Guuti up­peraajuk? Taamaap­pat piunera up­per­narsarsin­naaviuk? Ilumoor­toq unaavoq: Avatangiisitsin­ni Pin­ngor­titsisoqar­neranut, taas­sumalu ilisimas­suseqarlunilu pis­saaneqarlunilu asan­nit­tuuneranut up­per­narsaatis­sar­pas­suaqar­poq. Up­per­narsaatit taak­ku suup­pat, qanorlu up­per­nar­tigip­pat? Taak­ku akis­sutis­sarsisin­naavavut apustilip Paulusip kristumiunut Romamiit­tunut al­lagaanik eq­qarsaatigin­nin­nitsigut.

Paulusi ima al­lap­poq: “[Guutip takus­saan­ngitsuunera], it­tuin­nar­tumik pis­saanera Guutius­susialu, silarsuup pin­ngor­titaaneraniil­li takus­saagaluar­put suliaasigul­lu ilisimaneqarlutik. Taamaat­tumik patsisiginiagas­saqan­ngil­lat.” (Romamiut 1:20) Paulusip al­lan­neratut Pin­ngor­titsisup pin­ngor­titamigut kinaas­sutsini ersaris­sisip­paa. Paulusip al­lagai misis­soriar­tigit.

Paulusi al­lap­poq Guutip pis­susii “silarsuup pin­ngor­titaaneraniil­li” takus­saasut. Grækerit oqaasian­ni matumani ‘silarsuarmik’ nutser­neqarsimasumi “nunarsuaq” pineqarani inuiaat pineqar­put. * Tas­sa Paulusip inuit siul­liit pin­ngor­tin­neqarmatali Pin­ngor­titsisup pis­susii pin­ngor­titaanit takuneqarsin­naasimanerat pivaa.

Guutip pis­susiinut up­per­narsaater­pas­suar­nit avatanger­neqarsimavugut. Pin­ngor­titarsuarmi iser­tor­neqar­natik ‘takus­saap­put’. Pin­ngor­titat isigisavut tamarmik, an­ner­paaniit min­ner­paanut, Pin­ngor­titsisoqar­neranik taas­sumalu nuan­ningaar­tunik pis­suseqar­neranik ersersitsip­put. Pin­ngor­titat silas­soris­sumit ilusilersor­neqarsimanerisa ersaril­luin­nar­nerat Guutip ilisimas­susianut up­per­narsaataavoq, ilaa? Ul­loriar­pas­suit mal­lil­lu qaarar­palun­nerat taas­suma pis­saaneranut up­per­narsaataap­put, ilaa? Aam­ma nerisas­sar­pas­suit as­sigiin­ngitsut mamar­tut seqer­ngul­lu nuisar­nera tarrit­tar­neralu kusanangaar­toq taas­suma inuian­nut asan­nin­neranut up­per­narsaataap­put, ilaa? — Tus­siaat 104:24; Esaja 40:26.

Up­per­narsaatit tamak­ku qanoq ersaritsigip­pat? Erseq­qaringaarmata inuit tamak­kunin­nga takun­nis­sin­naan­ngin­nerar­tut taamaat­tumil­lu Guutimut up­perusun­ngitsut “patsisiginiagas­saqan­ngil­lat”. Biibilimik ilisimatooq ima as­sersuusior­poq: Takorlooruk biiler­tup al­lagar­taq “uiar­tigas­saq” takun­ngitsuusaaraa. Politiip unitsip­paa akiligas­sarsisin­nialerlugulu. Biiler­tup utoq­qatsis­sutis­sarsiorluni al­lagar­taq takun­ngin­nerar­paa. Taman­nali utoq­qatsis­sutipalaajuvoq al­lagar­taq erseq­qarim­mat biiler­torlu isigiarsut­tuun­ngim­mat. Aam­mat­taaq al­lagar­tanik biiler­tutut eq­qumaf­figin­nin­nis­saq akisus­saaf­figai. Guutip piuneranik pin­ngor­titami up­per­narsaatinut tun­ngatil­lugu aam­ma taamaap­poq. Up­per­narsaatit “al­lagar­tatut” ersaritsigip­put. Uagul­lu eq­qarsarsin­naasutut pin­ngor­titaagat­ta tamak­ku takusin­naavavut. Up­per­narsaatit takun­ngitsuusaar­nis­saan­nut utoq­qatsis­sutis­saqan­ngilaq.

Pin­ngor­titsisup pin­ngor­titamigut kinaas­sutsini ersaris­sisip­paa

Aap, pin­ngor­titarsuup Pin­ngor­titsisoq pil­lugu oqalut­tuup­paatigul­lusooq, taas­sumami pis­susii takus­saan­ngik­kaluarlutik avatangiisitsin­ni ersarim­mata. Aam­mali Biibili Pin­ngor­titsisoq pil­lugu ilisimasaqar­nerulis­sutigisin­naavar­put. Taan­na iluaqutigalugu apeq­qut pingaarutilik una akis­sutis­sarsisin­naavar­put: Nunarsuaq tas­sanilu inuusut Guutip sumik siuner­taqarfigai? Apeq­qutip tamatuma akis­sutaa Guutimut qanil­lis­sutigisin­naavat.

Biibilimik atuagas­satut siun­nersuut

Romamiut 1-16

^ par. 3 Biibilimi “silarsuaq” aam­ma ajor­teqar­tutut an­naas­sisus­samil­lu pisariaqar­titsisutut al­laatigineqar­poq, al­las­simaf­fiit ataqatigiin­nerini erser­poq nunarsuaq pineqarani inuit pineqar­tut. — Johan­nesi 1:29; 4:42; 12:47.