Imarisai

Imarisai

Atuartartut apeqqutaat

Atuartartut apeqqutaat

Sooq Jiisusip meeraanera pillugu Matthæusip oqaluttuaa Lukasip oqaluttuaanit allaanerua?

Jiisusip inun­ngor­nera meeraaneralu pil­lugit Mat­thæusip oqalut­tuaa Lukasip oqalut­tuaanit al­laaneruvoq al­laatigin­nit­tut inuit as­sigiin­ngitsut eq­qarsaataat misigisaal­lu oqalut­tuarigamik­kit.

Mat­thæusip pisimasut Josefimut tun­ngasut oqalut­tuarai. Mariap naar­tunera Josefip paasigamiuk taas­suma qisuariar­nera, sin­nat­tuk­kut in­ngilimit nas­suiaan­neqar­nera in­ngilil­lu ilitsersuutaanik qanoq maleruaanera al­laatigai. (Matt 1:19-25) Mat­thæusip oqalut­tuarai in­ngilip Josefi sin­nat­tor­til­lugu kimigiiserfigigaa Egyptenimut qimaaq­qul­lugu, Josefip ilaqutaasalu qimaanerat, Josefi sin­nat­tuk­kut in­ngilimit oqarfigineqar­toq Israelimut utis­sasut, uter­nerat ilaqutariiul­lutil­lu Nazaretimi nunasinerat. – Matt 2:13, 14, 19-23.

Lukasil­li pisimasut Mariamut tun­ngasut oqalut­tuarai. Oqalut­tuarineqar­poq Mariap in­ngilimit Gabrielimit pulaar­neqar­nera, eq­qarliminut Elisabethimut pulaar­nera Jehovamil­lu un­nersiutigin­nil­luni oqaasii. (Luk 1:26-56) Aam­ma oqalut­tuarineqar­poq Jiisusip siunis­sami naal­liuk­kumaar­nera pil­lugu Sim­miuup Maria oqalut­tuuk­kaa. Taava Lukasip oqalut­tuaraa Jiisusip aq­qaneq-marlun­nik ukioqarluni ilaqut­tanilu naalaf­fim­miin­nerat. Al­laat oqalut­tuami tamatumani Mariap oqaasii Lukasip is­suar­pai, Josefi is­suar­nagu, al­laatigaalu Mariap pisimasut tamak­ku kil­lin­neqaatigingaarai. (Luk 2:19, 34, 35, 48, 51) Josefip eq­qarsaatai iliuusiilu pil­lugit Mat­thæusip al­laatigineruvai. Lukasil­li Mariap eq­qarsaatai misigisaalu eq­qar­tor­neruvai.

Aam­ma Jiisusip siuaasaasa al­lat­torsimaf­fiat iivangkiiliuni taak­kunani as­sigiin­ngil­lat. Mat­thæusip Josefip siuaasaasa al­lat­torsimaf­fiat al­lap­paa ersersil­lugu Jiisusip, Josefip qitor­navis­siaatut, Daavip kun­ngius­susia inatsisitigut kingor­nut­tus­saagaa. Sooq? Josefi Daavip er­nera Salomo aq­qutigalugu kun­ngip Daavip kinguaarim­magu. (Matt 1:6, 16) Lukasil­li Mariap siuaasaasa al­lat­torsimaf­fiat al­lap­paa, tas­sanilu ersersin­neqar­poq Jiisusip Daavi ‘uinik­kut eq­qarlerim­magu’ Daavip kun­ngius­susia uinikkut kingor­nut­tus­saagaa. (Rom 1:3) Sooq? Maria Daavip er­neratigut Natanik­kut kun­ngip Daavip kinguaarim­magu. (Luk 3:31) Taavami sooq Lukasip Maria Elip paniatut al­lan­ngilaa? Pisor­tatigoor­tumik al­lat­torsimaf­fin­ni angutit kisimik taaneqar­tarmata. Taamaat­tumik Lukasip Josefi Elip er­neranik taam­magu inuit Elip ningaavatut paasivaat. – Luk 3:23.

Mat­thæusip Lukasil­lu iivangkiiliuini Jiisusip siuaasaasa al­lat­torsimaf­fiinit up­per­narsineqar­poq Jiisusi tas­saasoq Mis­siarsi Guutip neriorsuutigisaa. Jiisusi kun­ngip Daavip kinguaarigaa ilisimaneqarluangaarmat al­laat farisiiarit saddukiiaril­lu taman­na miserratigisin­naan­ngilaat. Mat­thæusip Lukasil­lu Jiisusip siuaasaasa al­lat­torsimaf­fiinik al­laatigisaat uagut up­per­nik­kut nakus­satsis­sutigaavut Guutil­lu neriorsuutaasa sin­nerisa eq­quun­nis­saan­nik tatigin­nilersil­luta.