Imarisai

Imarisai

Mosesi — angut maniguuttoq

Mosesi — angut maniguuttoq

MANIGUUN­NEQ SUUGAMI?

Inuk maniguut­toq tul­luusimaar­tuunanilu makitasuujun­ngilaq, aam­ma inoqatiminik nikagin­nin­neq ajor­poq. Inuk naam­mal­luin­nan­ngitsoq maniguut­tuuguni an­neruniajuitsuus­saaq, tas­sa pisin­naasami kil­leqar­nerinik ilisimaarin­nis­saaq.

MOSESIP MANIGUUT­TUUNINI QANOQ ERSERSIT­TAR­PAA?

Mosesip oqar­tus­saas­suseqar­nini pingaakujuutigilin­ngilaa. Inuk an­nikitsumik oqar­tus­saaf­filer­neqaraangami taas­suma maniguun­nera — tamatumin­ngaluun­niit amigaateqar­nera — ingerlaan­naq erser­tar­poq. Atuak­kior­toq Rober­t G. Ingersol­l 1800-k­kun­ni inuusoq ima al­lap­poq: “Inuit amerlanersaasa atugarlior­ner­tik naam­magalugu atorsin­naasar­paat. Inuul­li kinaas­susivia paaserusuk­kuk­ku pis­saanermik tunis­savat.” Tamatumun­nga tun­ngatil­lugu Mosesi maniguun­nermik maligas­siuil­luar­poq. Qanoq?

Mosesi Israelik­kun­nik siulersuisus­satut Jehovamit toq­qar­neqarami pis­saanermik oqar­tus­saas­susermil­lu tunineqar­poq. Mosesil­li taman­na makitas­sutigilin­ngilaa. As­sersuutigalugu nunamik kingor­nus­sisus­saatitaanermut tun­ngatil­lugu apeq­qum­mik akiuminaatsumik aperineqar­nini qanoq an­neruniajuil­luni periarfigigaa eq­qarsaatigiuk. (4 Mosesi 27:1-11) Pisimasup inatsisitigut suliaqar­nermi najoq­qutarineqar­tutut ator­neqar­tus­saanera pis­sutigalugu sulias­saq pingaaruteqar­torujus­suuvoq.

Mosesi qanoq perias­sava? Israelik­kun­nik siulersuisuunini pis­sutigalugu eq­qarsas­sava nam­mineerluni sulias­saq aalajangiif­figisin­naal­lugu? Pik­korif­fini, ukior­pas­suar­ni misilit­tak­kani Jehoval­lu eq­qarsar­taasianik ilisimaarin­nin­nini tatigis­savai?

Imaas­sin­naavoq angut makitasooq taamaalius­sasoq. Mosesili taamaaliun­ngilaq. Biibilimi ima al­las­simasoqar­poq: “Kis­saatigisaat Mosesip Naalak­kamut saq­qum­miup­paa.” (4 Mosesi 27:5) Eq­qarsaatigeriaruk! Mosesi ukiut 40-t mis­siliorlugit Israelik­kun­nik siulersuisuusimagaluarluni im­minut tatiginani Jehovamik tatigin­nip­poq. Tamatumani Mosesip maniguut­tuunera ersaril­luin­nar­poq.

Mosesi kisimi oqar­tus­saasus­saatitaasutut eq­qarsan­ngilaq. Jehovap Israelik­kut al­lat pruf­fiititut kif­far­tor­tileraangagit nuan­naar­tar­poq. (4 Mosesi 11:24-29) Mosesi sulias­saqar­pal­laar­nini pis­sutigalugu akisus­saaf­fiit ilaat angutinut al­lanut tun­niuteq­qul­lugit sakiminit siun­nersor­neqarami maniguul­luni siun­nersuum­mik maleruaavoq. (2 Mosesi 18:13-24) Mosesip ukioq­qor­tusereerluni sulili timimigut san­ngiil­lisiman­ngik­kaluarluni Jehova qin­nuigaa tul­lersor­tis­saminik toq­qaaq­qul­lugu. Mosesip Josva im­minerminit inuusun­nerungaar­toq Jehovamit toq­qar­neqarmat uum­matik­kut iluun­ngarluni tapersersor­paa Israelik­kul­lu nunamut neriorsuutigisamut Josvamit siulersor­tin­nis­saan­nut kajumis­saar­pai. (4 Mosesi 27:15-18; 5 Mosesi 31:3-6; 34:7) Mosesip Israelik­kut Jehovamik pal­lorfigin­nin­neran­ni siulersuinini im­mik­kut pisin­naatitaaf­fit­tut isigaa. Oqar­tus­saaf­feqar­ninili al­lanut atugarliuutaatin­ngisaan­nar­paa.

QANOQ ILIN­NIARFIGISIN­NAAVAR­PUT?

Pis­saaneqar­neq, oqar­tus­saaf­feqar­neq pik­korif­fiil­luun­niit pingaakujuutigilerusun­ngilavut. Eq­qaamajuk Jehovamit ator­neqarsin­naas­sagut­ta maniguun­ner­put pik­korif­fitsin­nit pingaar­nerutin­neqas­sam­mat. (1 Samueli 15:17) Maniguut­tuugut­ta Biibilimi siun­nersuut pitsaasoq una sapin­ngisar­put tamaat maleruarumas­savar­put: “Naalagaq tatigiuk uum­matik­kut iluun­ngarlutit, nam­minerlu paasisimasaqas­sutsit tatigeqinagu!” — Us­satit 3:5, 6.

Mosesip maligas­siaanit aam­ma paasivar­put inis­sisimaf­fip­put oqar­tus­saaf­feqar­ner­pul­luun­niit pingaar­tip­pal­laar­naveersaas­sal­lugit.

Mosesip maniguun­nermik maligas­siuineranik ilaarsiner­put iluaqutigis­savar­put? Aap. Maniguun­nermik ilumoor­tumik ineriar­tor­titsigut­ta al­lat peqatiginis­sar­put kajungerinerulerlugulu uagutsin­nut tun­niusimanerulis­sap­put. Pingaar­nerusumil­li Jehova, pis­suserineqar­tus­samik tamatumin­nga nuan­nersumik ersersitsiuar­toq, uagutsin­nut tun­niusimalis­saaq. ‘An­neruniar­tut Guutip akerar­tor­pai, nikanar­tit­tul­li saam­maat­tar­pai.’ (1 Petrusi 5:51936) Mosesip maniguun­nermik maligas­siuineranik ilaarsinis­samut taman­na pis­sutis­saal­luar­poq!