Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Uppersusiat maliguk

 KAPITALI 22

Misilinneqarnerni ilumoorfiginnippoq

Misilinneqarnerni ilumoorfiginnippoq

1, 2. Jiisusi Kaper­naumimi oqalutsil­lugu Petrusip suna neriuutigisimas­savaa, qanorli pisoqar­pa?

PETRUSIP Kaper­naumimi synagogimi Jiisusimut tusar­naar­tut isik­kui pis­sangal­luni isigin­naaq­qis­saar­pai. Kaper­naumimi, Galilæap Tasersuata avan­nar­pasis­suata sinaaniit­tumi, Petrusi najugaqarlunilu aalisar­tar­poq; aam­ma ikin­ngutai, ilaqutai niueqatigisar­tagaalu tamarmik tas­sani najugaqar­put. Qular­nan­ngitsumik Petrusi neriup­poq nunaq­qatimi Jiisusip Mis­siarsiunera up­peris­sagaat ajoqersuisorsuarmil­lu Guutip naalagaaf­fia pil­lugu ilin­niar­tin­neqar­ner­tik nuan­naarutigis­sagaat. Ul­lorli taan­na taamatut pisoqan­ngilaq.

2 Amerlasuut tusar­naarun­naar­put. Ilaat Jiisusip oqariar­tuutaanut isumaqataanatik oqalorujup­put. Ajoqersuk­kal­li ilaasa sal­lusuis­sum­mik pingaarutilim­mik ilin­niar­ner­tik paasisaqar­ner­til­lu nuan­naarutiger­pasik­kun­naarlugu kamaq­qar­pasil­lutil­lu narrujuum­meq­qar­pasin­nerat Petrusip pakatsis­sutigineruaa. Ilaasa Jiisusip oqaasii sak­kor­tunerar­paat. Tusar­naarumajun­naarlutik synagogimit anip­put Jiisusilu malik­kusuk­kun­naarlugu. – Johannesi 6:60, 66 atuakkit.

3. Petrusip up­per­nini arlaleriarluni sunis­saminut iluaqutigaa?

3 Petrusi ajoqersuk­kal­lu ilungersunar­torsior­put. Jiisusip ul­loq taan­na eq­qar­tugai Petrusip iluamik paasin­ngilai. Jiisusip oqaasiisa nas­suiar­neqan­ngik­kunik narrujuum­minarsin­naanerat paasisin­naavaa. Petrusi qanoq ilius­sava? Naalak­kaminut ilumoorfigin­nin­nera siul­lermeerluni misilin­neqan­ngilaq, sulilu misilin­neqar­tar­tus­saal­luni. Tamak­kunin­nga unam­miniagaqaraluarluni Petrusip up­per­nini ilumoorfigin­nin­nis­saminut qanoq iluaqutigineraa sam­meriar­tigu.

Allat ilumoorfiginnikkunnaaraluartut ilumoorfiginnippoq

4, 5. Jiisusi inuit ilimagisaan­nit al­laanerul­luin­nar­tumik qanoq iliuuse-qar­tar­pa?

4 Jiisusip oqaasii iliuusiilu Petrusip tupaal­laatigisar­pai. Naalagaa inuit ilimagisaan­nit ilaan­nik­kut al­laanerul­luin­nar­tumik iliuuseqar­tarlunilu  oqaaseqar­tar­poq. Ul­lualuit sioq­qul­lugit Jiisusip tupin­nar­tulior­nik­kut inuit tuusintil­lit nerisip­pai. Inuit taama iliorfigineqaramik kun­ngin­ngor­teriaraluar­paat. Taak­kunan­ngali qimagun­nermigut tupaal­latsitsivoq, tamatumalu kingor­na ajoqersuk­kani umiatsiamut ikeq­qoriarlugit Kaper­naumimut aal­laq­quai. Ajoqersuk­kat un­nuak­kut umiatsiamik angalatil­lugit Jiisusip Galilæap Tasersuata anorersuar­torsuup qaavatigut pisun­nermigut up­per­nermul­lu tun­ngatil­lugu Petrusimik ilin­niar­titsinermigut tupaal­latseq­qip­pai.

