Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Tusagassat nuannersut Guutimeersut!

 ILINNIAGASSAQ 14

Sooq Guuti peqatigiissortaqarpa?

Sooq Guuti peqatigiissortaqarpa?

1. Sooq Guutip itsaq Israelikkut peqatigiissortamisut aaqqissuussaatippai?

Guutip Aaperaap kinguaavisa ilaat inatsisinik tunigamigit inuiat­tut aaq­qis­suus­saasun­ngortip­pai. Inuiaat taak­ku Israelik­kun­nik taavai pal­lorfigin­nin­nermil­lu ilumoortumik oqaatsiminil­lu il­lersuinis­samik akisus­saaf­filerlugit. (Tussiaat 147:19, 20) Taamaat­tumik Israelik­kut aq­qutigalugit inuit inuian­nit tamaneersut pil­luaq­quneqarsin­naap­put. — Atuaruk 1 Mosesi 22:18.

Guutip Israelik­kut im­minik ilisiman­nit­tuusus­satut, imaluun­niit im­minut nalunaajaa­suusus­satut, toq­qarpai. Itsaq Israelik­kut oqalut­tuarisaa­neran­nit erserpoq inuit Guutip inatsisaanut naalan­nertik qanoq iluaqutigisar­neraat. (5 Mosesi 4:6) Taamaalil­lutik inuit al­lat Israelik­kut aq­qutiga­lugit Guutimik ilumoortumik ilisarisiman­nilersin­naap­put. — Atuakkit Esaja 43:10, 12.

2. Sooq kristumiut ilumoortut peqatigiissortatut aaqqissuussaappat?

Pif­fis­sap ingerlanerani Israelik­kut Jehovamit iluarisaajun­naarput, inuian­nul­li taak­kunun­nga taarsiul­lugit Jehovap ilagiit kristumiut iluarisarilerpai. (Matthæusi 21:43; 23:37, 38) Ul­lumik­kut Jehova pil­lugu nalunaajaasuusut tas­saan­ngil­lat Israelik­kut, tas­saap­pul­li kristumiut ilumoortut. — Atuakkit 1 Petrusi 2:9, 10.

Jiisusip ajoqersuk­kani aaq­qis­suus­saasumik nalunaajaaqatigiit­tarnis­saan­nik inuiaqatigiin­nil­lu tamaneersunik ajoqersugan­ngortitsinis­saan­nik ilin­niartip­pai. (Matthæusi 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Maan­nak­kut silarsuup nag­gatis­saata qanil­liartornerani aatsaat taama oqaluus­sisoqartigaaq. Ul­lumik­kut Jehovap inuit mil­lionil­lit inuiaqatigiin­nit tamaneersut pal­lorfigin­nin­nermut ilumoortumut katersortip­pai. (Saqqummersitat 7:9, 10) Kristumiut ilumoortut qiim­mas­saqatigiil­lutil­lu ikioqatigiis­sin­naanias­sagamik peqatigiis­sortatut aaq­qis­suus­saap­put. Silarsuaq tamak­kerlugu taak­kua ataatsimiin­neran­ni Biibilimik ilin­niartin­neqarnerat pilersaarusiat as­sigiit atorlugit ingerlan­neqartarpoq. — Atuakkit Hebræerit 10:24, 25.

 3. Jehovap Nalunaajaasuisa peqatigiiffiat nalitsinni qanoq pilerpa?

1870-ik­kun­ni Biibilimik atuaq­qis­saartartut ikit­tun­nguit sal­lusuis­sutit Biibilimeersut ukiorpas­suarni paasineqarsiman­ngitsut paasilerpaat. Taak­kua nalun­ngin­namik­ku ilagiit kristumiut Jiisusimit oqaluus­seq­quneqar­simasut silarsuaq tamak­kerlugu oqaluus­sineq im­mik­kut suliniutigi­salerpaat. 1931-mi taak­kua taaguutigi­lerpaat Jehovap Nalunaajaasui. — Atuakkit Apustilit Suliaat 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jehovap Nalunaajaasui peqatigiissortatut qanoq aaqqissuussaappat?

Ukiuni hundredelin­ni siul­lerni ilagiit kristumiut nunani amerlasuuniit­tut siulersuisoqatigiin­nit siulersorneqarput. Siulersuisoqatigiit taak­kua Jiisusi ilagiin­nut niaquusutut akueraat. (Apustilit Suliaat 16:4, 5) Ul­lumik­kut­taaq Jehovap Nalunaajaasuisa nunarsuaq tamak­kerlugu Siulersuisoqatigiit utoq­qaanertanik misilit­tagaqarluartunik ilaasortal­lit iluaqutigisarpaat. Taak­kua nak­kutigisaraat Jehovap Nalunaajaasuisa im­mik­koortor­taqarfii, taak­kunani Biibililersaarutit oqaatsinut 600-nit amerlanerusunut nutserneqartarput, naqiterneqartarlutik ag­guaan­neqartar­lutil­lu. Taamatut Siulersuisoqatigiit Biibili tun­ngavigalugu ilagiin­nik 100.000-init amerlanerusunik sumi tamaniit­tunik kaam­mat­tuil­lutil­lu siun­nersuisin­naap­put. Ilagiin­ni tamaniit­tut angutit piumasaqaatinik eq­qortitsisut utoq­qaaner­tatut, tas­sa nak­kutil­liisutut, kif­fartorput. Angutit taak­ku “Guutip savaataanik” isumas­suil­luarput. — Atuakkit 1 Petrusi 5:2, 3.

Jehovap Nalunaajaasui peqatigiis­sortatut aaq­qis­suus­saap­put nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sis­sutigin­nin­nias­sagamik ajoqersugan­ngortit­sior­tornias­sagamil­lu. Apustilit iliornerat­tut il­lumiit il­lumut oqaluus­sisarput. (Apustilit Suliaat 20:20) Aam­ma sal­lusuis­sum­mik ilumoorlutik paasin­nerusut­tut Biibilimik atuaq­qis­saaqatiginis­saan­nik neqeroor­figisarpaat. Jehovap Nalunaajaasui tas­saagin­nan­ngil­lat peqatigiif­fik. Ilaqutariiup­put asan­nit­tumil­lu ataataqarlutik. Qatan­ngutigiiup­put im­min­nut isumas­soqatigiit­tut. (2 Thessalonikamiut 1:3) Jehovap in­nut­tai taas­suma iluarisaatut iliornis­samut al­lanil­lu ikiuisarnis­samut aaq­qis­suus­saagamik nunarsuarmi ilaqutariiup­put pil­luarnerpaat. — Atuakkit Tussiaat 33:12; Apustilit Suliaat 20:35.