Imarisai

Imarisai

 ATUAQQISSAAGASSAQ 41

Annikilliornartussarsuarmi aalajaagit

Annikilliornartussarsuarmi aalajaagit

“Naalagaq asasiuk taas­sumun­nga up­perluar­tusi! Naalak­kap ser­nigai un­neq­qaris­sut [aalajaatsut, NW].” – TUSS 31:24.

ERINARSUUT 129 Piner­tusaar­tuar­ta

QILANAARTUUT *

1-2. (a) Ungasin­ngitsuk­kut silarsuarmi siut­tut qanoq nalunaaruteqas­sap­pat? (b) Apeq­qutit suut akineqar­tariaqar­pat?

TAKORLOORUK silarsuarmi siut­tut siulit­tuutigineqar­tutut ‘aarlerinar­toqan­ngin­neranik’ nalunaaruteqaq­qam­mersut. Im­maqa ajugaasimaarlutik oqas­sap­put nunarsuarmi aatsaat taama eq­qis­sineqar­tigisoq. Isumaqalersin­nias­savaatigut nunarsuarmi ajor­nar­torsiutit tamaasa aaq­qis­sin­naal­lugit. Piumaar­tus­sarli avaq­qus­sin­naan­ngilaat! Sooq? Biibilimi siulit­tuutigineqarmat ‘perlus­sap tas­san­ngaan­naq tikik­kumaarai, aniguis­san­ngil­lal­lu’. – 1 Th 5:3.

2 Apeq­qutit pingaarutil­lit akineqar­tariaqar­put: An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi * susoqas­sava? Tamatuma nalaani sunis­sar­put Jehovap piumasaraa? Qanorlu an­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi aalajaat­tuar­nis­samut maan­na piareersarsin­naavugut? – Matt 24:21.

ANNIKIL­LIORNAR­TUS­SARSUARMI SUSOQASSAVA?

3. Saq­qum­mersitat 17:5, 15-18 naaper­torlugit Guutip “Babylonersuaq” qanoq nungutis­savaa?

3 Saqqummersitat 17:5, 15-18 atuakkit. “Babylonersuaq” piujun­naas­saaq! Soorlu eq­qaaneqareersoq silarsuarmi siut­tut piumaar­tus­saq pin­ngitsoor­tis­sin­naan­ngilaat. Sooq? ‘Guutip uum­mam­miuliutis­sam­magit isumaliuunni suliareq­qul­lugu.’  (Saqq 17:17, tastamantitâĸ) Guutip isumaliuutaa suugami? Up­perisarsior­nerit eq­qun­ngitsut tamarmik, kristumiuunerar­tut * ilan­ngul­lugit, nungutin­neqar­nis­saat. Guutip isumagiumaar­paa eq­qarsaatini ‘nersutip an­noraas­satut aap­pal­laris­sutut aap­palutsigisup’ ‘nas­suisa qulit’ naam­mas­sis­sagaat. Nas­suit qulit tas­saap­put naalagaaf­fiit ‘nersum­mik’, tas­sa Naalagaaf­fiit Peqatigiin­nik (FN), tapersersuisut tamarmik. (Saqq 17:3, 11-13; 18:8) Taak­kua up­perisarsior­nermut eq­qun­ngitsumut saas­sus­sinerat an­nikil­lior­nar­tus­sarsuup aal­lar­niutigis­savaa. Nunarsuaq tamak­kerlugu pisus­saam­mat inuit paatsiveerutingaaramik soriarsin­naas­san­ngil­lat.

4. (a) Naalagaaf­fiit up­perisarsioqatigiin­nik eq­qun­ngitsunik saas­sus­sinermin­nut suut pis­sutigis­sagunar­paat? (b) Up­perisarsioqatigiin­ni ilaasor­taasimasut sus­sagunar­pat?