5 Ul­laak­kut paasivaat inup­pas­suit umiatsiarlutik malin­naasimasut. Inuil­li anersaak­kut inuus­sutis­sanik tunineqar­nis­sar­tik pingaar­nerutin­nagu Jiisusimit tupin­nar­tulior­nik­kut nerisin­neqar­nis­sar­tik pingaar­nerutil­lugu aggersimagunar­put. Jiisusip pigisaleritunerarlugit avoq­qaarai. (Joh 6:25-27) Taman­na Kaper­naumimi synagogimi Jiisusip eq­qaaq­qik­kamiuk sal­lusuis­sut pingaarutilik, paasiuminaatsorli, ilin­niar­titsis­sutaa inun­nit sak­kor­tugineqar­poq.

6. Jiisusi qanoq as­sersuusior­pa, tusar­naar­tul­lu taman­na qanoq isumaqarfigaat?

6 Jiisusip nerisas­sanik tunisisar­tutut isigineqar­nani Guutimil­li tunis­sutitut, inuunermigut toqunermigul­lu al­lanik naas­saan­ngitsumik inuunis­samut periarfis­siisutut, isigineqar­nis­sani kis­saatigaa. Taamaat­tumik man­namut, Mosesip nalaani timiusamut qilam­mit pisumut, im­minut as­sersuup­poq. Akerliliisoqarmat sak­kor­tunerusumik as­sersuusiorluni uinim­mi nerineqar­tariaqar­nera aam­milu imer­neqar­tariaqar­nera oqaatigaa. Taama oqarmat akerliliineq sak­kor­tuneruler­poq. Ilaat ima oqar­put: “Oqaasii sak­kor­toqaat; kik­kut taamaat­tut tusar­naarumasin­naavaat?” Ajoqersugar­pas­suit Jiisusi qiman­niarlugu aalajanger­put. * – Joh 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Petrusip Jiisusimut tun­ngatil­lugu suna suli paasin­ngilaa? (b) Jiisusip apustilit aperim­magit Petrusi qanoq akiva?

7 Petrusi qanoq ilius­sava? Jiisusip oqaasii aam­ma paatsiveerus­sutigisimas­savai. Guutip piumasaa naam­mas­siumal­lugu Jiisusip toqusariaqar­nera suli paasisiman­ngilaa. Ul­loq taan­na ajoqersuk­kat isum­mamin­nik al­lan­ngor­titsiasut Jiisusimik malin­nik­kun­naar­tut ilaarlugit ajoqersugaarusuk­kun­naar­pa? Naamik, pis­suseq pingaarutilik pis­sutigalugu Petrusi angutinit taak­kunan­nga al­laanerul­luin­nar­poq. Pis­suseq taan­na suugami?

8 Jiisusip apustilini saap­pai aperalugil­lu: “Aam­ma ilis­si qiman­niar­pisinga?” (Joh 6:67) Apustilit aq­qaneq-marluk tamaasa  aperigaluarai Petrusi akivoq. Petrusi im­maqa angajul­lersaagami apustilit sin­nerlugit akikulasar­poq. Qanorluun­niil­li ik­kaluar­pat iser­tuar­nani oqalut­tuaan­nar­poq, qaqutigul­lu isum­maminik an­nis­sinis­saminut tunuarsimaar­tarunarluni. Matumani isum­mani nuan­nersumik puigunaatsumil­lu ima oqaatigaa: “Naalagaq, kina or­nis­sagatsigu? Il­lit oqaatsinik naas­saan­ngitsumik inuus­sutaasunik pigisaqar­putit.” – Joh 6:68.

9. Petrusip Jiisusimut ilumoorfigin­nin­nini qanoq ersersip­paa?

9 Oqaasii kil­litsin­nat, ilaa? Petrusip Jiisusimut up­per­nini pis­suserineqar­tus­samik – ilumoorfigin­nin­nermik – ineriar­tor­titsinis­samut iluaqutigaa. Jiisusip Jehovamit An­naas­sisutut aal­lar­titaanera Guutil­lu naalagaaf­fia pil­lugu ilin­niar­titsis­sutaasa an­nas­sutaasin­naanerat Petrusip paasisimagaa ersarip­poq. Petrusip aam­ma nalun­ngilaa al­laat iluamik paasisaqar­pian­ngik­kaluarluni Guutimit iluarisaanis­samut inuunermil­lu naas­saan­ngitsumik pil­luaq­quneqar­nis­samut Jiisusip kisimi ikiorsin­naagaani.

