Imarisai

Imarisai

Esauip angajulliliatut pisinnaatitaaffii pisiarigamigit Jaaku Missiarsimut siuaanngorpa?

Atuartartut apeqqutaat

Atuartartut apeqqutaat

Itsaq Israelimi angutit angajulliliaasut kisimik Missiarsimut siuaasanngorsinnaappat?

Hebræerit 12:16-imi al­las­simasut pis­sutigalugit siusin­nerusuk­kut taama isumaqar­pugut. New World Translation naaper­torlugu tas­sani al­las­simavoq Esauip ‘illernartut pingaartinngikkai’, aam­ma ‘ataasiarluni neriumalluni angajulliliatut pisinnaatitaaffini akigigai’. Taamaat­tumik isumaqar­pugut Jaaku ‘angajul­liliatut pisin­naatitaaf­feqalerami’ Mis­siarsimut siuaasan­ngor­nis­samik im­mik­kut pisin­naatitaaf­filer­neqar­toq. – Matt 1:2, 16; Luk 3:23, 34.

Biibilimili oqalut­tuanik atuaq­qis­saar­nermit ersersin­neqar­poq Mis­siarsip siuaasai qatan­ngutigiin­ni angajul­liusariaqan­ngitsut. Oqalut­tuat ilaat sam­meriar­tigit:

Jaakup Leal­lu Rubeni angajul­liliaraat, Jaakul­lu Rakelimit er­nera siul­leq tas­saavoq Josefi. Rubeni kinguaas­siuutitigut inuunerluk­kami angajul­liliatut pisin­naatitaaf­fini an­naavai, taak­kualu Josefimut ingerlateq­qin­neqar­put. (1 Mos 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Nal 5:1, 2) Mis­siarsili Rubenimit Josefimil­luun­niit kingoq­qisuun­ngilaq. Judamit, Jaakup Leal­lu er­nerisa sisamaan­nit, kingoq­qisuuvoq. – 1 Mos 49:10.

Lukasi 3:32-mi Mis­siarsip siuaasai al­lat tal­limat eq­qaaneqar­put, taak­kualu tamarmik angajul­liliaar­pasip­put. As­sersuutigalugu Boazip Obedi er­neraa, Obedil­lu Isaji er­neraa. – Ruth 4:17, 20-22; 1 Nal 2:10-12.

Isajip er­nera Daavi angajul­liliaan­ngilaq. Taan­na er­nerisa arfineq-pingasuusut nukarlersaraat. Mis­siarsili Daavimit kingoq­qisuuvoq. (1 Sam 16:10, 11; 17:12; Matt 1:5, 6) Taamatut­taaq Mis­siarsimut siuaasan­ngor­tup  tul­lia tas­saavoq Salomo, Daavip angajul­liliarin­ngisaa. – 2 Sam 3:2-5.

Imaan­ngilarli angutitut angajul­liliaaneq pingaaruteqan­ngitsoq. Angut angajul­liliaq qatan­ngutimi angutit pigin­ngisaan­nik im­mik­kut pisin­naatitaaf­filer­neqar­tar­poq. Amerlaner­tigut inoqutigiin­ni it­tun­ngor­tar­poq marloriaam­mil­lu kingor­nus­sarsisarluni. – 1 Mos 43:33; 5 Mos 21:17; Jos 17:1.

Angajul­lilial­li pisin­naatitaaf­fii er­nermut al­lamut tun­niun­neqarsin­naap­put. Aaperaap Ismaeli aal­lar­tik­kamiuk angajul­liliatut pisin­naatitaaf­fii Iisaap pigiler­pai. (1 Mos 21:14-21; 22:2) Eq­qar­toriik­katsitul­lu Rubenip pisin­naatitaaf­fii Josefimut tun­niun­neqar­put.

Taavami apustilip Paulusip Hebræerit 12:16-imi suna pivaa? Tas­sani al­las­simavoq: “[Mianersoritsi] kinguaas­siuutitigut inuunerlut­toqaq­qunagu imaluun­niit il­ler­nar­tunik pingaar­titsin­ngitsoqaq­qunagu – soorlu Esaui taamaalior­toq, taas­sumami ataasiarluni neriumal­luni angajul­liliatut pisin­naatitaaf­fini akigim­magit.” – Hebr 12:16NW.

Paulusip matumani Mis­siarsip siuaasai eq­qar­tun­ngilai. Kristumiul­li mianersoq­quai. Ima al­laf­figai: ‘Narlumuin­naq pisul­lusi ingerlagitsi’ “Guutip saam­maan­neranik pin­ngitsoor­toqaq­qunagu”. Kinguaas­siuutitigut inuunerluk­kunik ajoraluar­tumik taama pisoqarsin­naavoq. (Hebr 12:12-16) Taamatul­lu pisoqar­pat Esaui ‘il­ler­nar­tunik pingaar­titsinani’ nam­mineq pileris­sutsini malil­lugit iliorusut­toq as­sigilis­savaat.

Taamani ileq­quusut malil­lugit Esaui im­maqa Jehovamut pil­liuteqar­tar­nis­samut im­mik­kut pisin­naatitaaf­feqar­poq. (1 Mos 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5) Esauil­li perusutani eq­qarsaatigingaaramigit angajul­liliatut im­mik­kut pisin­naatitaaf­fini nerisas­sat ataatsit pil­lugit im­miniigin­nar­pai. Aaperaap kinguaavata misigisas­saatut Jehovap siulit­tuutaa im­maqa Esauip misigerusun­ngilaa. (1 Mos 15:13) Aam­ma Guutimik nalusunik marlun­nik nuliarami il­ler­nar­tunik pingaar­titsin­ngin­nini ersersip­paa, taman­nalu angajoq­qaavisa as­sut aliasuutigaat. (1 Mos 26:34, 35) Jaakumit, Guutimik ilumoor­tumik pal­lorfigin­nit­tumik nuliar­nis­saminik qulak­keerin­nit­tumit, al­laanerungaarami! – 1 Mos 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Biibilimi oqalut­tuanit taak­kunan­nga Mis­siarsip siuaavi pil­lugit suut ilik­kar­pavut? Ilaat angutaap­put angajul­liliat ilaal­lu angajul­liliaanatik. Taman­na juutit ilisimal­lugulu akueraat. Qanoq nalun­ngilar­put? Kristusip Daavimit, Isajip nukarliliaanit, kingoq­qisuunis­saa oqaatigigamik­ku. – Matt 22:42.