Naluar­put suut pis­sutigalugit naalagaaf­fiit up­perisarsioqatigiin­nik eq­qun­ngitsunik saas­sus­sis­sanersut. Imaas­sin­naavoq up­perisarsioqatigiit eq­qun­ngitsut nunarsuarmi eq­qis­sineqar­nermut akor­nutaanerat, politik­kik­kut akuliut­tar­nerat imaluun­niit pisuun­ngor­pal­laarsimanerat pigisaqar­pal­laalersimaneral­lu pis­sutigigaat. (Saqq 18:3, 7) Babylonersuaq saas­sun­neqar­pat up­perisarsioqatigiin­ni ilaasor­taasut tamarmik nungutin­neqar­nis­saat ilimanan­ngilaq. Up­perisar­sior­neril­li nungutin­neqar­nis­saat pineqarunar­poq. Taak­ku piuneerun­neqar­pata ilaasor­taasimasut paasilis­savaat up­perisarsioqatigiin­ni siut­torisimasatik neriorsuutimin­nik eq­quutsitsisin­naan­ngitsut. Taman­na pis­sutigalugu inuit up­perisarsior­tunut taak­kunun­nga susas­sarin­ngin­nerar­nis­saat ilimanar­poq.

5. An­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq pil­lugu Jehova qanoq neriorsuiva, aam­ma sooq?

5 Babylonersuarmik suujun­naarsitsineq qanoq sivisutigis­sanersoq Biibilimi al­laatigineqan­ngilaq, nalun­ngilar­pul­li sivisunavian­ngitsoq. (Saqq 18:10, 21) Jehova ‘qinik­kani’ up­perisarsior­nerlu ilumoor­toq pil­lugit ‘ul­lut taak­ku ikilisis­sal­lugit’ neriorsuivoq. (Mark 13:19, 20) An­nikil­lior­nar­tus­sarsuul­li  aal­lar­tin­neraniit sorsun­nerup Harmagedonip tungaanut sunis­sar­put Jehovap piumasaraa?

UPPERISARSIORNEQ ILUMOORTOQ AALAJANGIUSIMAJUARUK

6. Babylonersuarmit avis­saaq­qal­luin­nar­nit­ta saniatigut susariaqar­pugut?

6 Soorlu al­laaserisap siuliani eq­qar­tor­neqar­toq, Jehovap piumasaraa kif­fani Babylonersuarmit avis­saarluin­nas­sasut. Avis­saaq­qal­luin­nar­nerli naam­man­ngilaq. Aam­ma up­perisarsior­neq ilumoor­toq, tas­sa Jehovamik pal­lorfigin­nin­neq minguitsoq, aalajangiusimasariaqar­par­put. Qanoq taamaaliorsin­naavugut?

Sapin­ngisatsin­nik ataatsimiigiar­tuar­tarisa, aam­ma ul­luni ar­tor­nar­tuni (Im­mik­koor­toq 7 takuuk) *

7. (a) Jehovap ileq­qus­satigut najoq­qutas­siai qanoq aalajangiusimasin­naavavut? (b) Ataatsimiigiar­tar­nit­ta ingam­mik maan­na pingaaruteqas­susia Hebræerit 10:24, 25-milu qanoq ersersin­neqar­pa?

7 Siul­ler­tut, Jehovap ileq­qus­satigut najoq­qutas­siai naaper­tuil­luar­tut aalajangiusimasariaqar­pavut. Silarsuarmi inuit iliuusii ajor­tut akuersaar­navian­ngilavut. As­sersuutigalugu kinguaas­siuutitigut inuunerlun­neq qanorluun­niit ik­kaluar­toq, soorlu anguteqatigiit ar­naqatigiil­luun­niit katit­tar­nerat al­latigul­luun­niit kinguaas­siuutitigut inuunerlun­nerit, akuersaar­navian­ngilar­put. (Matt 19:4, 5; Rom 1:26, 27) Aap­paat­tut, up­peqativut peqatigalugit Jehova pal­lor­figiuar­tariaqar­par­put. Sumiluun­niit taamaaliorusup­pugut – naalagaaf­filersaarfitsin­ni imaluun­niit pisariaqalis­sap­pat angerlarsimaf­fitsin­ni iser­tor­tumil­luun­niit. Susoqaraluar­pal­luun­niit ataatsimiigiar­tar­neq ileq­qulius­simasar­put taamaatik­kusun­ngilar­put. Aap, ataatsimiigiar­tar­ner­put ‘suli pisariaqar­neruler­poq nalun­ngin­natsigu ul­lus­saq qanil­lisoq’. – Hebræerit 10:24, 25 atuakkit.