Jiisusip ilin­niar­titsis­sutai paasil­luan­ngik­kaluarlugit isum­matsin­nul­luun­niit uniuuk­kaluar­tut malit­tariaqar­pavut

10. Ilumoorfigin­nin­nik­kut Petrusi qanoq ilaarsin­naavar­put?

10 Aam­ma il­lit taamatut isumaqar­pit? Ajoraluar­tumik ul­lumik­kut silarsuarmi inuit Jiisusi asanerar­taraluarlugu ilumoorfigineq ajor­paat. Kristusi ilumoorfigiumal­lugu taas­suma ilin­niar­titsis­sutaanut tun­ngatil­lugu Petrusitut isigin­nit­taaseqar­tariaqar­pugut. Al­laat ilin­niar­titsis­sutai paasil­luan­ngik­kaluarlugit isum­matsin­nul­luun­niit uniuuk­kaluar­tut ilisimal­lualer­tariaqarlugil­lu isumaat paasiniar­tariaqarlugil­lu malil­lugit inuusariaqar­pugut. Taamaal­laat ilumoorfigin­nin­nik­kut Jiisusip neriorsuineratut naas­saan­ngitsumik inuuneqalersin­naavugut. – Tussiaat 37:28 atuaruk.

Naqqinneqarami ilumoorfiginnippoq

11. Jiisusip ajoqersuk­kani sumut angalaqatigai? (Aam­ma qup­per­nerup ataatungaani ilan­ngus­saq takuuk).

11 Pif­fis­sap tamatuma ulapaarfiusup kingunin­ngua Jiisusip apustilini ajoqersuk­kamilu ilaat avan­namut ungasis­sumut angalaqatigai. Nunap neriorsuutigisap avan­nar­pasis­suata kil­leqarfianiit­toq qaq­qaq Hermoni por­tunersamigut apisar­toq al­laat Galilæap Tasersuanit tungutsoris­sumit takuneqarsin­naasar­poq. Jiisusi ajoqersuk­kal­lu Cæsareap Filip­pip eq­qaaniit­tunut il­loqarfeeq­qanukar­til­lugit qaq­qaq por­tunerujar­tuin­nar­tutut is­simas­saaq. * Kusanar­tunik avatangiiseqarlutik kujam­mul­lu nunap neriorsuutigisap an­ner­paar­taanut alianaatsumik isik­kiveqarlutik Jiisusip ajoqersuk­kani pingaarutilim­mik aperai.

12, 13. (a) Sooq Jiisusip inuit kinaas­sutsini pil­lugu qanoq isumaqar­nersut paaserusup­paa? (b) Petrusip Jiisusi akigamiuk up­perluar­nini qanoq ersersip­paa?

 12 Jiisusi ima aperivoq: “Inuit kinaanerar­paan­nga?” Takorloorsin­naavar­put Petrusip Jiisusi Naalak­kani inus­siar­ner­pasil­lunilu silator­pasis­soq toq­qarlugu isigigaa. Jiisusip tusar­naar­timi takusatik tusak­katil­lu tun­ngavigalugit qanoq isum­mersimanerat paaserusup­paa. Ajoqersuk­kat aperineqaramik Jiisusip kinaas­susianut tun­ngatil­lugu isum­mat eq­qun­ngitsut oqaatigaat. Jiisusili suli paasisaqar­nerorusup­poq. Ajoqersuk­kat qaniginer­paasai aam­ma kuk­kusumik isum­mersimap­pat? Ima aperai: “Ilis­simi kinaanerar­pisinga?” – Luk 9:18-20.

