Imarisai

Imarisai

Asanninneq qanoq ittoq piviusumik pillualersitsisarpa?

Asanninneq qanoq ittoq piviusumik pillualersitsisarpa?

“Pil­luar­put inuiaat Naalak­kamik Guuteqar­tut!” – TUSS 144:15.

ERINARSUUTIT: 28, 25

1. Sooq pif­fis­saq inuuf­figisar­put im­mik­kuul­laris­suua?

INUIT oqalut­tuarisaaneran­ni pif­fis­sami im­mik­kuul­laris­sumi inuuvugut. Biibilimi siulit­tuutigineqar­tutorluin­naq Jehovap inup­pas­suit “inuiaqatigiin­nit naggueqatigiin­nil­lu inuian­nil­lu im­mik­kul­lu oqaasilin­nit tamanit pisut” katersor­pai. Taak­kua tas­saap­put “inuiaat pis­saasut” 8 mil­lioninit amerlanerusut pil­luarlutik Guutimut ‘kif­far­tor­tut ul­luk­kut un­nuak­kul­lu’. (Saqq 7:9, 15; Es 60:22) Inuit Guutimik inoqatimin­nil­lu asan­nit­tut aatsaat taama amerlatigip­put.

2. Inuit Guutimut ikin­ngutaan­ngitsut qanoq kuk­kusumik pis­suseqar­pat? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq takuuk).

2 Biibilimili aam­ma siulit­tuutigineqar­poq inuit nalitsin­ni Guutimut ikin­ngutaan­ngitsut kuk­kusumik, tas­sa nam­minis­sarsior­tumik, asan­nis­suseqas­sasut. Apustili Paulusi al­lap­poq ul­luni kingul­ler­ni inuit tas­saalerumaar­tut “namminissarsiortut”, “aningaaserituut” aam­ma “Guutimik asanninnatik nuannaarniutinik pingaartitsisut” (NW). (2 Tim 3:1-4) Taamatut nam­minis­sarsiorluni pis­suseqar­neq Guutimik asan­nin­nerup akerleraa. Nam­minis­sarsiorluni anguniagaqar­neq  pil­lualersitsineq ajor­poq, naak inuit ilaat taama isumaqaraluar­tut. Paarlat­tuanik silarsuarmik nam­minis­sarsiorfiusumik pilersitsisar­poq inuunermil­lu ar­tor­nar­nerulersitsisarluni.

3. Al­laaserisami matumani suna sam­mis­savar­put, aam­ma sooq?

3 Apustilip Paulusip nalun­ngilaa nam­minis­sarsior­neq as­sut nalingin­naalis­sal­lunilu kristumiunik navianar­torsior­titsis­sasoq. Taamaat­tumik kristumiut inun­nit nam­minis­sarsiorlutik asan­nit­tunit ‘nigorsimaq­quai’, imaluun­niit ingalas­simaq­quai. (2 Tim 3:5) Inuil­li taamaat­tut at­tavigin­ngil­luin­narsin­naan­ngilavut. Taamaat­tumik inun­nut taama isigin­nit­taasilin­nut im­minut il­lersor­niarluta Jehovamil­lu, Guutimit asan­nit­tumit, iluarisaajuarumal­luta qanoq iliorsin­naavugut? Asan­nin­neq Guutip uagutsin­nut pis­susereq­qusaata aam­ma Timotheusimut al­lak­kat aap­paan­ni 3:2-4 pis­suserineqar­tut as­sigiin­ngis­sutaat sam­meriar­tigu. Taava im­minut misis­sorluta paasinias­savar­put asan­nin­nermik piviusumik nalerisimaalersitsisumik pil­lualersitsisumil­lu qanoq ersersitsisin­naal­luta.

GUUTIMIK ASANNINNEQ IMALUUNNIIT IMMINIK ASANEQ?

