Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

 SAM­MISAQ PINGAAR­NEQ: JIISUSIP MAKITITAANERA — IL­LIT ILUAQUTIS­SAT

Jiisusi ilumut makititaava?

Jiisusi ilumut makititaava?

HERODOTIP, oqalut­tuarisaanermik ilisimatuup grækeriusup ukiut 2500-t matuma sior­na inuusup, nalimini Egyptenimiut ima oqalut­tuarai: “Inuit pisuut nal­liut­torsior­til­lugit nerrisereeraangata angutip inuusaliaq qisum­mik sanaaq il­lerfim­miit­toq nal­liut­torsioqataasunut tamanut takuteqat­taar­tar­paa. Inuusaliaq inuup toqungasup timaa as­sileq­qis­saarlugu ilusilersugaq qalipatarlu meterip af­faaniit meterip ataatsip tungaanut angis­suseqarajup­poq. Takutiitigalugu ima oqar­tar­poq: ‘Imer­niarit inuul­luataarlutil­lu! Unali isigilaariaruk; toquguit taamaalis­saatit!’”

Inuunermut toqumul­lu taamatut isigin­nit­taasil­lit Egyptenimiuin­naan­ngil­lat. Ul­lumik­kut una oqariar­taasiuvoq ilisimaneqarluar­toq: ‘Neril­lutil­lu imer­niarit inuul­luataarlutil­lu.’ Inuuneq toqumut kil­leqar­pat pisin­naatil­luni inuul­luataar­toqar­tariaqar­poq, ilaa? Sooq najoq­qutas­siat qutsis­sut maleruar­niar­neqas­sap­pat? Toqu sunut tamanut kil­liliip­pat maan­nak­kut inuul­luataaruloor­neq silatusaar­nerus­saaq. Aam­ma apustilip Paulusip taman­na eq­qarsaatigaa. Inuit makititaanermik up­perin­nin­ngitsut isigin­nit­taasiat ima al­laatigaa: “Toqusut makis­san­ngip­pata, taava neril­lutalu er­ngutiin­nar­niar­ta, aqagu toqus­sagat­ta!” — 1 Korinthimiut 15:32.

Soorunami Paulusip up­perin­ngilaa toqu tas­saasoq naas­saan­ngitsumik puiugaaneq. Up­peril­luin­nar­paa toqungasut uum­maq­qis­sin­naasut naas­saan­ngitsumil­lu inuunis­samik periarfis­saqas­sasut. Taamatut up­perin­nil­luin­nar­nera pisimasumik pingaaruteqangaar­tumik, tutsuiginarluin­nar­tutut isigisaanik — Jiisusip Kristusip makititaaneranik — tun­ngaveqar­poq. * Aap, makititaaneq taman­na pisimasuuvoq kristumiut siul­liit up­per­nik­kut nakus­satsin­neqar­neran­nut pingaaruteqar­ner­paaq.

 Jiisusip makititaanera uagutsin­nut pingaaruteqar­pa? Ilumut makititaasimanersoq qanoq nalun­ngis­sin­naavar­put? Paulusip kristumiunut Korinthimiit­tunut al­lak­kamini tun­ngavilersuutai misis­soriar­tigit.

KRISTUSIMI MAKITITAASIMAN­NGIP­PAT?

Makititaasin­naaneq itsaq kristumiut Korinthimiit­tut ilaasa nalor­nis­sutigigaat al­lat up­perin­ngil­luin­nar­paat. Makititaasoqarsiman­ngip­pat suna kinguneris­sagaa apustilip kristumiunut taak­kunun­nga al­lak­kamini siul­ler­ni eq­qar­tor­paa. Ima al­lap­poq: “Toqusunim­mi makin­nis­saqan­ngip­pat Kristusis­saaq toqusunit makis­simas­san­ngilaq. Kristusili makis­siman­ngip­pat taava oqaluus­siner­put asuliin­naas­saaq, up­per­nersilu aam­ma asuliin­naas­saaq. Taavalu aam­ma uagut Guutimik nalunaajaasuus­saagut sal­lusut . . . up­per­nersi asuliin­naasimas­saaq, taavalu ajor­tis­sin­niigin­nas­saasi, Kristusimilu sinip­paar­tut aam­ma tam­marsimas­sap­put.” — 1 Korinthimiut 15:13-18.

“Qatan­ngutit 500-t qaangerlugit amerlas­suseqar­tut ataatsik­kut takuaat. . . . Taava Jaakumit takuneqar­poq, kingor­nalu apustilinit tamanit. Kingul­ler­paal­lungali al­laat uanga . . . takuara.” — 1 Korinthimiut 15:6-8.

