Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

 BIIBILI INUIT INUUNERAN­NIK AL­LAN­NGUISITSISAR­POQ

“Pissusiluttuunikuuvunga”

“Pissusiluttuunikuuvunga”
  • UKIOQ INUUIA: 1960

  • INUN­NGORFIA: FINLANDI

  • INOORIAASERISIMASAA: HEAVY METAL-IMIK ERINARSOR­TAR­TOQ

INUUNIN­NI PEREERSUT:

Il­loqarfim­mi umiarsualivit­talim­mi Turkumi il­loqarfiup ilaani pigis­saarfiun­ngitsumi peroriar­tor­punga. Ataataga til­luut­tar­tutut pis­sar­taavoq, nukaralu aam­ma til­luut­tar­tuuvugut. Atuarfim­milu paan­nin­nis­samut unam­mil­ler­neqakulasar­punga tunuarsimaar­nerlu ajorlunga. Inuusut­tuaraal­lunga inupilun­nut tusaamasaanerlut­tunut ilan­nguk­kama nakuuser­neruler­punga. Nipilersoriaaseq sak­kor­tooq, heavy metal, soqutigisariler­para, nipilersor­tar­tutul­lu tusaamasan­ngorusuler­punga.

Tumer­par­paanik pisil­lungalu nipilersor­tar­tunik pilersitsivunga erinarsor­tuuf­figisan­nik. Tusar­naar­titsigaangat­ta aqun­neqarsin­naan­ngitsutut pis­susilersor­nis­sara nuan­narisar­para. Nipilersor­tar­toqatik­kalu sak­kor­tuumik pis­susilersor­tarat­ta tusaamasaanerujar­tuin­nar­pugut. Nipilersoraangat­talu amerliar­tor­nerusunik tusar­naariar­toqar­tar­poq. Nuutinik amerlan­ngitsunik saq­qum­mersitsivugut, im­mius­sar­pul­lu kingul­leq al­laatigineqarluar­poq. 1980-ik­kut naajar­tuler­neran­ni tusaamasaaneruler­niarluta USA-mukar­pugut. New Yorkimi Los Angelesimilu tusar­naar­titsivugut Finlandimul­lu uteq­qin­ngin­nitsin­ni inun­nik nipilersor­nermik ilisimasaqarluar­tunik at­taveqarluta.

Nipilersor­tar­nera nuan­narigaluarlugu inuuneq siuner­taqarluar­toq maqaasivara. Nipilersor­nerup silarsuaani oqalut­tariaaseq sak­kor­tooq pakatsis­sutigaara uangalu inooriaasera qaasiugin­nar­toq pakatsis­sutigalugu. Inut­tut ajor­tutut misigivunga, taamaat­tumil­lu an­niarfim­mut ikualasumut pinis­sara an­nilaangatigaara. Apeq­qutigisar­tak­kak­ka akis­sutis­sarsiniarlugit atuak­kat up­perisarsior­ner­nik anersaarsior­ner­nil­lu imal­lit misis­soraluar­pak­ka. Guutimut qaman­nga pisumik qinusar­punga ikioq­qul­lunga, misigigaluarlunga Guutimik iluarineqalersin­naananga.

BIIBILI INUUNIN­NIK QANOQ AL­LAN­NGUIS­SUTIGIGIGA:

Im­minut pilersor­niarlunga al­lak­kerivim­mi sulisar­punga. Ul­lut ilaan­ni paasiler­para suleqatima ilaat Jehovamut Nalunaajaasuusoq. Apersorsuataar­para. Biibilimin­ngaan­niil­lu akis­sutigisar­tagaasa paasiuminar­tut soqutigin­nilersip­paan­nga, taamaat­tumil­lu atuaq­qis­saaqatiserim­manga akueraara. Sapaatip-akun­neri arlaqan­ngitsut atuaq­qis­saar­tareerlunga nipilersor­tar­toqatik­kalu  pilerinar­tupilus­suarmik USA-mi saq­qum­mersin­neqarsin­naasumik nuutimik im­mius­sinis­samik neqeroorfigineqar­pugut. Periarfis­satsialat­tut isigaara.

