Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Ullumikkut kikkut Jehovap piumasaatut iliorpat?

 ILINNIAGASSAQ 4

Sooq Biibilimik nutsigaq saqqummersipparput?

Sooq Biibilimik nutsigaq saqqummersipparput?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Symmachosip ilamernga Tussiaat 69:32-mi Guutip aqqanik allassimasortalik, 200-kkunni 300-kkunniluunniit Kr.in.king.

Ukiuni qulik­kuutaani Jehovap Nalunaajaasuisa Biibilimik nut­sik­kat assigiin­ngit­sut atortar­lugil­lu naqitertar­lugil­lu agguaat­tar­paat. Guutip piumasarimmagu kikkut tamarmik ‘sal­lusuis­summik eq­qor­luartumik ilisimasaqalis­sasut’ paasivar­put tamatumun­nga iluaqutis­samik Biibilimik nut­sik­kamik al­lamik pisariaqar­tit­si­soqarnera. (1 Timotheusi 2:3, 4, NW) Taamaat­tumik 1950-ik­kun­ni oqaat­sit pif­fis­samut naligisamut naleq­qut­tut ator­lugit Biibilimik nut­sigaq New World Translation – aal­laq­qaammut ilaan­naa – saq­qummer­sippar­put. Ul­lumik­kut Biibili taan­na oqaat­sinut 130-nit amer­lanerusunut un­neq­qaril­luni eq­qor­luar­tumik nut­serne­qarsimavoq.

Biibili paasiuminartoq pisaria­qartin­neqar­poq. Pif­fis­sap inger­lanerani oqaat­sit al­lan­ngortar­put Biibilimil­lu nut­sigar­pas­suarni oqaat­sit atorneqartut paat­suunga­narsisar­put it­sangaval­laalertar­lutil­lu. Aamma al­lagatoq­qat assammik al­latat tut­suigi­narnerusut al­las­simaq­qaarfin­nul­lu as­singunerusut nas­saarineqar­simapput, tamatumalu kingunerisaanik hebræerit, aramæerit grækeril­lu oqaasii Biibilimi atorneqartut paasiuminar­neruler­simapput.

Nutsigaq Guutip oqaasianut naaper­tuul­luartoq pisaria­qarpoq. Biibilimik nut­serisut al­lak­kat Guutimit isumas­sarsiarititaasut al­lan­ngortin­nagit al­las­simaq­qaarfin­nut ilumoorfigin­nipput. Al­lak­kanil­li Il­lernartunik nut­sik­kat amer­lanersaan­ni Guutip aqqa, Jehova, atorneqan­ngilaq.

Biibili Atuakkior­tuusumik nersornar­sisit­sisoq pisaria­qarpoq. (2 Samueli 23:2) Biibili as­silil­lugu as­sammik al­lak­kani pisoqaaner­paani Jehovap aqqa atorneqaraangat New World Translation-imi atorneqartar­poq, 7.000-l­lu mis­saan­nik atorneqar­poq – takuuk asseq al­leq. (Tussiaat 83:19) Ukior­pas­suarni misis­sueq­qis­saarnerup kingunerisaanik Biibili taan­na atuarumi­nartuuvoq Guutip eq­qarsaataanik saq­qummius­sinera erseq­qimmat. New World Translation pigiguk­ku pigin­ngik­kaluaruk­kuluun­niit kajumis­saar­pat­sigit Biibilimik ul­lut tamaasa atuarneq ileq­quliuteq­qul­lugu. – Josva 1:8; Tussiaat 1:2, 3.

  • Sooq Biibilimik nutsikkamik allamik pisariaqartit­sisoqarnera isummiupparput?

  • Guutip piumasaanik ilikkarusuttunut tamanut ullormut susarnissaq pitsaassava?