Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik  |  Juuli 2015

 BIIBILI INUIT INUUNERAN­NIK AL­LAN­NGUISIT­SISAR­POQ

Paasivara Jehova nallittuisuullunilu isumakkeerfiginnittuusoq

Paasivara Jehova nallittuisuullunilu isumakkeerfiginnittuusoq
  • UKIOQ INUUIA: 1954

  • INUN­NGORFIA: CANADA

  • OQALUT­TUARSAR­TAA: PEQ­QUSERLUT­TOQ, ANINGAA­SANOOR­TAR­TOQ

INUU­NIN­NI PEREER­SUT:

Il­loqarfiup Montrealip piitsoqarfiani peroriar­tor­punga. Af­farmik ukioqar­tunga ataataga toquvoq, taamaat­tumik anaanama angerlarsimaf­fim­mi akisus­saaf­fiit tamaasa isumagisus­san­ngor­pai. Qatan­ngutigiin­ni arfineq-pingasuusuni nukarlersaavunga.

Peroriar­tor­nin­ni ikiaroor­tar­tunik, aningaasanoor­tar­tunik, nakuuser­tar­tunik pinerlut­tunil­lu peqateqar­neq ul­luin­narsiutigaara. Qulinik ukioqarlunga ar­nanut ator­tit­tar­tunut iluanaar­niapilut­tunul­lu aatsisar­tun­ngor­punga. Sal­lutuujul­lungalu peq­qusersusaarlunga inun­nik uukapaatitsisar­neq nuan­narisar­para. Taman­na uan­nut ikiaroor­nar­tutul­lusooq ip­poq.

14-inik ukioqarlunga inun­nik sal­loqit­taal­laq­qis­sorujus­suuvunga. As­sersuutigalugu nalunaaqutaaq­qat, tajat, as­sam­miul­lu kuultimik qal­lik­kat amerlasuut pisiareriarlugit 14-inik karaatilit­tut naqis­suser­tar­pak­ka aq­qusinermilu pisiniarfis­suil­lu silataan­ni biilinut inis­siisarfin­ni tuniniar­tarlugit. Aningaasarsiupal­lan­neq tiguar­tis­sutigaara. Ataasiarlunga ul­lormut 10.000 dol­larinik iser­titsivunga!

15-inik ukioqarlunga atuarfim­mit perorsaasarfim­mit anisitaagama angerlarsimaf­feqan­ngitsutut inuuler­punga. Aq­qusiner­ni, naatsiiviliarsuar­ni ilisarisimasan­niluun­niit nalaatsor­nik­kut naapitan­ni sinit­tar­punga.

Peq­quserlun­ner­nut akuusarama politiinit kil­lisior­neqakulasar­punga. Til­litanik tuniniaaneq ajorama par­naarus­saaneq ajor­punga. Taamaat­torli peq­quserlun­neq, ilumuun­ngitsunik tuniniaaneq akuersis­suteqar­nanilu tuniniaaneq pis­sutigalugit akiliisitaarujus­suar­tar­punga. Ersigisaqan­ngin­nama iluanaar­niapilut­tut aningaasanik pisas­saan­nik aal­liut­tar­pak­ka. Taman­na ulorianarmat ilaan­nik­kut il­luin­narsuuteqar­tar­punga. Ilaan­nik­kut aaq­qis­suus­saasumik pinerlun­nermut peqataasar­punga.

BIIBILI INUUNIN­NIK QANOQ AL­LAN­NGUIS­SUTIGIGIGA:

17-inik ukioqarlunga Biibili pil­lugu tusagaqaq­qaar­punga. Ar­naatiga najugaqatigalugu Jehovap Nalunaajaasuinit Biibilimik atuaq­qis­saaqatigineqar­taler­poq. Ileq­qus­sanul­li tun­ngatil­lugu Biibilimi  kil­lilersuinerit akerlerigak­kit qimap­para ar­narlu al­la sam­misara inooqatigilerlugu.

Inooqatigilik­kamali aam­ma Jehovap Nalunaajaasui atuaq­qis­saaqatigisalermagit al­lan­nguiler­punga. Taan­na inuunerminik al­lan­nguivoq, saamaneruler­nera naam­magit­tar­neruler­neralu tupigusuutigaara. Jehovap Nalunaajaasuisa naalagaaf­filersaarfian­nut qaaq­quneqarama akuersivunga. Inun­nit ileq­qoris­sunit inus­siar­nersunil­lu tikil­luaq­quneqar­punga. Taman­na sungiusimasan­nit al­laanerul­luin­nar­poq! Ilaqut­tan­nit kis­saatigineqar­tutut misigin­ngisaan­narama meeraanin­ni tun­niusimaf­figineqan­ngitsutut asaneqan­ngitsutul­lu misigisar­punga. Jehovap Nalunaajaasuisa qanilaar­nerat misigisara pisariaqar­til­luin­narsimavara. Nalunaajaasut Biibilimik atuaq­qis­saaqatige­rusum­man­nga ingerlaan­naq akuersivunga.

