Imarisai

Imarisai

 SAMMISAQ PINGAARNEQ

Asasamik toqusoqaraangat

Asasamik toqusoqaraangat

“Asasara, Guuti ilisimasaqar­neruvoq. ... Qiaqinak.”

Ar­naq Bebemik atilik ataatami biilinik ajutoor­toqar­nerani toqusup ilisaanerani taama isus­suun­neqar­poq.

Bebe ataataqar­torujus­suuvoq. Ilaqutaasut ikin­ngutaan­nit ajun­ngitsumik isumaqarluni taama oqarfigineqar­nini Bebep tup­pal­lersaatiginagu aliatsaatigaa. Im­minut ima oqarfigeqat­taar­poq: “Toqunera taama alianar­tigisoq.” Ukior­pas­suit qaangium­mata Bebep pisoq atuak­kami al­laatigigamiuk suli aliasun­nera ersarip­poq.

Inuit ilaasa, ingam­mik toquk­kut qimagut­tup qanigisaasa, aliasun­ner­tik sivisuumik qaanger­niarsin­naasar­paat, soorlu Bebe taama misigisaqar­toq. Biibilimi toqu naleq­qut­tumik ‘akeq­qatut kingul­ler­paatut’ al­laatigineqar­poq. (1 Korinthimiut 15:26) Amerlaner­tigut pif­fis­sami ilimagin­ngisatsin­ni asasatsin­nik toqusoor­tar­pugut ar­torsaatigeqisatsin­nik. Qimagaanerup alianar­tui kimil­luun­niit avaq­qun­neqarsin­naan­ngil­lat. Toqusoor­nerup tamatumalu kinguneri qanoq naam­magalugit ator­nis­saat amerlaner­tigut ilisimaneqar­neq ajor­poq.

Im­maqa ima eq­qarsar­putit: ‘Aliasun­nerup qaanger­niar­nera qanoq sivisutigisin­naava? Aliasun­neq qanoq naam­magalugu ator­neqarsin­naava? Qimagaasut qanoq tup­pal­lersarsin­naavak­ka? Asasatsin­nut toqusimasunut neriuutis­saqar­pa?’