Pinngussat suulluunniit pinnguarisinnaavavut? Maliup Jehovamik ikinnguteqalerniarnerani akissutaa paasiniaruk.