8. Tusarlius­sar­put siunis­sami qanoq al­lan­ngus­sagunar­pa?

8 An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi tusarlius­sar­put al­lan­ngus­sagunar­poq. Maan­na Guutip naalagaaf­fia pil­lugu nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutigaar­put sapin­ngisamil­lu ajoqersugan­ngor­titsior­torluta. Taamanik­kus­samul­li nataq­qor­natut oqimaatsorsuar­tut it­tumik tusarlius­sas­saqas­sagunar­pugut. (Saqq 16:21) Im­maqa Saatanip silarsuaata nungutin­neqarluin­naler­nera nalunaarutigis­savar­put. Pif­fis­san­ngor­pat paasiumaar­par­put sunar­piaq tusarlius­sanerlugu qanorlu nalunaarutigis­sagip­put. Ukiut hundredit sin­nerlugit pisimanitsitut oqaluus­seriaaseqas­saagut? Imaluun­niit al­latut periaaseqas­saagut? Naluar­put. Qanorluun­niil­li ik­kaluar­pat sapiil­luta Jehovap eq­qar­tuus­sutaa nalunaarutigis­sagunar­par­put, taman­nalu im­mik­kut pisin­naatitaaf­fius­saaq! – Ez 2:3-5.

9. Inuiaqatigiit tusarlius­satsin­nut qanoq qisuarias­sagunar­pat, sunali qularutigis­san­ngilar­put?

9 Tusarlius­sar­put pis­sutigalugu inuiaqatigiit oqaluus­siun­naar­tin­niarsaris­sagaatigut ilimanar­poq. Taamanik­kus­samut Jehova tatigisariaqas­savar­put, soorlu maan­na oqaluus­sigaangat­ta taamaat­tar­tugut. Qularutigis­san­ngilar­put Guutit­ta piumasaatut iliorsin­naaq­qul­luta nakus­satsik­kumaaraatigut. – Mika 3:8.

GUUTIP INNUTTAASA SAASSUN­NEQAR­NIS­SAANNUT PIAREERSIMAGIT

10. Lukasi 21:25-28 siulit­tuutigineqar­tutut an­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi inuit amerlanersaat qanoq qisuarias­sap­pat?

10 Lukasi 21:25-28 atuakkit. An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi inuit sior­natigut nunarsuarmi patajaatsuusorisimasatik tamarmik uniuup­pata tupaal­las­sap­put. Inuit oqalut­tuarisaaneran­ni pif­fis­sami ajor­ner­paaf­fis­samiik­kamik toqutaas­sasoralutik “an­nilaangalis­sap­put”. (Sef 1:14, 15) Inuuniar­neq ajor­nakusoor­nar­nerulis­sagunar­poq, al­laat Jehovap in­nut­taanut. Silarsuarmut ilaan­ngin­nat­ta ajor­nar­torsior­nis­sar­put ilimanar­poq. Imaas­sin­naavoq pisariaqar­titatsin­nik amigaateqas­sasugut.

11. (a) Sooq Jehovap Nalunaajaasui pingaar­ner­tut maluginiar­neqas­sap­pat? (b) Sooq an­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq an­nilaangagisariaqan­ngilar­put?

 11 Up­perisarsior­ner­tik suujun­naarsin­neqareer­pat Jehovap Nalunaajaasuisa up­perisarsior­tutuaanerat pil­lugu inuit kamangaar­nis­saat ilimanar­poq. Takorloorsin­naavar­put taak­ku qanoq qisuariapiluus­sasut, aam­ma inter­netik­kut. Inuiaat naalagaatalu, Saatanip, kisiar­taal­luta up­perisarsior­tuuner­put pis­sutigalugu uumigis­savaatigut. Nunarsuarmi up­perisarsior­toqarun­naar­nis­saq angun­ngitsooramik­ku pingaar­ner­tut maluginias­savaatigut. Pif­fis­sap taamaalinerani inuiaat tas­saalis­sap­put Gogi Magogimeersoq. * Kat­tul­lutik pis­saaner­tik tamaat atorlugu Jehovap in­nut­tai saas­sutis­savaat. (Ez 38:2, 14-16) An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi pisus­sat tamaasa sor­piaanersut ilisimanagit isumakulun­narsin­naavoq. Taamaat­torli una nalun­ngilar­put: An­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq an­nilaangagisariaqan­ngilar­put. Jehovap an­nas­sutigisas­satsin­nik ilitsersus­savaatigut. (Tuss 34:20) ‘Niaq­quvut mas­sitsis­sin­naas­savavut’ nalun­ngin­natsigu ‘aniguisitaanis­sar­put qanil­lisoq’. *