4. Sooq naleq­qut­tumik im­minik asaneq ajor­tuun­ngila?

4 Paulusi al­lap­poq: “Inuit tassaalerumaarput namminissarsiortut [imminik asasut, NW].” Imaap­pa im­minik asaneq ajor­tuusoq? Naamik, im­minik asaner­put pis­susis­samisoorlunilu pisariaqar­poq. Jehovap taama pin­ngor­tip­paatigut. Jiisusi oqar­poq: “Tul­lit ilittut asas­savat.” (Mark 12:31) Aap, im­minik asan­ngik­kut­ta al­lat asasin­naan­ngilavut. Biibilimi ima paasitin­neqar­pugut: “Uiusut nuliatik asas­savaat namminneq timimittut. Nuliaminik asan­nit­toq imminik asavoq. Inuum­mi timini uumis­sun­ngisaan­nar­paa, kisian­ni inuus­sutis­sit­tar­paa paaq­qisarlugulu”. (Ef 5:28, 29) Naleq­qut­tumik im­minik asasariaqar­ner­put ersarip­poq.

5. Inuit im­minik asaval­laar­tut qanoq it­tuuneras­savigit?

5 Nam­minis­sarsior­neq, imaluun­niit im­minik asaneq, Timotheusimut al­lak­kat aap­paan­ni 3:2-mi eq­qaaneqar­toq pis­susis­samisoor­nanilu naleq­qutin­ngilaq. Im­minik asaval­laar­toq im­minut pingaar­tip­pal­laar­tar­poq. (Romamiut 12:3 atuaruk). Al­lat pin­nagit im­minuin­naq soqutigisuuvoq. Pis­sutsit ajorsigaangata akisus­saas­suseqan­ngitsutut al­lat pisuutit­tar­pai. Inuit taamaat­tut piviusumik pil­luan­ngil­lat.

6. Guutimik asan­nin­ner­put qanoq ajun­ngitsumik kinguneqar­tar­pa?

6 Biibilimut tun­ngasunik oqaaseqar­tar­tut ilaat isumaqar­put Paulusip nam­minis­sarsior­neq siul­liul­lugu al­lak­kaa pis­susipalaanik tul­liut­tutut eq­qaaneqar­tunik ineriar­tor­titsisarmat. Paarlat­tuanik asan­nin­neq Guutip uagutsin­nut pis­susereq­qusaa pis­sutsinik nuan­nersunik inerititaqar­tar­poq. Taan­na nuan­naar­nermut, eq­qis­sinermut, kamagin­nin­nermut, inus­siar­nis­sutsimut, ajun­ngis­sutsimut, up­per­nermut, saamanermut im­minul­lu naalak­kersin­naanermut at­tuumas­suteqar­poq. (Gal 5:22, 23) Tus­siaasior­toq al­lap­poq: “Pil­luar­put inuiaat Naalak­kamik Guuteqar­tut!” (Tuss 144:15) Jehova Guutiuvoq pil­luar­toq, aam­ma in­nut­tai pil­luar­tuup­put. Im­minik asaval­laar­tut taamaal­laal­lu sunik pis­sarsisin­naanermin­nik eq­qarsaatigin­nit­tar­tut as­siginagit Jehovap kif­fai al­lanut tunisisaramik pil­luar­tuup­put. – ApS 20:35.

Qanoq im­minik asaval­laarnaveersaarsin­naavugut? (Immik­koortoq 7 takuuk)

