Imarisai

ILAQUTARIINNUT ILUAQUTISSAT

Meeqqatit kukkunermi sapersarnermilu nikallujueqqullugit qanoq ikiorsinnaagitit

Meeqqatit kukkunermi sapersarnermilu nikallujueqqullugit qanoq ikiorsinnaagitit

Meeq­qatit arlaatigut kuk­kus­suteqar­tus­saal­lutil­luun­niit sapersar­tus­saap­put. Pakatseq­qajun­naar­nis­saan­nut qanoq ikiorsin­naavigit?

 Ilisimasariaqakkatit

Tamatta kukkusarpugut. Biibilimi al­las­simavoq ‘tamat­ta kuk­kus­suteqar­tar­tugut’. (Jaaku 3:2) Meeq­qat aam­ma kuk­kusar­put. Meeq­qal­li sapersar­nermik­kut nikal­lujuis­sutsimik ineriar­tor­titsinis­samut periarfis­saqar­tarmata sapersar­neq ajun­ngitsumik kinguneqarsin­naavoq. Meeq­qat nikal­lujuis­suseq inun­nguuserin­ngilaat, ineriar­tor­tis­sin­naavaal­li. “Uigalu maluginiar­par­put ajun­ngin­nerusar­toq meeq­qat pin­ngitsuusaar­natik kuk­kus­sutitik ilin­niutigigaangamik­kit,” anaanaasoq Lauramik atilik oqalut­tuar­poq. “Ilimagin­ngisamit­tut pisoqaraangat nikal­lujuin­nis­sar­tik ilin­niar­tar­paat.”

Meerarpassuit kukkunermi nikallorpallaannginnissaq pikkoriffiginngilaat. Meeq­qat ilaasa angajoq­qaamin­nit kuk­kusin­naan­ngitsutut pineqar­tar­ner­tik pis­sutigalugu kuk­kunermi nikal­lorujus­suan­ngin­nis­saq ilin­niarsiman­ngilaat. As­sersuutigalugu meeraq atuarfim­mi angusaluk­kaangat angajoq­qaat ilaasa ingerlaan­naq ilin­niar­titsisoq pisuutit­tar­paat. Meeraq ikin­ngutiminik isumaqatigiin­ngis­suteqaraangat angajoq­qaat ingerlaan­naq ikin­ngutaasoq pisuutit­tar­paat.

Meeq­qal­li angajoq­qaamin­nit kuk­kusin­naan­ngitsutut pineqar­tuaan­narunik qanoq ilil­lutik kuk­kus­sutimin­nut akisus­saasuuner­tik ilin­nias­sagamik­ku?

 Qanoq iliorsinnaasutit

 • Meeqqatit iliuutsit kinguneqartarnerannik ilinniartikkit.

  Biibilimi al­las­simavoq: “Inuup siaruar­tik­kani aam­ma katersorumaar­pai.” – Galatiamiut 6:7.

  Iliuutsivut tamarmik kinguneqar­tar­put. Aseruk­kat­ta taarser­nis­saat akeqar­tar­poq. Kuk­kus­sutivut kinguneqar­tar­put. Meeq­qat pis­sutaasoq sun­niutaalu pil­lugit najoq­qutas­siaq ilisimasariaqarlugulu pisumut akisus­saaqataasutut misigisariaqar­put. Taamaat­tumik meeq­qatit kuk­kup­pata al­lat pisuutin­nagil­luun­niit utoq­qatsis­sutis­sarsioqinak. Paarlat­tuanik meeq­qavit ukiuinut naleq­qut­tumik kinguneqar­titsisarit. Soorunami meeq­qap iliuutsimi eq­qun­ngitsut kingunerinik atuisariaqarluni takul­luarsin­naasariaqar­paa.

 • Meeqqatit aaqqiissutissarseqqullugit ikiukkit.

  Biibilimi najoq­qutas­siaq: “Iluar­toq arfineq-marloriarluni orlusin­naasaraluar­poq nikueq­qit­tarlunili.” – Us­satit 24:16.

  Kuk­kuneq sapersar­nerlu an­ner­narsin­naap­put, sunil­li tamanit ajor­ner­paan­ngil­lat. Meeq­qat naaper­tuil­luan­ngitsumik pineqarsimasutut misigitiin­nar­nagu tul­liani qanoq kuk­kunaveersaarsin­naanerminik eq­qarsaatigin­neq­qul­lugu ikioruk. As­sersuutigalugu er­nerit atuarfim­mi misilitsin­nermi angusisiman­ngip­pat atuar­nerunermigut tul­lianilu angusaqarluar­nerunis­saminik aalajangiusiman­nin­nermigut nam­mineq qanoq iliuuseqarsin­naanerminik paasin­nin­nis­saanut ikioruk. (Us­satit 20:4) Paniit ikin­ngutiminik isumaqatigiin­ngis­suteqar­pat kina pisuunersoq apeq­qutaatin­nagu pis­sutsit pitsaanerulersin­niarlugit qanoq siul­liul­luni utoq­qatsersin­naanerminik paasin­nin­nis­saanut ikioruk. – Romamiut 12:18; 2 Timotheusi 2:24.

 • Meeqqatit anneruniajuitsuunissaannik ilinniartikkit.

  Biibilimi najoq­qutas­siaq: “Tamas­si im­mik­kut ima oqarfiginiar­pas­si: Im­mis­sin­nik pingaar­teqinasi pisariaqar­tumit an­nerusumik.” – Romamiut 12:3.

  Meeq­qavit “pik­korin­ner­paaneranik” oqarfigisar­nera piviusorsior­nerunanilu iluaqutaan­ngilaq. Tas­sami al­laat meeq­qat atuagarsul­laq­qis­sut tamatigorluin­naq angusaris­saar­ner­paaneq ajor­put. Aam­ma meeq­qat timersul­laq­qis­sut tamatigorluin­naq ajugaaneq ajor­put. Meeq­qat an­neruniajuitsut kuk­kunermin­ni sapersar­nermin­nilu nikal­lor­pal­laan­ngin­nis­sar­tik pik­korif­figinerusar­paat.

  Biibilimi al­las­simavoq ar­torsar­ner­put pis­sutigalugu nukit­tunerulersin­naal­lutalu nikal­lujuitsun­ngorsin­naasugut. (Jaaku 1:2-4) Kuk­kuneq sapersar­nerlu pakatsinaraluar­tut meeq­qatit piviusorsior­tumik isigin­nit­taaseqar­nis­samut ikiorsin­naavatit.

  Pigin­naasanik al­lanik ilin­niar­titsinermi pisoqar­tar­neratut meeq­qat nikal­lujuis­sutsimik ilin­niar­tin­nerat sivisusin­naal­lunilu tamaviaar­narsin­naavoq, im­minul­li akilersin­naavoq. “Inuusut­tuaq­qat nikal­lujuitsut sapilersutut misigilerunik ulorianar­tumik sianiitsor­pal­lat­tumil­luun­niit iliuuseqar­nis­saat ilimanan­ngin­nerus­saaq,” taama atuak­kami Letting Go With Love and Confidence-mi al­las­simavoq. “Pis­sutsini nutaani ilimagin­ngisamit­tul­lu pisoqar­nerani ingerlal­luar­nis­saat ilimanar­nerus­saaq.” Soorunami inersimasun­ngorunik nikal­lujuin­ner­tik aam­ma iluaqutigis­savaat.

Siunnersuut: Maligas­siuigit. Eq­qaamajuk pakatsinar­tunik pisoqar­til­lugu iliuutsitit meeq­qavit ilaas­sam­magit.