Uan­nik atuaq­qis­saaqatigin­nit­tar­toq oqarfigaara nuutinik saq­qum­mersitseq­qin­nis­sara as­sut soqutigalugu, saq­qum­mersitsereerumalu najoq­qutas­siat Biibilimeersut malil­lugit inuuler­niarlunga. Nam­mineq isum­mani saq­qum­miun­nagu Jiisusip oqaasii Mat­thæusi 6:24-miit­tut atuaq­quai, tas­sanilu ima al­laq­qavoq: “Naalak­kanut marlun­nut kif­far­torsin­naasoqan­ngilaq”. Tupigutsat­tupilus­suuvunga paasilerak­ku Jiisusip oqaasii qanoq paasisariaqar­nersut. Ul­lualuil­li qaangium­mata uan­nik atuaq­qis­saaqatigin­nit­tar­toq tupigusutsip­para, oqarfigaarami aalajangersimal­lunga nipilersoqatigisar­tak­kak­ka qiman­niarlugit Jiisusilu malik­kusul­lugu!

Biibili tarrarsuutitul­lusooq ip­poq, kuk­kus­sutimami takunis­saan­nut iluaqutigaara. (Jaaku 1:22-25) Paasiler­para pis­susilut­tuul­lunga, makitasuul­lungalu ataq­qineqarumatual­laarlunga. Oqaasipilut­tar­punga, paan­nit­tarlunga, pujor­tar­tarlunga imigas­sar­tor­pal­laar­tarlungalu. Paasilerak­ku inooriaasera Biibilimut qanoq naaper­tuutin­ngitsigisoq pakatseqaanga im­minul­lu naam­magiun­naarlunga. Taamaak­kaluar­toq misigivunga inuunin­nik al­lan­nguinis­san­nut piareersimal­lunga. — Efesosimiut 4:22-24.

“Ataatar­put qilam­miusoq naak­kin­nit­tuuvoq. Ajor­tuliamin­nik peq­qis­simis­sutigin­nit­tut ikii anersaak­kut it­tut ‘mamisas­sal­lugit’ kis­saatigaa”

Ingam­mik aal­laq­qaam­mut inooriaaserisimasara pis­sutigalugu ilerasuuteqangaar­punga. Uan­nil­li atuaq­qis­saaqatigin­nit­tar­tup as­sut ikior­paanga. Biibilimi Esaja 1:18 uan­nut takutip­paa, tas­sani ima al­laq­qavoq: “Ajor­tuliasi aap­pal­laris­sak­katut aap­palutsigigaluarunik aputitut qaqor­tigilis­sap­put.” Al­las­simaf­fik taman­na al­lal­lu iluaqutigalugit Ataatat­ta qilam­miusup naak­kin­nit­tuuneranik qularun­naarsin­neqar­punga. Ajor­tuliamin­nik peq­qis­simis­sutigin­nit­tut ikii anersaak­kut it­tut ‘mamisas­sal­lugit’ kis­saatigaa.

Jehova ilisarisimanerulerlugulu asalerak­ku tas­sunga tun­niul­luin­nar­nis­sara kis­saatigiler­para. (Tus­siaat 40:9) 1992-imi Sankt Petersborgimi Ruslandimi Jehovap Nalunaajaasuisa ataatsimeersuar­neran­ni kuisip­punga.

QANOQ ILUAQUTIGIGIGA:

Jehovap Nalunaajaasuinik ikin­nguter­pas­suaqalersimavunga. Ilaan­neeriarluta katerisimaar­tar­pugut nuan­nersumik nipilersoqatigiil­luta, nuan­naarutigalugulu Guutimit taman­na tunis­sutaanera. (Jaaku 1:17) Nuliara asasara Kristina im­mik­kut pil­luaq­qus­sutisiaraara. Nuliara inuunermi nuan­nersunik, unam­miniar­nar­tunik, qamuunalu misigis­sutsin­nik oqalut­tuut­tar­para.

Ul­lumik­kut im­maqa inuunavian­ngik­kaluar­punga Jehovamut Nalunaajaasun­ngorsiman­ngik­kaluaruma. Sior­natigum­mi ajor­nar­torsiuteqangaar­tuaan­narsimavunga. Maan­nak­kul­li nuan­naar­punga misigalungalu inuunera siuner­taqarluar­toq.