Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik  |  Marsi 2013

 BIIBILI INUIT INUUNERAN­NIK AL­LAN­NGUISITSISAR­POQ

“Kissaatigaat suna eqqortuusoq uanga nammineerlunga paasissagiga”

“Kissaatigaat suna eqqortuusoq uanga nammineerlunga paasissagiga”
  • UKIOQ INUUIA: 1982

  • INUN­NGORFIA: KUN­NGIITSUUF­FIK DOMINICA

  • INOORIAA­SERI­SIMASAA: MORMONITUT PERORIAR­TORSIMASOQ

INUUNIN­NI PEREERSUT:

Santo Domingo-mi Kun­ngiitsuuf­fik Dominica-miit­tumi inun­ngor­punga qatan­ngutigiin­ni sisamaasuni nukarlersaal­lunga. Angajoq­qaama ilin­niagaqarluarsimasuusut meeq­qamik ajun­ngitsunik atugaqarlutik peroriar­tor­nis­saat kis­saatigaat. Inun­ngor­nis­sara ukiunik sisamanik sioq­qul­lugu angajoq­qaak­ka angutinik inuusut­tunik mormonit ajoqersuiar­tor­titaan­nik naapitaqarsimap­put. Taak­kua isik­korin­nerat ileq­qoris­saar­neral­lu as­sut tupigusuutigisimavaat, sivitsun­ngitsorlu mormonin­ngorlutik. Qeqer­tami najugaqarfigisatsin­ni siul­lersaal­luta mormonin­ngor­pugut.

Peroriar­tor­nin­ni nuan­naralugu oqaluf­fim­mi sam­misanut as­sigiin­ngitsunut peqataasar­punga aam­ma Mormonit ilaqutariil­luar­neq ileq­qus­satigul­lu qutsis­sunik najoq­qutas­saqar­nerat qujamasuutigaara. Mormoniunera tul­luusimaarutigaara ajoqersuiar­tor­titan­ngor­nis­saralu anguniarlugu.

18-inik ukioqarlunga USA-mut nuup­pugut ilisimatusarfim­mi ilin­niar­nera ingerlatiin­narsin­naanias­sagak­ku. Ukiup ataatsip mis­saa qaangiut­toq ajama uiatalu, Jehovap Nalunaajaasuusut, Floridamut tikeraar­paatigut ataatsimeersuar­nis­samin­nul­lu qaaq­qul­luta. Ataatsimeersuaqataasut tamarmik Biibilimi al­las­simaf­fin­nik qup­piisar­tut al­lat­tuisul­lu takul­lugit kil­litsis­sutigaara. Taamaat­tumik pap­piaq­qamik aqerluusamil­lu pis­sarseriarlunga taak­kunatut iliuler­punga.

Ataatsimeersuar­neq naam­mat ajama uiatalu oqarfigaan­nga ajoqersuiar­tor­titan­ngorusuk­kama Biibilimik ilisimasaqar­nerunis­san­nut ikiorusul­lunga. Taamanik­kut Mormonip Al­lagai Biibilimiit sam­mineruara siun­nersuutaal­lu iluaralugu.

BIIBILI INUUNIN­NIK QANOQ AL­LAN­NGUIS­SUTIGIGIGA:

Biibili pil­lugu oqarasuaatik­kut oqaloqatigiit­tar­nitsin­ni ajama uiatalu up­perisara Biibilimi al­las­simasunut sanil­liut­tar­nis­saanik kajumis­saar­tuar­tar­paan­nga. Kis­saatigaat suna eq­qor­tuusoq uanga nam­mineerlunga paasis­sagiga.

Mormonit ajoqersuuter­pas­sui akuerisimavak­ka ilisimavin­ngik­kaluarlugu Biibilimi al­las­simasunut naaper­tuut­tuunersut.  Ajama Jehovap Nalunaajaasuisa atuagas­siaataan­nik Vågn op!-imik 8. novembari 1995-imeersumik nas­sip­paanga. Atuagas­siami tas­sani mormonit up­perisaat al­laaserineqarsimavoq. Mormonit ajoqersuutaat arlal­lit ilisimasaqarfiginagit paasil­lugu tupaal­lap­punga. Taamaat­tumik mormonit nit­tar­tagaat ujarlerfigaara paaserusul­lugu Vågn op!-imi al­las­simasut ilumoor­nersut. Ilumoor­pul­lumi, taman­nalumi up­per­narseq­qip­para mormonit Utah-mi katersugaasiviinut pulaarama.