12. Siunis­sami pisus­sanut ‘inus­siap aalajaal­lunilu silatuup’ qanoq piareersarsimavaatigut?

12 An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi aalajaas­sin­naaq­qul­luta ‘inus­siap aalajaal­lunilu silatuup’ piareersarsimavaatigut. (Matt 24:45, NW) Arlalitsigut taamaaliorsimap­put. 2016-imiit 2018-imut ul­luni pingasuni ataatsimeersuar­nivut as­sersuutigeriar­tigit. Jehovap ul­lus­saani pis­suserisariaqak­kat­ta ineriar­tor­tin­nis­saan­nut ataatsimeersuar­ner­ni taak­kunani kajumis­saar­neqar­pugut. Pis­suserisas­sat taak­ku suuneri sam­meriar­tigit.

ILUMOORFIGIN­NINNEQ, PINERTUSAARNEQ SAPIISSUSERLU INERIAR­TORTIT­TUAKKIT

An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi aniguinis­samut maan­na piareersarit (Im­mik­koor­tut 13-16 takuk­kit) *

13. Jehovamut ilumoorfigin­nin­ner­put qanoq ineriar­tor­tis­sin­naavar­put, aam­ma sooq maan­na taamaalior­tariaqar­pugut?

13 Ilumoor­figin­nin­neq: 2016-imi ul­luni pingasuni ataatsimeersuar­neq ima qulequtaqar­poq: “Jehova ilumoorfigiuk!” Ataatsimeersuar­nermi paasivar­put Jehovamut qanimut at­taveqarut­ta taan­na ilumoorfigisin­naal­lugu. Eq­qaasin­neqar­pugut qaman­nga pisumik qinusar­nik­kut Biibilimil­lu atuaq­qis­saar­tar­nik­kut Jehovamut at­taveqarluar­nerulersin­naasugut. Taamaalior­nik­kut al­laat misilin­neqar­nivut sak­kor­tuner­paat ajugaaf­figisin­naas­savavut. An­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq qanil­liar­tor­til­lugu ilimagisin­naavar­put Guutimut naalagaaf­fianul­lu ilumoorfigin­nin­ner­put suli an­nerusumik misilin­neqar­tarumaar­toq. Inun­nit il­laruaatigineqar­tuar­nis­sar­put ilimanar­poq. (2 Petr 3:3, 4) Pis­sutaasunut an­ner­paanut ilaavoq Saatanip silarsuaanut ilan­ngun­naveersaar­ner­put. An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi aalajaas­sin­naaq­qul­luta ilumoorfigin­nin­ner­put maan­na ineriar­tor­tit­tariaqar­par­put.

14. (a) Nunarsuarmi Jehovap in­nut­taanik siulersuisunut tun­ngatil­lugu qanoq al­lan­nguuteqas­sava? (b) Taamanik­kus­samut sooq ilumoorfigin­nit­tariaqar­pugut?

14 Qatan­ngutinut angutinut nunarsuarmi Jehovap in­nut­taanik siulersuisuusunut tun­ngatil­lugu an­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi al­lan­nguuteqas­saaq. Pif­fis­sami aalajangersimasumi tanitat suli nunarsuarmiit­tut tamarmik Harmagedonimi sorsoqataanias­sagamik qilaliar­tin­neqas­sap­put. (Matt 24:31; Saqq 2:26, 27) Tas­sa Siulersuisoqatigiit nunarsuarmi najorun­naas­savaatigut. Taamaat­torli Jehovap in­nut­tai suli aaq­qis­suus­saasumik  isumas­sor­neqas­sap­put. Qatan­ngutit angutit savanut al­lanut ilaasut piuk­kun­naatil­lit siulersuis­sap­put. Taak­ku aq­qutigalugit Guutip siulersuinerata tapersersor­neratigut ilitsersuinerisalu maleruar­nerisigut Jehovamut ilumoorfigin­nin­ner­put ersersis­savar­put. Taman­na aniguis­sutigis­savar­put!

