INUUSUTTOQ uani apustili Paulusip ilagisaa tassaavoq Timoteus. Timoteusip ilani Lystrami najugaqatigai. Anaanaa ateqarpoq Euni′kemik aanaalu Lo′isimik.

Maanna Paulus Lystramut pingajussaanik tikeraarpoq. Ukiup ataatsip missaa tamatuma siornagut Paulus Barnabasilu oqaluussiartornerminni tamaanga siullermeerlutik pisimapput. Maannalu Paulus tikeqqippoq ikinngunni Silas ilagalugu.

Timotheusi Paulusilu

Paulusip Timoteus qanoq oqarfigigaa nalunngiliuk? ’Silas uangalu ilagerusuppisigut?’ aperaa. ’Ikiortigilluarsinnaavatsigit inunnut ungasissumiittunut oqaluussiartornitsinni.’

’Aap,’ Timoteusip akivaa. ’Ilagerusuppassi.’ Taava sivitsunngitsoq Timoteusip ilani qimappai Paulusilu Silasilu ilagalugit aallarluni. Angalaneralli sammitinnagu Paulus qanoq pisimasoq tusariartigu. Ukiut 17-it missaat qaangiupput Damaskusip aqqutaani Jesusip taassumunnga takutinneraniit.

Eqqaamassavat Paulus Damaskusiliarsimasoq Jesusip ajoqersugai malersorniarlugit, maannali nammineq ajoqersugaavoq! Kingorna akeqqat pilersaarusiorput Paulus toqunniarlugu, Jesus pillugu ajoqersuinera nuannarinnginnamikku. Ajoqersukkalli Paulus ikiorpaat qimaanerani. Koorimut ikitillugu illoqarfiup qarmarsuagut ningissimavaat.

Kingorna Paulus Antiokiamukarpoq oqaluussiartorluni. Tamaani Jesusip ajoqersugai kristumiunik taaneqartaleqqaarput. Taava Paulus Barnabasilu nunani ungasissuni oqaluussiartortillugit aallartinneqarput. Illoqarfiit tikeraarfigisaasa ilagaat Lystra, Timoteusip najugaa.

Maanna ukiup ataatsip missaa qaangiuttoq Paulus aappassaanik angalanermini Lystramut peqqippoq. Paulus Silasilu Timoteus ilagalugu aallaramik sumukartut nalunngiliuk? Nunap assinga qimerlooruk, nunaqarfiillu ilaat ilinniariartigik.

Siullermik Iko′nium qanittumiittoq tikippaat, taavalu illoqarfik alla ateqartoq Antiokia. Kingornagut Troasimut aallarput, taavalu Filippimut, Tessalonika Berøalu tikillugit. Athen nunap assinganiittoq takusinnaaviuk? Paulus tassani oqaluussivoq. Tamatuma kingornagut ukiut aappassaa qiteqqullugu Korintimi oqaluussipput. Naggataagut Efesusimi unitsiarput. Taava Kæsareamut umiarsuarmik aallarput, Antiokiamullu angerlamut ingerlallutik, Paulusip uniffissaanut.

Timoteusip kilometerit untritilippassuit angalaffigai Paulus ikiorlugu "nutaarsiassaq nuannersoq“ oqaluussissutigalugu ilagiillu kristumiut amerlasuut pilersillugit. Inersimaleruit, illittaaq Timoteusitut Guutimut ilumoorlutit kiffanngussavit?

apustilit suliait 9:19-30; 11:19-26; kapitalit 13-imiit 17 ilanngullugu; 18:1-22.

Nunap assinga

1. Roma; 2. Malta; 3. Berøa; 4. Tessalonika; 5. Korint; 6. Filippi; 7. Athen; 8. Kreta; 9. Troas; 10. Efesus; 11. Milet; 12. Kolossæ; 13. Antiokia; 14. Ikonium; 15. Lystra; 16. Cypern; 17. Antiokia; 18. Kæsarea; 19. Joppe; 20. Damaskus; 21. Jerusalem; 22. Imarsuaq  (Imaq Akullersuaq)