Imarisai

Guuti ataasiullunilu pingasuua?

Guuti ataasiullunilu pingasuua?

Akissut Biibilimeersoq

Kristumiuunerar­tor­pas­suit Guutip ataasiul­lunilu pingasuunera ajoqersuutigisar­paat. Taamaat­torli Encyclopædia Britannica-mi ima al­las­simasut maluginiak­kit: “Oqaatsit ‘ataasiul­lunilu pingasuus­suseq’ taman­nalu pil­lugu ajoqersuut erseq­qis­sumik Testamentitaami eq­qaaneqan­ngil­lat ... Ajoqersuut taman­na akerleriis­sutaangaar­tar­toq ukiut hundredil­lit ingerlaneran­ni akuersaariar­tor­neqaler­poq.”

Al­laat Biibilimi Guuti ataasiul­lunilu pingasuus­sutsimut ilaasutut al­laatigineqan­ngilaq. Biibilimi al­las­simaf­fiit uku maluginiak­kit:

“Naalagaq Guuter­put, Naalagaq ataasiuvoq.” – 5 Mosesi 6:4.

‘Il­lit kisivit – aq­qit tas­saasoq Jahve – Qutsin­nerus­saar­tuuvutit nunarsuarmi tamarmi.’ – Tus­siaat 83:19.

‘Inuuneq naas­saan­ngitsoq tas­saavoq ilin­nik, ilumut kisimi Guutiusumik aal­lar­titan­nil­lu Jiisusi-Kristusimik, ilisiman­nin­neq.’ – Johan­nesi 17:3.

‘Guuti ataasiuvoq.’ – Galatiamiut 3:20.

Sooq kristumiuunerar­tut amerlaner­paar­taasa Guuti ataasiul­lunilu pingasuunerar­tar­paat?