15. Piner­tusaar­neq qanoq ineriar­tor­tis­sin­naavar­put, aam­ma taamaalior­nis­saq sooq maan­na pingaaruteqar­pa?

15 Piner­tusaar­neq: 2017-imi ul­luni pingasuni ataatsimeersuar­neq ima qulequtaqar­poq: “Piner­tusaarit!” Misilin­neqar­nit­ta piner­tusaarluta ator­nis­saanut ataatsimeersuar­nermi nakus­satsin­neqar­pugut. Piner­tusaar­nerup pis­sutsinut atuk­katsin­nut at­tuumas­suteqan­ngin­nera paasivar­put. Ilin­niar­par­put Jehova tatigineruleriar­tor­til­lugu piner­tusaar­nerusin­naal­luta. (Rom 12:12) Jiisusip neriorsuutaa una puiun­ngisaan­narisigu: ‘Nag­gatis­samut nikal­lujuitsuusoq an­naan­neqas­saaq.’ (Matt 24:13) Taman­na isumaqar­poq qanorluun­niit unam­miniagaqaraluarut­ta aalajaat­tariaqar­tugut. Maan­na misilin­neqar­nitsin­ni tamani piner­tusaarut­ta an­nikil­lior­nar­tus­sarsuup aal­lar­tin­ngin­nerani up­per­ner­put nakus­satsis­saaq.

16. Sapiis­suseq sumik tun­ngaveqar­pa, maan­nalu qanoq ineriar­tor­tis­sin­naavar­put?

16 Sapiis­suseq: 2018-imi ul­luni pingasuni ataatsimeersuar­neq ima qulequtaqar­poq: “Sapiitsuugit!” Ataatsimeersuar­nermi eq­qaasin­neqar­pugut pigin­naasavut sapiis­suseqar­nitsin­nut aalajangiisuun­ngitsut. Piner­tusaar­nermut as­singusumik sapiis­susivik Jehovamik tatigin­nin­nermik tun­ngaveqar­poq. Jehova qanoq tatiginerulersin­naavar­put? Ul­lut tamaasa Biibilimik atuar­tar­nik­kut itsarlu Jehovap in­nut­taminik aniguisitsisar­neranik eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­tar­nik­kut. (Tuss 68:21; 2 Petr 2:9) An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi inuiaat uagutsin­nik saas­sus­sip­pata sapiitsuusariaqar­pugut Jehovalu aatsaat taama tatigitigalugu. (Tuss 112:7, 8; Hebr 13:6) Maan­na Jehova tatigigutsigu Gogi saas­sus­siler­pat sapiis­sin­naas­saagut. *

ANIGUISITAANISSAT QILANAARIUK

Ungasin­ngitsuk­kut Jiisusi sak­kutuuilu qilam­miusut Guutip akerai suujun­naarsik­kumal­lugit Harmagedonimi hiisterlutik sorsugias­sap­put! (Im­mik­koor­toq 17 takuuk)

17. Sooq Harmagedoni siooragisariaqan­ngilar­put? (Saq­qaani as­siliaq takuuk).

17 Al­laaserisap siuliani eq­qaaneqar­tutut amerlanersat­ta inuuner­tik tamaat ul­luni kingul­ler­ni  inuup­put. An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmili aniguinis­sar­put neriuutigaar­put. Sorsun­neq Harmagedoni pis­sutsit aaq­qis­suus­saanerata naggatigil­luin­nas­savaat. Siooragisas­saqan­ngilagul­li. Sooq? Jehova sorsut­tus­saam­mat, uaguun­ngitsoq. (Uss 1:33; Ez 38:18-20; Zak 14:3) Jehovap peq­qusineratigut Jiisusi sorsugias­saaq tanitat qilaliar­tin­neqarsimasut in­ngiler­pas­suil­lu siulersorlugit. Taak­kua Saatani, in­ngilipilui nunarsuarmilu sak­kutuui sorsuf­figis­savaat. – Dan 12:1; Saqq 6:2; 17:14.

18. (a) Jehova qanoq neriorsuiva? (b) Saq­qum­mersitat 7:9, 13-17 al­las­simasut siunis­samut sooq isumal­lualis­sutigaagit?

18 Jehova ima neriorsuivoq: “Sak­kut ilin­nut sak­kuaatis­satut saf­fiuk­kat atorsin­naas­suseqas­san­ngil­lat.” (Es 54:17) “Inup­pas­suit” aalajaal­lutik Jehovamut kif­far­tor­tut ‘an­nikil­lior­titaangaar­nermit aniguis­sap­put’! Jehovalu kif­far­torfigiuas­savaat. (Saqqummersitat 7:9, 13-17 atuakkit). Biibilimi al­las­simasut siunis­samut isumal­luar­nangaaramik! Nalun­ngilar­put Jehovap ‘ser­nigigai un­neq­qaris­sut’, tas­sa aalajaatsut. (Tuss 31:24) Jehovamik asan­nil­lutil­lu un­nersiutigin­nit­tut taas­suma aterminik il­ler­nar­tumik tusaamanerlugaajun­naarsitsinera nuan­naarutigis­savaat. – Ez 38:23.