7. Guutimik asan­nin­nit­ta misis­soq­qis­saar­nis­saanut apeq­qutit suut iluaqutigis­savavut?

 7 Im­minik asaner­put Guutimik asan­nin­nitsin­nit an­nerulersimanersoq qanoq nalun­ngis­sin­naavar­put? Siun­nersuutitsialak una eq­qarsaatigiuk: “Nam­minis­sarsior­neq im­minul­luun­niit angisuutin­neq tun­ngavigalugit iliuuseqar­taqinasi, makitajuitsuunis­sigul­li al­lat ilis­sin­nit an­nerutis­sigit. Tamas­si im­mik­kut nam­mineq iluaqutis­sarsi pin­nagu inoqatis­sis­saaq iluaqutis­saat isumagisiuk.” (Fil 2:3, 4) Im­minut ima aperisin­naavugut: ‘Siun­nersuut maleruar­tar­para? Guutip piumasaatut ilior­niar­tar­punga? Ilagiin­ni oqaluus­sinermilu al­lanik ikiuinis­samut periarfis­sarsior­tar­punga?’ Al­lat pil­lugit pif­fis­sar­tor­neq nukersor­nerlu saper­narsin­naasar­poq. Taamaaliorumal­luta im­maqa tamaviaarluta sulisariaqarlutalu nuan­narisatsin­nik tunul­liutitsisariaqar­pugut. Taamaat­toq qilam­mi nunamilu Kisimi Oqar­tus­saasumit iluarineqar­ner­put ilisimal­lugu tamanit pil­luar­nar­ner­paavoq!

8. Kristumiut ilaat Guutimik asan­nin­ner­tik pis­sutigalugu susimap­pat?

8 Kristumiut ilaat Guuti asagamik­ku tamak­kiisumil­lu kif­far­torfigerusuk­kamik­ku aningaasarsiorluarlutik atorfigis­saar­nis­sar­tik anguniagariun­naarsimavaat. Nakorsaq Ericka nakorsatut atorfini pin­nagu pioneriunini aal­lun­niarlugu aalajanger­poq. Uinilu nunani arlalin­ni kif­far­torsin­naasimap­put. Ima oqalut­tuar­poq: “Al­lamiusut oqaaseqarfiusuni ikiuun­nermi misigisavut aam­ma ikin­ngutigilik­kavut inuunitsin­ni pisuun­nguutigingaar­pavut. Nakorsatut suli sulisar­punga, kisian­ni pif­fis­sama nukim­malu an­ner­paar­taat inun­nik anersaak­kut  nakorsaanermut ilagiil­lu pisariaqar­titaasa isumaginis­saan­nut atorsin­naanerat qaman­nga pisumik pil­lualis­sutigalugulu nalerisimaalis­sutigaara.”

PISUUSSUTIT QILAMMI NUNAMILUUNNIIT?

9. Sooq aningaaserituneq pil­lualis­sutaaneq ajor­pa?

9 ‘Inuit aningaaserituun­ngorumaarnerat’ Paulusip al­laatigaa. Ukiualuit matuma sior­na Irlandimi pionerip angut Guuti pil­lugu oqaloqatigaa. Angutip aningaasivini am­mariarlugu aningaasat pap­piarat tiguai oqarlunilu: “Tas­sa uanga guutik­ka!” Inup­pas­suit taman­na nas­suerutigin­ngik­kaluarlugu taamatut misigip­put. Aningaaseritup­put suul­lu tamaasa pisiarineqarsin­naasut nuan­naralugit. Biibilimili ima mianersoq­qus­suteqar­poq: “Aningaaseritooq aningaasaatiminik ilatsaasuiuar­tar­poq. Pisuus­sutinik nuan­narin­nit­toq pis­sarsiaminik naam­matsiuitsuuvoq.” (Oqal 5:9, tastamantitoĸaĸ) Aningaaserituup pigisani naam­magilin­ngisaan­nar­pai. Amerlanerusunik pis­sarserusut­tuaan­nar­poq taman­nalu inuunermini anguniagariuarlugu. Taamaalil­lunilu ‘im­minut amerlasuunik erloqis­sutis­sior­tar­poq’. – 1 Tim 6:9, 10.

