Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

 Guutimut qanilligit

‘Jehovap suut ilinnit piumasarai?’

‘Jehovap suut ilinnit piumasarai?’

JEHOVAP inuit im­minik akuerisaasumik kif­far­torfigin­nik­kusut­tut sunik piumasaqarfigai? Uagut inut­tut naam­mal­luin­nan­ngitsutut piumasaqaatinik malis­sin­naan­ngisatsin­nik piumasaqarfigisar­paatigut taas­suman­nga iluarisaasin­naajun­naarsil­luta? Imaluun­niit sapin­ngisatsin­nik iliuuseqar­nis­satsin­nik taamaal­laat piumasaqarfigaatigut? Nuan­naarluta Guuti kif­far­torfigis­sagutsigu apeq­qutit taak­kua akis­sutis­sarsinis­saat pingaaruteqar­torujus­suuvoq. Maan­na pruf­fiitip Mikap Guutip piumasaqaataanik al­laaserin­nin­nera sam­meriar­tigu. — Atuaruk Mika 6:8.

“Ilisimatinneqareerputit suna ajunngitsuusoq.” Guutip piumasaqaatai suunersut eq­qoriar­tariaqan­ngilavut, Guutim­mi nam­mineq Biibili aq­qutigalugu piumasaqaatiminik nas­suiaan­nikuum­matigut. Guutip uagutsin­nut piumasaqaatai ‘ajun­ngitsuup­put’. Al­laanerusin­naan­ngil­lal­lu pis­sutigalugu ‘Guuti tas­saagami asan­nin­neq’ uagutsin­nik ajun­ngin­ner­paamik kis­saas­sisoq. (1 Johan­nesi 4:8; 5:3) Taas­suma piumasaqaataanik malin­nin­ner­put taas­sumin­nga nuan­naar­titsiin­nas­san­ngilaq, uagutsin­nul­li iluaqutaas­saaq. — 5 Mosesi 10:12, 13.

‘Jehovap suut ilinnit piumasarai?’ Guuti uagutsin­nut piumasaqarsin­naatitaava? Aap, soorunami! Inuunermut puilaf­fiul­lunilu inuuin­nar­titsisuum­mat naalat­tus­saavar­put. (Tus­siaat 36:10) Taavami uagutsin­nut suut piumasaqaatigai? Guutip piumasaqaatai Mikap pingasutigut al­laaserai. Najoq­qutas­siat marluk siul­liit inoqatitsin­nut pis­susilersor­tar­nitsin­nut tun­ngap­put pingajual­lu Guutimut at­taveqar­nitsin­nut tun­ngal­luni.

“Iluartumik iliussasutit.” Oqaaseq hebræerisooq “iluar­tumik” nutser­neqarsimasoq qinerlerfis­siami ‘inuiaqatigiin­ni un­neq­qaris­sumik naaper­tuil­luar­tumil­lu iliuuseqar­ner­tut’ al­laaserineqar­poq. Guutip kis­saatigaa najoqqutassiaminut naaper­tuut­tumik inuit un­neq­qaris­sumik naaper­tuil­luar­tumil­lu pisas­sagivut. Tul­litsin­nut kinaas­susersior­tuun­ngin­nitsigut, as­suar­naatsuunitsigut ileq­qoris­suunitsigul­lu iluar­tumik ilior­tar­pugut. (3 Mosesi 19:15; Esaja 1:17; Hebræerit 13:18) Al­lat naaper­tuil­luar­tuliorfigigutsigit taak­kut­taaq naaper­tuil­luar­tuliorfigiumaar­paatigut. — Mat­thæusi 7:12.

“Ilumoortumik asannissasutit.” Oqaaseqatigiit taak­ku aam­ma “ilumoorfigin­nil­luni tun­niusimaneq nuan­naris­sagit”-mik (NW) nutser­neqarsin­naap­put. Guutip ilumoorfigin­nil­luta tun­niusimanermik ersersitsinissarput kis­saatigiin­nar­nagu pis­sutsimik tamatumin­nga nuannarinnissarput kis­saatigaa. Biibilimik misis­sueq­qis­saar­tar­toq oqaaseq hebræerisooq (chæʹsædh) “ilumoorfigin­nil­luni tun­niusimaneq”-mik nutser­neqarsimasoq pil­lugu ima al­lap­poq: “[chæʹsædh] asan­nin­nermik, nal­lit­tuinermik inus­siar­nis­susermil­luun­niit nutsis­sal­lugu naam­man­ngilaq, taak­kumi ataasiak­kaatut pineqan­ngin­namik tamarmil­li ataatsimut pineqarlutik.” Ilumoorfigin­nil­luni tun­niusimaneq nuan­narigutsigu pis­suseq taman­na ersersik­kusus­savar­put; erloqisut ikior­nis­saat nuan­naarutigis­savar­put. Taamaaliorut­talu tunisinerup pil­luar­nar­nerunera misigis­savar­put. — Apustilit Suliaat 20:35.

‘Guuti saqeqatigissagit makitanaveersaarlutit.’ (1900) Biibilimi oqaaseq “saqineq” isumaqar­poq “aalajangersimasumik inooriaaseqar­neq”. Guutip najoq­qutas­siai Biibilimiit­tut malin­nerisigut taas­sumin­nga saqeqateqar­tar­pugut. Qanormi ilil­luta ‘makitanaveersaarluta’ Guutimik saqeqateqarsin­naagat­ta? Guutimik saqeqateqar­nitsin­ni makitanaveersaarut­ta Guutimut at­taveqar­ner­put piviusorsior­tumik nalilis­savar­put nas­suerutigalugulu pisin­naasavut kil­leqar­tut. Taamaat­tumik oqaaseq “saqeqateqar­neq” isumaqar­poq taas­suma piumasaqaataanik uagul­lu pisin­naasatsin­nik piviusorsior­tumik isigin­nit­taaseqar­neq.

Qujanar­tumil­li Jehovap ar­tuk­katsin­nik piumasaqarfigineq ajor­paatigut. Sapin­ngisatsin­nik kif­far­torfigigaangatsigu nuan­naar­tar­poq. (Kolos­semiut 3:23) Nalun­ngil­luin­nar­paa pisin­naasavut kil­leqar­tut. (Tus­siaat 103:14) Makitanaveersaarut­ta pisin­naasat­talu kil­leqar­nerat akuerigutsigu nuan­naarluta taas­sumin­nga saqeqateqas­saagut. Qanoq Guutimik saqeqateqarsin­naanerit pil­lugu paasisaqar­nerorusup­pit? Saqeqatigileruk­ku pil­luaq­qungaarumaar­paatit. — Us­satit 10:22.