19. Siunis­samut nuan­nersumik qanoq neriuuteqar­pugut?

19 Takorlooruk Timotheusimut al­lak­kat aap­paan­ni 3:2-5 inuit silarsuas­sami nutaami Saatanimit aqun­neqan­ngitsumi inuusut al­laatigineqaraluar­pata qanoq al­las­simasoqas­sasoq. (Ungalusaq “ Inuit tas­saalerumaar­put” takuuk). Siulersuisoqatigiin­nut ilaasor­taasimasoq George Gangas taman­na pil­lugu ima oqarsimavoq: “Inuit tamarmik Jehovamik pal­lorfigin­niler­pata nunarsuaq nuan­ningaas­saaq! Ungasin­ngitsuk­kut silarsuarmi nutaami inuunis­sat nuan­naarutigisin­naas­savat. Jehova piujuar­til­lugu inuus­saatit. Naas­saan­ngitsumik inuus­saagut.” Neriuut nuan­ningaarami, ilaa?

ERINARSUUT 126 Eq­qumasa

^ imm. 5 An­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq inuit tamarmik qanit­tuk­kut misigiumaaraat nalun­ngilar­put. Qanoq uagutsin­nut sun­niuteqas­sava? Tamatuma nalaani sunis­sar­put Jehovap piumasaraa? Aalajaat­tuarumal­luta pis­suserisas­sat suut maan­na ineriar­tor­tit­tariaqar­pavut? Al­laaserisami tamak­ku sam­mineqas­sap­put.

^ imm. 2 Pisus­saq al­laaserisami an­nikil­lior­nar­tus­sar­suar­mik taaneqar­toq Mat­thæusi 24:21-mi ‘naal­liun­nar­toqangaar­ner­mik’ taaneqar­poq aam­ma Saq­qum­mersitat 7:14-imi ‘an­nikil­lior­titaangaar­ner­mik’ taaneqarluni.

^ imm. 3 NASSUIAAT: Kristumiuunerartut tas­saap­put up­perisarsioqatigiit Jiisusimik malin­nin­nerar­tut Jehoval­li najoq­qutas­siai naaper­torlugit Jehovamik pal­lorfigin­nin­ngitsut.

^ imm. 11 NASSUIAAT: Gogi Magogimeersoq (naalisarlugu Gogi) tas­saavoq inuiaat eqimat­tat an­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi Jehovamik pal­lorfigin­nit­tunik saas­sus­sisus­sat.

^ imm. 11 Sorsun­neq Harmagedoni sioq­qul­lugu pisus­sanik paasisaqar­nerujumal­lutit Napasuliaq Alapernaarsuiffik juulip 15-iat 2013-imoor­toq, qupp. 3-8 takuk­kit. Gogip Magogimeersup saas­sus­sinis­saa Jehoval­lu Harmagedonimi in­nut­taminik il­lersuinis­saa pil­lugit paasisaqar­nerujumal­lutit Napasuliaq Alapernaarsuiffik juulip 15-iat 2015-imoor­toq, qupp. 9-15 takuk­kit.

^ imm. 16 2019-imi ul­luni pingasuni ataatsimeersuar­neq ima qulequtaqar­poq: “Asan­nin­neq soraan­ngisaan­nas­saaq!” Jehovap asan­nil­luni il­lersuinerani isuman­naatsumiit­tuarsin­naanitsin­nik ataatsimeersuar­nermi qularun­naarsin­neqar­pugut. – 1 Kor 13:8.

^ imm. 65 ASSIMI MALUGISASSAT: An­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmi Jehovap Nalunaajaasuisa ilaat sapiil­lutik or­pip­pas­suar­ni ataatsimiit­tut.

^ imm. 67 ASSIMI MALUGISASSAT: Jehovamik pal­lorfigin­nit­tut aalajaatsut amerlangaar­tut an­nikil­lior­nar­tus­sarsuarmit aniguis­sap­put nuan­naarlutil­lu!