Imarisai

Imarisai

 ILINNIAGASSAQ 11

Pikkusunneq

Pikkusunneq

Rom 12:11

EQIKKAANEQ: Pik­kusul­lutit oqalun­nik­kut tusar­naar­titit kajumis­suseqalersil­lugil­lu kil­lik­kit.

QANOQ TAAMAALIORSIN­NAASUTIT:

  • Eq­qar­tor­niak­katit uum­mam­miuliutik­kit. Saq­qum­mius­sinis­samut piareersar­nin­ni tusarliun­niak­kavit pingaaruteqas­susia eq­qarsaatigeq­qis­saaruk. Qaman­nga pisumik oqalus­sin­naanias­sagavit eq­qar­tor­niak­katit ilisimal­lualik­kit.

  • Tusar­naar­titit eq­qar­saatigik­kit. Paasis­sutis­sat atuar­niak­katit ajoqersuus­sutiginiak­katil­luun­niit al­lanit qanoq iluaqutigineqas­sasut eq­qarsaatigeq­qis­saaruk. Tusar­naar­titit paasis­sutis­sanik pingaar­titsineruler­nias­sam­mata qanoq saq­qum­mius­sis­sanerlutit eq­qarsaatigiuk.

  • Uum­maaris­sumik saq­qum­mius­sigit. Qiim­mat­tarlutit oqalugit. Misigis­sutsitit pis­susis­samisoor­tumik us­sersor­nik­kut kiin­nak­kul­lu ersersik­kit.