13 Petrusiaasiit akipal­lap­poq. Nakimaal­luni najuut­tut eq­qarsaataat ima oqaatigaa: “Il­lit tas­saavutit Kristusi Guutip uumasup er­nera.” Takorloorsin­naavar­put Jiisusip Petrusi iluarer­pasil­lugu qungujuf­figeriarlugu nersualaaraa. Sal­lusuis­sutip pingaarutil­lip up­perluar­tunut inun­nit paasiuminarsisin­neqar­nani Jehovamit Guutimit paasiuminarsisin­neqarsimaneranik Jiisusip Petrusi eq­qaasip­paa. Jehovap sal­lusuis­sutit nalujun­naarsis­simasaasa an­ner­paar­taasa ilaat – tas­sa Jiisusip Mis­siarsiunera qangaaniil­li neriorsuutigisaq – Petrusip paasisimavaa. – Matthæusi 16:16, 17 atuakkit.

14. Jiisusip Petrusi pingaarutilin­nik sunik im­mik­kut pisin­naatitaaf­filer­paa?

14 Kristusi taan­na tas­saavoq itsaq siulit­tuutini ujaq­qatut il­lulior­tunit narrugineqar­tutut taaneqar­toq. (Tuss 118:22; Luk 20:17) Jiisusip siulit­tuutit taak­ku in­nersuus­sutiginerisigut Mis­siarsitut ilagiin­nut Jehovap pilersik­kumaagaanut ujaq­qatut teqeq­qutut iler­nis­sani erseq­qis­sumik oqaatigaa. Tamatuma kingor­na Petrusi ilagiin­ni pingaarutilin­nik im­mik­kut it­tunik pisin­naatitaaf­filer­paa. Inuit ilaasa oqar­tar­nerat­tut Petrusi apustilinit al­lanit ataq­qinar­nerusumik inis­sisimaf­filer­nagu akisus­saaf­filiin­nar­paa. “Qilaap Naalagaaf­fiata matuersaatai” Petrusimut tun­niup­pai. (Matt 16:19) Inuiaqatigiit as­sigiin­ngitsut pingasut – siul­lermik juutit, tamatuma kingor­na Samariamiut naggataatigul­lu Guutimik nalusut, imaluun­niit juutiun­ngitsut – Guutip naalagaaf­fianut iser­nis­samik neriuum­mik am­maan­nis­saat Petrusip im­mik­kut pisin­naatitaaf­figaa.

15. Sooq aam­ma qanoq Petrusip Jiisusi uparuar­paa?

15 Jiisusil­li kingusin­nerusuk­kut oqaatigaa akisus­saaf­fim­mik an­ner­tuumik tunineqar­tut an­nerusumik akisus­saatin­neqas­sasut.  Aam­ma Petrusimut tun­ngatil­lugu taamaap­poq. (Luk 12:48) Jiisusip Mis­siarsi pil­lugu sal­lusuis­sutit pingaarutil­lit arlal­lit, soorlu Jerusalemimi naal­liutsitaasus­saanini toqutaanis­sanilu, paasinarsisip­pai. Petrusi tamak­ku tusarlugit eq­qis­siun­naar­poq. Jiisusi avin­ngarutitip­paa uparuarlugulu ima oqarluni: “Naalagaq, im­minut ajun­ngisaarfiginiarit; taama pineqan­ngisaan­nas­saatit.” – Matt 16:21, 22NW.

16. Jiisusip Petrusi qanoq naq­qip­paa, Jiisusil­lu oqaasii qanoq ilin­niarfigisin­naavavut?

16 Ajun­ngitsumik isumaqarluni taamatut oqarami Jiisusip akis­sutaa Petrusip tupaal­laatigisimas­savaa. Jiisusip Petrusi tunoriarlugu ajoqersuk­kat al­lat, aam­ma taamatut eq­qarsarunar­tut, qiviar­pai oqarfigalugil­lu: “Tunun­nut nigorit, Saatani! Tam­mar­tin­niar­parma; Guutim­mi pii pin­nagit inuit pii isumagaatit.” (Matt 16:23; Mark 8:32, 33) Jiisusip oqaasii tamat­ta ilin­niarfigingaarsin­naavavut. Guutitut eq­qarsar­nani inuin­nar­tut eq­qarsar­nis­saq ajor­nan­ngitsuararsuuvoq. Taamaaliorut­ta, al­laat im­maqa ikiuiniaraluarluta, piaarinata al­la Guutip iluarisaatut ilioq­qunagu Saatanip iluarisaatut ilioq­qusoorsin­naavar­put. Petrusili sua?