Paulusip oqaatsini akerliler­neqarsin­naan­ngitsumik ima aal­lar­tip­pai: Toqusut makititaasus­saan­ngip­pata, taava Kristusi, toqusoq, toqusunit makititaasimanavian­ngik­kaluar­poq. Kristusi makititaasiman­ngip­pat suna kinguneris­sagaluar­paa? Taava nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sineq asuliin­naas­sagaluar­poq, uukapaatitsinerujus­suul­luni. Jiisusim­mi makititaanera kristumiunut ajoqersuutaavoq pingaaruteqangaar­toq — Guutip kisimi oqar­tus­saanera, aq­qa, naalagaaf­fia uagul­lu an­naan­neqar­nis­sar­put pil­lugit Biibilimi ajoqersuutinut tun­ngaviusunut at­tuumas­suteqarluin­nar­toq. Makititaasiman­ngip­pat Paulusip apustilil­lu al­lat oqaluus­sis­sutigisaat oqaasiin­naas­sagaluar­put naleqan­ngitsut.

Kristusi makititaasiman­ngip­pat kristumiut up­perisaat asuliin­naas­sagaluar­poq, siuner­taqan­ngitsoq — sal­lumik tun­ngavilik. Paulusi al­lal­lu Jiisusip makititaanera piin­nar­nagu aam­ma taas­sumin­nga makititsineraaneragar­tik, tas­sa Jehova Guuti, pil­lugu sal­luliorsimas­sagaluar­put. Aam­ma Kristusi “toqusoq ajor­tivut pil­lugit” sal­luliuutaas­sagaluar­poq — An­naas­sisormi toqumit an­naan­neqarsiman­ngik­kaluaruni al­lat an­naas­sin­naas­san­ngik­kaluar­pai. (1 Korinthimiut 15:3) Taava kristumiut toqusut, taak­kua ilaat up­per­ner­tik pil­lugu toqutaasimasut, makititaanis­samik neriuutaat piviusuus­san­ngik­kaluar­poq.

Tamak­ku al­laatigeriarlugit Paulusi ima isum­mer­poq: “Inuunermi matumaniin­naq Kristusi neriuf­figigutsigu inun­nit tamanit naak­kinar­ner­paas­saagut.” (1 Korinthimiut 15:19) Kristumiutut al­latul­li Paulusi makititaanermik, tamatumalu nas­satarisin­naasaanik tamanik, up­perin­nin­nini pis­sutigalugu an­naasaqar­tar­poq, malersugaasar­poq, an­nikil­lior­tar­poq inuuninilu navianar­torsior­tit­tarlugu. Makititaaneq sal­luliuutaan­naagaluar­pat alianas­sagaluas­susia!

SOOQ UP­PERISIN­NAAGIP­PUT

Kristumiut up­perisaat sal­lumik tun­ngaveqar­toq Paulusip up­perin­ngil­luin­nar­paa. Nalun­ngilaa Jiisusi toqusunit makititaasimasoq up­per­narsaatil­lu Korinthimiunut eqik­kaal­luni al­lap­poq “Kristusi toqusoq ajor­tivut pil­lugit Al­lak­kat malil­lugit, ilisaasorlu; ul­lul­lu pingajuan­ni makis­simasoq Al­lak­kat malil­lugit, takuneqar­torlu Kefasimit kingor­nalu taak­kunan­nga aq­qaneq-marluusunit.” * Imalu nangip­poq: “Kiisalu qatan­ngutit 500-t qaangerlugit amerlas­suseqar­tut ataatsik­kut takuaat; taak­kua amerlanersaat suli inuup­put, ilaal­li sinip­paar­put. Taava Jaakumit takuneqar­poq, kingor­nalu apustilinit tamanit.  Kingul­ler­paal­lungali al­laat uanga . . . takuara.” — 1 Korinthimiut 15:3-8.

Paulusi qulan­ngil­luin­narluni al­lap­poq Kristusi ajor­tivut pil­lugit toqusoq, ilisaasoq makititaasorlu. Sooq taama qulan­ngitsigaa? Pis­sutigisaasa ilagaat takun­nit­tor­pas­suit up­per­narsaanerat. Jiisusi makititaasimasoq inun­nut ataasiak­kaanut (ilaatigut Paulusimut), inup­paalun­nut al­laal­lumi 500-nut takutit­tar­poq, qular­nan­ngitsumil­lu taak­kua ilar­pas­sui qulaq­qaarsimas­sap­put Jiisusi makititaasimasoq tusaramik­ku. (Lukasi 24:1-11) Takun­nit­tut taak­ku amerlanerit Paulusip nalaani suli inuup­put takun­nis­simanermin­nik up­per­narsaasin­naal­lutik. (1 Korinthimiut 15:6) Ataasiin­narmik marluin­nar­nil­luun­niit takun­nit­toqar­pat oqalut­tuarineqar­toq up­periuminaatsin­neqarsin­naavoq, up­per­narsaasul­li 500-t amerlanerusul­luun­niit suusupagiin­nar­neqarsin­naan­ngil­lat.