10. Aguri piitsuunermut pisuujunermul­lu tun­ngatil­lugu qanoq al­lap­pa?

10 Soorunami tamat­ta aningaasat pisariaqar­tip­pavut. Taak­kumi il­lersuutaasin­naap­put. (Oqal 7:12) Pisariaqar­titavul­li taamaal­laat pigigutsigit pil­luarsin­naavugut? Aap! (Oqaluussisartup oqaasii 5:11 atuaruk). Aguri Jakep er­nera ima al­lap­poq: “Piitsuunermik pisuunermil­luun­niit tuneqinanga, nerisas­sanik pisas­sarisan­nik tuniin­nan­nga.” Piitsoorusun­ngin­nera paasinar­poq. Al­lap­poq til­lin­niar­nis­saminut us­ser­nar­torsiorusun­nani, Guutimum­mi taman­na narrunarsaataas­saaq. Kisian­ni sooq pisuun­ngorusun­ngila? Ima al­lap­poq: “Qaarsil­lar­pal­laaraluarumami miserratigeqinavak­kit imalu aperalunga: ‘Kinaagami taan­na Naalagaq?’” (Uss 30:8, 9) Guuti pin­nagu pisuus­sutinik tutsuigin­nit­tunik nalun­ngisaqarunar­putit.

11. Jiisusi aningaasat pil­lugit qanoq siun­nersuiva?

11 Inuup aningaaserituup Guuti nuan­naar­tis­sin­naan­ngilaa. Jiisusi ima oqar­poq: “Naalak­kanut marlun­nut kif­far­torsin­naasoqan­ngilaq. Aap­paa uumigiguniuk aap­paa asas­savaa, aap­paa tulaavigiguniuk aap­paa asigin­nas­savaa. Guutilu Mam­monilu [pisuus­sutil­lu, tastamantitâĸ] tamaasa kif­far­torfigisin­naan­ngilasi.” Aam­ma ima oqar­poq: “Erlin­nar­tuutinik nunami katerseqinasi, tas­sanimi qil­laalaat oquil­lu aseruisarmata til­lin­nial­lu nakuuserlutik il­lumut iserlutik til­lit­tarmata. Qilam­mili katersigitsi erlin­nar­tuutinik, tas­sanimi qil­laalaat oquil­lu aseruis­san­ngim­mata, til­lin­nial­lu nakuuserlutik il­lumut iserlutik til­lis­san­ngim­mata.” – Matt 6:19, 20, 24.

12. Pilimanian­ngitsumik inooriaaseqar­neq Guutimut kif­far­tor­nitsin­ni qanoq iluaqutigisin­naavar­put? As­sersuuteqarit.

12 Jehovap kif­faasa amerlasuut paasisimavaat pilimanian­ngitsumik inooriaaseqar­neq Jehovamut kif­far­tor­nermi pif­fis­saqar­nerulis­sutigisarlugulu nuan­naar­nerulis­sutigalugu. Jackip, USA-meersup, nuliani pionerioqatigisin­naanias­sagamiuk il­lorujus­suar­tik sulif­feqarfiutinilu tunivai. Ima oqalut­tuar­poq: “Angerlarsimaf­fit­ta kusanar­tup nunaatit­talu tuninerat  imaan­naan­ngilaq. Ukior­pas­suil­li sulif­fin­ni ajor­nar­torsiutit pis­sutaal­lutik isumatsaq­qal­lunga angerlar­tar­punga. Nuliarali pioneriusoq nuan­naar­tuaan­nar­poq, ‘nuan­ner­ner­paamik it­toqar­nerar­tarluni’. Maan­na aam­ma uanga pioneriugama marluul­luta ataaseq sulisitsisoraar­put, Jehova.”

Aningaasat pil­lugit Biibilimi al­las­simasut ilumut up­peralugit inuunin­ni ersersip­para?