17. Jiisusip Petrusi ‘tunuminut nigoq­qugamiuk’ suna pivaa?

17 Saatanitut Diaavulutut ajor­tigisutut Jiisusimit taaneqan­ngin­nini Petrusip paasisimas­savaa. Jiisusim­mi Saatani ajat­tor­paa. (Mat­t 4:10) Petrusip ajun­ngitsor­tai isiginiar­nerugamigit apustili taan­na ajat­tun­ngilaa, Petrusil­li eq­qarsar­taatsiminik al­lan­nguisariaqar­nera oqaatigiin­nar­paa. Petrusip Naalak­kaminik tam­mar­titsiniar­nani tapersersuisariaqar­nera ersarip­poq.

18. Petrusip ilumoorfigin­nin­nini qanoq ersersip­paa, qanorlu ilaarsin­naavar­put?

18 Petrusi as­sor­tuiler­pa, kamaler­pa imaluun­niit narrutsas­simaler­pa? Naamik, maniguul­luni naq­qin­neqar­nini akueraa. Tamatumani ilumoorfigin­nin­nini erserseq­qip­paa. Kristumiut tamarmik ilaan­neeriarlutik naq­qin­neqar­nis­sar­tik pisariaqar­tit­tar­paat. Perorsaatis­sin­neqar­ner­put aatsaat akuerigutsigu ilin­niarfigalugulu Jiisusimut Kristusimut Ataataanul­lu, Jehovamut Guutimut, qanin­nerusumik at­taveqalersin­naavugut. – Ussatit 3:11 atuaruk.

Petrusi naq­qinne­qaraluar­luni ilu­moor­figin­nippoq

Ilumoorfiginnikkami akissarsisinneqarpoq

19. Jiisusi tupaal­lan­nar­tumik qanoq oqaaseqar­pa, Petrusilu qanoq eq­qarsarunar­pa?

19 Tamatuma kingunin­ngua Jiisusi tupaal­lan­nar­tumik ima oqaaseqar­poq: “Ilumut oqarfigaas­si: Maaniit­tut ukua ilaasa toqu misigis­san­ngilaat Inuup Er­nerata naalagaal­luni tikiun­nera takoreer­tin­nagu.” (Mat­t 16:28) Petrusip oqaatsit taak­ku paaserusul­lugit  eq­qarsaatigisimas­savai. Jiisusip suna pivaa? Petrusip sak­kor­tuumik naq­qin­neqarami taamatut im­mik­kut pisin­naatitaaf­filer­neqar­naviar­nani eq­qarsaatigigunar­paa.

20, 21. (a) Petrusip takusai oqalut­tuarik­kit. (b) Petrusip takusani qanoq iluaqutigai?

20 Sapaatip-akun­nera ataaseq mis­siliorlugu qaangium­mat Jiisusip Jaaku, Johan­nesi Petrusilu “qaq­qamut por­tusoorsuarmut” – im­maqa qaq­qamut Hermonimut ungasip­pal­laan­ngitsumiit­tumut – majuaqatigai. Un­nuak­kut majuarunaramik angutit eq­qumaniarsuataar­put. Jiisusil­li qinunerani pisut pis­sutigalugit eqeer­put. – Mat­t 17:1; Luk 9:28, 29, 32.

21 Isigitil­lugit Jiisusi al­lan­ngor­poq. Kiinaa qaam­maris­sivoq naggataatigul­lu seqiner­tut in­ngianar­tigilerluni. Aam­ma atisai qaal­loris­sip­put. Taava angutit marluk, Mosesitut Eliatul­lu isik­koqar­tut, saq­qum­mer­put Jiisusilu nikorfaqatigilerlugu. Taak­ku pingasuul­lutik “Jiisusip qimagun­nis­saa” – im­maqa toqunis­saa  makititaanis­saalu – “Jerusalemimi naam­mas­sineqar­tus­saq” oqaloqatigiis­sutigaat. Jiisusip naal­liun­nis­saanik toqunis­saanil­lu Petrusip miserratigin­nis­simanini kuk­kunerusoq paasiler­paa. – Luk 9:30, 31.

