Imarisai

Imarisai

Siunnersuutit Biibilimeersut ullumikkut iluaqutaappat?

Siunnersuutit Biibilimeersut ullumikkut iluaqutaappat?

ILAAT NAAMEERPUT. Biibili atorlugu siun­nersuineq atuagaq ilin­niut 1920-k­kun­neersoq atorlugu kemiimik ilin­niar­titsinermut nakorsap as­sersuup­paa. Akerliuniar­toq im­maqa aperis­saaq qarasaasiamut pisoqaaval­laalersimasumut ilitsersuut ul­lumik­kut qarasaasiamut nutaaliaaner­paamut ilitsersuutitut atus­sanerip­put. Al­latut oqaatigalugu ilaasa Biibili pisoqaaval­laarujus­suar­nerar­paat.

Sooq ul­lumik­kut teknik­kik­kut ator­toris­saarfiuner­paami atuagaq itsar­nisaq ator­neqas­sava? Siun­nersuutit nutaajuner­paat inter­netimi nit­tarsaan­neqar­tuar­put. Psykologit, inooriaatsimik siun­nersuisar­tut atuak­kior­tul­lu siun­nersuutaat fjer­nsynimi radiomilu aal­lakaatin­neqar­tar­put. Atuagaar­nial­lu atuak­kat im­minut ikior­niar­tunut naatsorsuus­sar­pas­suit tunisar­paat.

Nutaaner­paanik paasis­sutis­sar­pas­suaqarmat taava sooq Biibili – atuagaq ukiut 2.000-ngajaat matuma sior­na naam­mas­sineqar­toq – atus­savar­put? Akerliliiniar­tut ilumoor­pasip­put atuagaq itsar­nisaq atuak­kamut kemiimik ilin­nium­mut qarasaasiamul­luun­niit ilitsersuum­mut pisoqaaval­laar­tumut as­sersuuk­kamik­ku. Tun­ngavilersuutaal­li eq­qun­ngilaq. Ilisimatusaatit teknologiilu allanngupallattarput, inuulli pisariaqartitai allanngorpat? Inuit suli siuner­taqar­tumik inoorusup­put, pil­luarusup­put toq­qis­sisimarusul­lutil­lu, ilaqutariit­tut at­taveqarluarusup­put ikin­nguteqar­ner­til­lu pis­sarsiaqar­nar­tuutik­kusul­lugu.

Biibili pisoqaagaluar­toq pisariaqar­titat tamak­ku al­lar­pas­suil­lu tas­sani sam­mineqar­put. Maluginiaruk Biibilimik al­lat­tut imaan­neraasut: Biibili Pin­ngor­titsisitsin­nit isumas­sarsiaavoq. Inuunermi sunut tamanut tun­ngasutigut siulersuisin­naal­lunilu unam­miniar­nar­tunut tamanut pigin­naan­ngorsaasin­naavoq. (2 Timotheusi 3:16, 17) Aam­ma siun­nersuutigineqar­tut nutaanngilinngisaannarput! Imalu al­las­simasoqar­poq: “Guutip oqaasia uumavoq.” – Hebræerit 4:12.

Taman­nali ilumoor­pa? Pisoqaaval­laar­pa, imaluun­niit suli ‘uumava’ – tas­sa ul­lumik­kut atoriaan­naasunik siun­nersuuteqar­pa? Napasuliaq Alapernaarsuiffik-up matuma, normut im­mik­kut it­tut arlariiusus­sat siul­lersaata, siuner­taraa apeq­qutinik tamak­kunan­nga akis­sutis­sarsisin­naanis­sat.