Qanoq aningaaseritunaveersaarsin­naavugut? (Im­mik­koortoq 13 takuuk)

13. Aningaasanut isigin­nit­taaser­put qanoq misis­sorsin­naavar­put?

13 Aningaasanut isigin­nit­taaser­put misis­sorumal­lugu un­neq­qaril­luta im­minut ima aperisariaqar­pugut: ‘Aningaasat pil­lugit Biibilimi al­las­simasut ilumut up­peralugit inuunin­ni ersersip­para? Aningaasarsior­neq pingaar­ner­paatip­para? Pigisat Jehovamut at­taveqar­nin­nit pingaar­nerutip­pak­ka? Pisariaqar­titak­ka Jehovap isumagiumaarai ilumut up­peraara?’ Jehovap tatigin­nitsini pakatsisin­ngisaan­nas­sagai up­peril­luin­narsin­naavar­put. – Matt 6:33.

JEHOVA NUANNAARNIUTILLUUNNIIT SALLIUPPAVUT?

14. Aliik­kutas­sanut tun­ngatil­lugu oqimaaqatigiis­sumik isigin­nit­taaseqar­neq qanoq paasisariaqar­pa?

14 Ul­lus­sani kingul­ler­ni inuit aam­ma ‘nuannaarniutinik pingaartitsinissaat’ (NW) Biibilimi siulit­tuutigineqar­poq. Soorlu oqimaaqatigiis­sumik im­minut aningaasanul­lu isigin­nit­taaseqar­neq ajun­ngitsoq, taamatut­taaq aliik­kutas­sanut tun­ngatil­lugu oqimaaqatigiis­sumik isigin­nit­taaseqar­neq ajun­ngilaq. Inuit ilaat isumaqar­put nuan­naar­niutit ingalas­simasus­saal­lugit, Jehoval­li taman­na kis­saatigin­ngilaa. Biibilimi Guutip kif­fai aalajaatsut ima kajumis­saar­neqar­put: “Taamaat­tumik nuan­naarlutit nerisas­satit neriniak­kit ilorrisimaarlutil­lu viin­nisugas­sat imerlugu.” – Oqal 9:7.

15. Nuan­naar­niutinik pingaar­titsineq qanoq paasisariaqar­pa?

15 Timotheusimut al­lak­kat aap­paat 3:4-mi inuit Guutimik asan­nin­natik nuan­naar­niutinik pingaar­titsisut al­laatigineqar­put. Versimi maluginiaruk al­laq­qan­ngim­mat inuit nuan­naar­niutit Guutimit asanerugaat. Taman­na isumaqas­sagaluar­poq Guutimik kil­lilim­mik asan­nis­suseqar­tut. Versimili al­laq­qavoq “Guutimik asanninnatik”. Ilisimatooq ima al­lap­poq: “Guutimik kil­lilim­mik asan­nin­nerat pineqan­ngil­luin­nar­poq. Guutimik asan­nin­ngil­luin­nar­nerat pineqar­poq.” Taman­na inun­nut aliik­kutas­sanik pingaar­titsisunut mianersoq­qus­sutaavoq pimoorus­sas­saq. Nuan­naar­niutinik pingaar­titsisut ‘inuul­luaatinit ipititaasar­nerat’ Biibilimi al­laatigineqar­poq. – Luk 8:14.

16, 17. Nuan­naar­niutinut tun­ngatil­lugu Jiisusi qanoq maligas­siuiva?

16 Jiisusip “katit­tunut” ‘nal­liut­torsior­nermul­lu’ peqataanermigut nuan­naar­niutinut tun­ngatil­lugu oqimaaqatigiis­sumik qanoq isigin­nit­taaseqar­toqas­sasoq ersersip­paa. (Joh 2:1-10; Luk 5:29) Katit­torsior­nermi viin­ni nungum­mat Jiisusip tupin­nar­tuliorluni imeq viin­nin­ngor­tip­paa. Pisumi al­lami Jiisusip nerinerminik imigas­sar­tor­nerminil­lu isor­nar­torsiuisut eq­qun­ngitsumik isigin­nit­taaseqar­nerat erseq­qis­sar­paa. – Luk 7:33-36.