Aam­ma malugiuk “Al­lak­kat malil­lugit” Jiisusi toqusoq, ilisaasoq makititaasorlu Paulusip marloriarluni eq­qaagaa. Pisimasut taak­ku Mis­siarsi pil­lugu al­lak­kani Hebræerisuuni siulit­tuutit eq­quun­neran­nut up­per­narsaataap­put, tas­sa up­per­narsaataal­lutik Jiisusi ilumut tas­saasoq Mis­siarsi neriorsuutigisaq.

Takun­nit­tunit Al­lak­kaneersunil­lu up­per­narsaateqaraluar­toq Jiisusip makititaanera taamanik­kut ul­lumik­kul­lu inuit ilaasa up­periuman­ngilaat. Ima oqar­toqar­tar­poq: Jiisusip ajoqersugaasa taas­suma timaa ‘til­leriarlugu’ Jiisusimik makititaasimasumik takun­nis­simanerar­tar­put. Ajoqersuk­kal­li Romamiut ilivermik paarsisuutitaan­nik peersitsinis­samin­nut pis­saaneqar­natil­lu oqar­tus­saas­suseqan­ngil­lat. Al­lat oqar­tar­put makititaasimasumik takun­nin­nerit takusorin­nin­nerin­naasut. Tamatumun­nga akerliliutigineqarsin­naavoq Jiisusi inup­pas­suar­nut pif­fis­sani as­sigiin­ngitsuni takutit­tarsimanera. Silatusaar­nerus­sava up­peris­sal­lugu takusorisaq aalisak­kamik siatseriarluni sas­saal­lersoq, Jiisusip  makititaasimasup Galilæami ilior­neratut? (Johan­nesi 21:9-14) Takusorisaq at­toq­qusimas­sagaluar­pa? — Lukasi 24:36-39.

Suli al­lat oqar­tar­put ajoqersuk­kat uukapaatitsiniarlutik Jiisusi makititaasimaneraraat. Kisian­ni sooq sal­luliuut taperser­niarlugu im­minut navianar­torsior­tik­kusus­sap­pat? Jiisusip makititaanera nalunaajaatigigamik­ku il­laruaatigineqarlutil­lu an­nikil­liuuteqarlutil­lu inuuner­tik navianar­torsior­tit­tar­paat. Aam­mami Jerusalemimi malersuisitik im­min­nik eq­qar­tuus­saatitsiniarlutik patsisis­sarsiuin­nar­tut tusaatil­lugit nalunaajaap­put.

Makititaaneq tas­sar­piaavoq ajoqersuk­kat malersor­neqaraluarlutik Naalagar­tik pil­lugu nalunaajaanis­samin­nut sapiil­lis­sutigisaat. Makititaaneq kristumiut up­perisaan­ni pingaar­ner­paat ilagaat. Kristumiut siul­liit inuuner­tik navianar­torsior­tin­ngilaat ajoqersuisoq silatooq toqutaasimasoq pil­lugu nalunaajaanis­saq piin­narlugu. Jiisusip makititaanerata nalunaajaatiginis­saa pil­lugu inuuner­tik navianar­torsior­tip­paat, makititaanera up­per­narsaataam­mat taan­na tas­saasoq Mis­siarsi, Guutip er­nera, kinaas­susilik uumasoq pis­saaneqar­torlu im­min­nik tapersersuil­lunilu siulersuisoq. Taan­na makititaam­mat aam­ma taak­ku toqusunit makititaas­sap­put. Jiisusi makititaasiman­ngik­kaluar­pat kristumius­suseq pius­san­ngik­kaluar­poq. Aap, im­maqa Jiisusi tusarsimas­san­ngik­kaluar­par­pul­luun­niit.

Kristusip makititaanera ul­lumik­kut uagutsin­nut qanoq kinguneqas­sava?

^ par. 5 Grækerit oqaasian­ni Biibilimi “makititaanermik” nutser­neqar­tumi pineqar­poq inuk makititaasoq kinaas­sutsini inut­tul­lu pis­susini ateq­qil­lugit toqun­ngin­nerminilu pisimasunik eq­qaaman­nis­sin­naatil­lugu uum­mar­tin­neqar­toq.

^ par. 13 ‘Aq­qaneq-marluusut’ tas­saap­put ‘apustilit’, Judasi Iskariotip toqunerata kingor­na aq­qaniliin­nan­ngoral­laraluar­tut. Jiisusip takutin­nerata ilaan­ni aq­qaneq-marluusut sin­nerlugit najuut­tut amerlaner­paamik quliin­naasimas­sap­put, Tuuma najuutin­ngim­mat. — Johan­nesi 20:24.