Taamanik­kut isumaqar­tuaan­narsimavunga Mormonip Al­lagai Biibililu im­min­nut taper­tariit­tuusut. Biibilili atuaq­qis­saalerak­ku maluginialer­para mormonit ajoqersuutaasa ilaat Biibilimi al­las­simasunut naaper­tuutin­ngitsut. As­sersuutigalugu Biibilimi Ezekielip Al­lagaani 18:4-mi al­las­simavoq tar­neq toqusin­naasoq. * Mormonil­li Al­lagaani Alma 42:9-mi ima al­las­simasoqar­poq: “Tar­neq toqun­ngisaan­nar­tus­sam­mat, . . . ”

Ajoqersuutit as­sigiin­ngin­nerisa saniatigut mormonit inuiaas­sutsimik pingaar­titsival­laar­nerat er­num­matigiler­para. As­sersuutigalugu mormonit ajoqersuutigaat Naatsiivik Edeni USA-mi Mis­sourimi Jackson County-miis­simasoq. Oqaluf­fiil­lu ajoqersuisuisa oqaatigaat “Guutip naalagaaf­fia naalak­kersuiler­pat USA-p erfalasua, kif­faan­ngis­sutsip as­sigiim­mil­lu pisin­naatitaanerup erfalasulerfiani kusanar­torsuul­luni mingutser­neqarsimananilu erfalajumaar­toq”.

Eq­qarsaatigaara qanoq nuna inun­ngorfigisara — nuna sunaluun­niit — takorluuk­kamut taamaat­tumut naaper­tuun­nersoq. Un­nuit ilaan­ni mormonimit inuusut­tumit ajoqersuiar­tor­titan­ngor­niarluni ilin­niar­tumit sianerfigitik­kama apeq­qut taan­na apeq­qutigaara. Toq­qaan­nar­tumik aperaara nunani up­peqatimi nunaan­nut sorsuleraluar­pat up­peqatini sorsuf­figerusus­sanerai. Tupaal­laatigisan­nik anger­poq! Up­perisarsioqatigiin­ni ilaasor­taaf­figisan­ni ajoqersuutit misis­sor­neruak­ka mormonil­lu oqaluf­fian­ni akisus­saasut tusar­niaavigalugit. Taak­kua oqarfigaan­nga apeq­qutin­nut akis­sutit paasiuminaatsut qaamar­ngup qaam­mariar­tuaar­nerani saq­qum­milerumaar­tunut at­tuumas­suteqar­tut.

Nas­suiaataat pakatsis­sutigisorujus­suuak­ka, taman­nalu pis­sutigalugu pis­sutiginiak­kak­ka apeq­quser­taler­pak­ka mormoninul­lu ajoqersuiar­tor­titaarusun­nin­nut pis­sutaasoq sukumiisumik eq­qarsaatigisalerlugu. Paasivara ajoqersuiar­tor­titan­ngorusun­nin­nut pis­sutaagin­nar­toq inun­nik al­lanik ikiuerusun­neq. Aam­ma ajoqersuiar­tor­titatut inuit akor­nan­ni qaf­fasis­sumik inis­sisimaf­feqar­nis­saq pilerigaara. Guutili pil­lugu ilisimasaqar­pian­ngilanga. Biibili pingaar­tip­pal­laan­ngilara, naak arlaleriarlunga atual­lat­tar­nikuugaluarlugu. Guutip nunarsuaq inuil­lu pil­lugit siuner­taa ilisimasaqarfigin­ngil­luin­nar­para.

QANOQ ILUAQUTIGIGIGA:

Jehovap Nalunaajaasuinik Biibilimik atuaq­qis­saaqateqar­tar­nin­ni ilaatigut ilik­kar­para Guuti qanoq ateqar­toq, toqugut­ta susoqar­tar­toq, Guutil­lu siuner­taata naam­mas­sineqar­nerani Jiisusi qanoq inis­sisimaf­feqar­toq. Kiisami atuagaq nalis­saqan­ngitsoq taan­na ilin­niarlualer­para ilin­niak­kak­kalu sal­lusuis­sutit al­lanut oqalut­tuarinis­saat as­sut nuan­naraak­ka. Guuteqar­toq qularin­ngit­tuaan­nar­nikuuara, maan­nali ikin­ngutiginer­paasat­tut qinunik­kut oqaluus­sin­naaler­para. Jehovap Nalunaajaasuatut 2004-mi juulip ul­luisa 12-ian­ni kuisip­punga qaam­matil­lu arfinil­lit qaangium­mata pif­fis­sara tamaat atorlugu oqaluus­sisar­tun­ngorlunga.

Jehovap Nalunaajaasuisa Brooklyn-imi New York-imiit­tumi qul­lersaqarfiani ukiuni tal­limani sulisarsimavunga. Biibilinik Biibililersaarutinil­lu naqiterinermi, nunarsuarmiut mil­lionil­lit iluaqutigisaan­nik, suleqataasarsimanera nuan­nareqaara, inuil­lu al­lat Guuti pil­lugu ilin­niar­til­lugit suli nuan­naraara.

^ par. 13 Oqaaseq hebræerisooq næ’fæsj, tar­nermik isumaqar­toq, Biibilimi kalaal­lisuumi al­las­simaf­fim­mi matumani ‘inuk’-mik nutser­neqarsimavoq.