Biibili pil­lugu ilin­niarsiman­ngitsuuguma toqoreersimas­sagaluar­punga. Aningaasanoor­nermi akiitsuk­ka, 50.000 dol­larit sin­nerlugit, akiler­nias­sagak­kit nalun­ngisak­ka marluk ilagalugit til­lin­niar­nis­saq pilersaarusior­par­put. Qujasar­pungali til­lin­niaqataaniar­nanga aalajangerama. Til­lin­niar­nermi aap­paa tigusaavoq aap­paalu toqutaal­luni.

Biibilimik atuaq­qis­saar­tar­nin­ni paasiar­tuler­para qanoq an­ner­tutigisumik inuunin­ni al­lan­nguisariaqarlunga. As­sersuutigalugu paasivara Korinthimiunut al­lak­kani siul­ler­ni 6:10-mi ima al­las­simasoqar­toq: “Til­lit­tut piumatuul­luun­niit, imerajut­tut mitaatil­liisul­luun­niit piiaasul­luun­niit Guutip naalagaaf­fia kingor­nus­sarsiaris­san­ngilaat.” Al­las­simaf­fik taan­na atuareerlugu qanoq ajor­tigisumik inuuneqarlunga paasigak­ku qul­lilivunga. Paasivara inooriaasera al­lan­ngor­til­luin­nar­tariaqarlugu. (Romamiut 12:2) Nakuuser­tar­punga kamajasuul­lungalu, inuuneralu tamarmi sal­lulior­nermik tun­ngaveqar­poq.

Biibilimil­li atuaq­qis­saar­tar­nin­ni aam­ma paasivara Jehova nal­lit­tuisuul­lunilu isumak­keerfigin­nit­tuusoq. (Esaja 1:18) Inooriaatsin­nik al­lan­nguinis­samut ikioq­qul­lunga Jehova qinunik­kut kimigiiserfigeqat­taar­para. Ikiuineratigut inooriaatsin­nik al­lan­nguiar­tuaaler­punga. Siumukar­niar­nitsin­ni ar­naatigalu katin­ner­put aalajangiisuul­luin­nar­poq.

Najoq­qutas­sianik Biibilimeersunik maleruaanera pis­sutigalugu ul­lumik­kut inuuvunga

24-nik ukioqarlunga katis­simal­lungalu pingasunik meeraqarama pinerlut­tutut inuujun­naarlunga sulif­fis­sarsior­tus­san­ngor­punga. Ilin­niagaqar­piar­nangalu sulisitsisunit in­nersuun­neqarsin­naan­ngilanga. Aam­maarlunga qamuuna iluun­ngarlunga Jehovamut qinoreerlunga sulif­fis­sarsiuler­punga. Inuunin­nik al­lan­nguerusun­nin­nik un­neq­qaril­lungalu sulerusun­nin­nik sulisitsisut oqarfigisar­pak­ka. Ilaan­nik­kut Biibilimik atuaq­qis­saar­tar­nera in­nut­taasuul­lualerusun­neralu pil­lugit nas­suiaat­tar­pak­ka. Sulisitsisor­pas­suit atorfinitsik­kusun­ngilaan­nga. Sulisitsisumik oqaloqateqar­nerma ilaan­ni inuunerlut­tuusimanera oqalut­tuarereerlugu sulisitsisup piler­paanga: “Naluara sooq, kisian­ni misigivunga atorfinitsit­tariaqarlutit.” Taman­na qin­nutin­nut akis­sutaagunar­poq. Kingor­natigut nuliaralu Jehovamut tun­niul­luin­narluta kuisip­pugut.

QANOQ ILUAQU­TIGI­GIGA:

Najoq­qutas­sianik Biibilimeersunik maleruaanera kristumiutul­lu inuunera pis­sutigalugit ul­lumik­kut inuuvunga. Asasan­nik ilaqutaqar­punga. Jehovamit isumak­keerfigineqarsimanera qularin­ngin­nak­ku ilerasuuteqan­ngin­nera nuan­naarutigaara.

Ukiuni 14-ini kingul­ler­ni inuit Biibilimi ilin­niar­titsis­sutigineqar­tunik paasin­nin­nis­saan­nut ikior­niarlugit qaam­mam­mut 70 tiimit atorlugit oqaluus­sisar­punga, qanit­tumilu nuliara aam­ma taamatut kif­far­tuler­poq. Ukiut 30-t ingerlaneran­ni suleqatik­ka 22-t Jehovamik pal­lorfigin­niler­nis­samut ikiorsimagak­kit nuan­naarutigaara. Suli pisiniarfis­suar­nukar­tar­punga, maan­nali inuit iluanaar­niarfiginiapilun­neq ajor­pak­ka. Up­perisara pil­lugu oqaloqatigisar­pak­ka. Silarsuas­sami nutaami peq­quserluf­fiun­ngitsumi inuuler­nis­samik neriuuteqalersik­kusuk­kak­kit saaf­figisar­pak­ka. – Tus­siaat 37:10, 11.