 17 Jiisusil­li nuan­naar­niutit inuunermini pingaar­ner­paatin­ngilai. Jehova sal­liup­paa al­lanil­lu ikiuiumal­luni tamaviaar­tarluni. Inuit an­naak­kumal­lugit qisum­mi nap­pak­kami an­niangaarluni toqunis­samut piumas­suseqar­poq. Im­minik malin­nik­kumasut ima oqarfigai: “Pil­luar­pusi ilis­si uanga pil­lunga mitaatigip­pasi qinugalusilu tamanil­lu ajor­tunik oqaatigip­pasi sal­lul­lutik. Tipaatsugitsi nuan­naarlusilu akis­sarsias­sarsi qilan­niit­toq angeqim­mat; taamatut­taarmi pruf­fiitit qinugisar­paat ilis­si siunis­sigut.” – Matt 5:11, 12.

Qanoq nuan­naarniutinik pingaartitsival­laarnaveersaarsin­naavugut? (Im­mik­koortoq 18 takuuk)

18. Nuan­naar­niutinik qanoq pingaar­titsiginit­ta misis­sor­nis­saanut apeq­qutit suut iluaqutigisin­naavavut?

18 Nuan­naar­niutinik qanoq pingaar­titsiginit­ta misis­sor­nis­saanut suna iluaqutigis­savar­put? Im­minut ima aperisin­naavugut: ‘Ataatsimiigiar­nis­saq oqaluus­sinis­sarlu pin­nagit aliik­kutaqar­nis­saq pingaar­nerutip­para? Guutimut kif­far­torsin­naajumal­lunga nuan­narisama ilaat pil­liutigerusup­pak­ka? Aliik­kutas­satut toq­qar­niak­kak­ka Jehovap qanoq isumaqarfigigai eq­qarsaatigeq­qaar­tar­para?’ Guuti asagatsigu nuan­naar­tik­kusuk­katsigulu iluarin­ngisaatut ilisimasavut ingalas­simaan­nar­nagit iluarinngissinnaasai ingalas­simaq­qis­saar­tar­pavut. – Matthæusi 22:37, 38 atuakkit.

QANOQ PILLUARTOQARSINNAASOQ

19. Kik­kut pil­lualivis­sin­naan­ngil­lat?

19 Ukiut 6.000-t mis­saan­ni inuit Saatanip silarsuaanit naal­liutsin­neqarsimap­put. Ul­luni kingul­ler­ni mak­kunani nunarsuaq inun­nik im­minuin­naq, aningaasanik nuan­naar­niutinil­lu pingaar­titsisunik ulik­kaar­poq. Pis­sarsiarisin­naasatik kisiisa eq­qarsaatigisar­paat kis­saatitil­lu inuunermin­ni pingaar­ner­paatil­lugit. Inuil­li taamaat­tut pil­lualivis­sin­naan­ngil­lat! Paarlat­tuanik tus­siaasior­toq ima al­lap­poq: “Pil­luar­poq Jaakup Guutianik ikior­teqar­toq, Naalak­kamut Guutiminut neriul­luar­toq.” – Tuss 146:5.

20. Guutimik asan­nin­neq qanoq pil­lualis­sutigaajuk?

20 Jehovap in­nut­tai Guutimik asan­ningaarlutil­lu ukiut tamaasa amerliar­tor­tar­put. Taman­na Guutip naalagaaf­fiata naalak­kersuineranut qanit­tuk­kul­lu nunarsuarmi takorloorsin­naan­ngisatsin­nik pil­luaq­qusinis­saanut up­per­narsaataavoq! Jehovap piumasaatut ilioraangat­ta taan­na nuan­naar­tit­tar­par­put, taman­nalu nam­mineq nuan­naalis­sutigisar­par­put. Jehovamik asan­nit­tut naas­saan­ngitsumik pil­luas­sap­put! Al­laaserisami tul­liut­tumi nam­minis­sarsiorluni asan­nin­nermit pis­susipalaarineqalersar­tut aam­ma paarlat­tuanik Jehovap kif­faasa pis­susii ajun­ngitsut sam­mis­savavut.