22, 23. (a) Petrusip piumas­suseqarluar­nini isumas­suisuuninilu qanoq ersersip­pai? (b) Petrusi, Jaaku Johan­nesilu un­nuaq taan­na aam­ma qanoq akis­sarsisin­neqar­pat?

22 Petrusi im­mik­kuul­laris­sumik takorruuisin­neqar­nermut arlaatigut peqataarusut­tutut – im­maqalu sivitsuerusut­tutut – misigivoq. Mosesi Elialu Jiisusimit qimagun­niar­pasilermata Petrusi ima oqar­poq: “Ajoqersuisoq, tamaaniin­nit­ta nuan­nis­susia! Pingasunik tupiusalior­ta ilin­nut ataatsimik Mosesimul­lu ataatsimik Eliamul­lu ataatsimik.” Soorunami Jehovap kif­fai marluk takorruuk­kami saq­qum­mer­tut qangarsuarli toqoreersut tupiusamik pisariaqar­titsin­ngil­lat. Petrusip qanoq oqar­nini sianigin­ngilaa. Taamaat­torli angut piumas­suseqarluar­toq isumas­suisorlu nuan­nariler­nan­ngitsuun­ngilaq, ilaa? – Luk 9:33.

Petrusi, Jaaku Johan­nesilu takorruui­sinne­qarner­mikkut akis­sarsi­sinne­qarput

23 Petrusi, Jaaku Johan­nesilu un­nuaq taan­na aam­ma al­lamik akis­sarsisin­neqar­put. Qaq­qamiitil­lutik nuis­samik ulin­neqar­put. Nuis­samiil­lu Jehovap Guutip nipaa tutsiup­poq! Ima oqar­poq: “Tas­sa er­nera qinigara. Taan­na tusarsiuk!” Tamatuma kingor­na takorruuisin­neqarun­naaramik Jiisusi qaq­qami kisimeeqatigiler­paat. – Luk 9:34-36.

24. (a) Jiisusip qaq­qami naalan­narsisitaanera Petrusip qanoq iluaqutigaa? (b) Takorruugaq taan­na qanoq iluaqutigisin­naavar­put?

24 Jiisusip qaq­qami naalan­narsisitaanera Petrusimut – uagutsin­nul­lu – tunis­sutaavoq as­seqan­ngitsoq! Jiisusip qilam­mi kun­ngin­ngoruni naalan­narsisin­neqar­nis­saanik ‘ataq­qinarsisin­neqar­nis­saanil­lu’ Petrusip takorruuisin­neqar­nik­kut ‘nam­mineq isiminik takun­nin­nini’ ukiut qulik­kuutaat tamatuma kingor­na im­mik­kut pisin­naatitaaf­fit­tut al­laatigaa. Tamatumani Guutip oqaasiani siulit­tuuter­pas­suit up­per­narsar­neqarlutil­lu Petrusi siunis­sami misilin­neqar­ner­ni piner­tusaar­nis­samut iluaqutigisaminik up­per­nik­kut nakus­satsin­neqar­poq. (2 Petrusi 1:16-19 atuakkit). Takorruugaq uagutsin­nut aam­ma taamatut sun­niuteqarsin­naavoq Petrusitut Jehovap uagutsin­nut Naalagan­ngor­titaa ilumoorfigiuarutsigu, ilin­niarfigiuarutsigu, perorsaatis­siis­sutai naq­qiis­sutaalu akuerigutsigit ul­lul­lu tamarluin­naasa maniguul­luta malik­kutsigu.

^ par. 6 Ip­pas­saam­mat Jiisusip oqaaserisai pis­sutigalugit inuit nuan­naarlutik Guutimut pruf­fiitiunerarlugu oqar­neran­nit maan­nalu synagogimi kamaler­neran­nit isumaasa al­lan­ngujanerat ersarip­poq. – Joh 6:14.

^ par. 11 Galilæap Tasersuanit, im­map qaavanit 210 meterit mis­siliorlugit ap­pasin­nerusumiit­tumit, 50 kilometerisut ungasitsigisumut im­map qaavanit 350 meterit mis­siliorlugit qatsin­nerusumiit­tumut angalanermin­ni nuna alianaal­luin­nar­toq ingerlavigaat.