Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik  |  Novembari 2012

Jiisusi maniguunnermigut maligassiuivoq

Jiisusi maniguunnermigut maligassiuivoq

“Maligas­sip­pas­si uanga ilis­sin­nut ilior­nit­tut ilioq­qul­lusi.” — JOHAN­NESI 13:15.

1, 2. Jiisusip nunarsuarmi inuunermini un­num­mi kingul­lermi ajoqersuk­kani sumik ilin­niar­tip­pai?

JIISUSIP nunarsuarmi inuunermini un­num­mi kingul­lermi ajoqersuk­kani Jerusalemimi il­lup qaliani inimeeqatigai. Neritil­lutik Jiisusi nikuip­poq ilupaanilu peerlugu. Al­larum­mik saaliaquser­poq asaf­fil­lu imermik im­merlugu. Ajoqersuk­kamilu isigai asaler­pai al­larum­mil­lu al­lar­ter­tarlugit. Isigai asareeramigit ilupaani ateq­qip­paa. Sooq Jiisusip maniguun­nermik ersersitsivigai? — Johan­nesi 13:3-5.

2 Jiisusi nam­mineq ima nas­suiaavoq: “Qanoq iliorfigigis­si paasivisiuk? . . . Uanga ilis­sin­nut Naalagaal­lungalu Ajoqersuisuusunga isik­kasi asak­kak­kit, taava ilis­si aam­ma pisus­saavusi isik­kas­sin­nik asaaqatigiis­sal­lusi. Maligas­sip­pas­si uanga ilis­sin­nut ilior­nit­tut ilioq­qul­lusi.” (Johan­nesi 13:12-15) Maniguun­nermik taamatut ersersitsinermigut Jiisusip ajoqersuk­kani puiugas­sarin­ngisaan­nik maniguun­nis­samin­nul­lu kajumis­sis­sutigisas­saan­nik ilin­niar­tip­pai.

3. (a) Pisimasuni marlun­ni maniguut­tuunerup pingaaruteqas­susia Jiisusip qanoq ersersip­paa? (b) Al­laaserisami matumani suna sam­mis­savar­put?

3 Pisimasup sior­natigut Jiisusip ajoqersuk­kani arlaleriarluni maniguut­tuunis­saq pil­lugu ilin­niar­tit­tareersimavai. Ilaan­ni ajoqersuk­kat kina arlar­tik an­nerunersoq oqal­lis­sutigilermas­suk Jiisusip meeraq tiguaa imalu oqarfigalugit: “Uanga atik­kut meeq­qamik uumin­nga ilas­sin­nit­tup uanga ilas­sivaanga; uan­nil­lu ilas­sin­nit­tup aal­lar­titsisiga ilas­sivaa. Ilis­sin­nimi min­ner­paajusoq taan­na angisuujuvoq.” (Lukasi 9:46-48) Kingusin­nerusuk­kut Jiisusip farisiiarit al­lanit pingaar­neruniar­tut oqaloqatigigamigit ima oqarfigai: ‘Akitsiniar­toq nikanarsisitaas­saaq nikanar­tit­torlu akitsisitaas­sal­luni.’ (Lukasi 14:11) Ersarip­poq Jiisusip malin­nitsimi  maniguut­tuunis­saat kis­saatigigaa. Makitaniar­tuunis­saat, al­lanit pingaar­neruniar­tutut eq­qarsar­nis­saat al­lanil­luun­niit pik­korin­nerusutut pis­susilersor­nis­saat kis­saatigin­ngilaa. Jiisusi ilaarsin­naajumal­lugu maniguun­nermigut maligas­siuinera misis­soq­qis­saariar­tigu. Pis­suserlu taman­na uagutsin­nut iluaqutaagin­narani aam­ma al­lanut qanoq iluaqutaasar­nersoq sam­mis­savar­put.

‘TUNUANNGILANGA’

4. Jiisusip nunarsuarmukan­ngik­kal­larami maniguut­tuunini qanoq ersersip­paa?

4 Guutip er­nerata maniguut­tuunini nunarsuarmukan­ngik­kal­laramili ersersit­tar­paa. Jiisusip Ataatani sivisoorujus­suarmik qilam­meeqatigaa. Er­nerup Ataataminut at­taveqarluar­nera Esajap al­lagaani ima al­laatigineqar­poq: “Guutip Naalak­kap tunivaanga ajoqersuk­kap oqaanik qasusut ikiorsersin­naaq­qul­lugit oqaatsin­nik; ul­laat tamaasa siutiga itersar­tar­paa ajoqersuk­kap pisar­neratut tusar­naaq­qul­lunga. Guutip Naalak­kap siutiga am­mar­paa. Naalas­seriin­ngilanga tunuar­nangalu.” (Esaja 50:4, 5) Guuti ilumoor­toq pil­lugu Jiisusi ilin­niarusut­torujus­suuvoq. Maniguup­poq Jehoval­lu ilin­niar­titsis­sutaanut tusar­naaq­qis­saarluni. Aam­ma Jehovap inun­nut ajor­tiliusunut maniguul­luni nal­lit­tuinera isigin­naaq­qis­saar­tarsimas­savaa.

5. Jiisusip Diaavulu saqitsaateqatigigamiuk maniguul­lunilu an­neruniajuin­nini qanoq ersersip­paa?

5 In­ngilit ilaat Jiisusitut maniguun­ngil­lat. In­ngili Saatani Diaavulun­ngor­toq Jehovamit ilin­niar­tin­neqarusun­nani makitasuun­ngor­poq al­lanil­lu pingaar­nerusutut misigilerluni. Taman­na maniguun­nerup akerleraa Jehovamul­lu pikitsitsiler­nermik kinguneqarluni. Jiisusil­li Guutimit qilam­mi oqar­tus­saas­susiler­neqarsimanini akueraa oqar­tus­saas­suseqar­ninilu ator­nerluk­kusun­nagu. As­sersuutigalugu Biibilimi al­laatigineqar­poq Mosesip timaa toqungasoq Jiisusip Diaavulul­lu saqitsaas­sutigigaat. Pisumi tamatumani Jiisusi in­ngiliunerugaluarluni Mikaeli pisus­saaf­figin­ngisaminik iliuuseqan­ngilaq. Guutip er­nera maniguul­lunilu an­neruniajuip­poq. Jiisusi Jehovap, Eq­qar­tuus­sisup qutsin­ner­paap, pis­sutsinut pitsaaner­paamik pif­fis­sarlu eq­qorlugu akuliun­nis­saanut kajumil­luni utaq­qivoq. — Atuaruk Judasi 9.

6. Jiisusip Mis­siarsitut inuunis­saminut akuersinermigut maniguun­nini qanoq ersersip­paa?

6 Nunarsuarmi Mis­siarsitut inuunis­saminut siulit­tuutit tamaasa Jiisusip qilam­miin­nermini ilisimareer­pai taamaat­tumil­lu naal­liun­nis­sani ilisimal­lugu. Taamaak­kaluar­toq Jiisusip Mis­siarsitut neriorsuutigisatut nunarsuarmi inuunis­sani toqunis­sanilu akueraa. Sooq? Jiisusip maniguun­nera apustilip Paulusip erseq­qis­sar­paa ima al­lak­kami: “Taas­suma Guutisut isik­koqaraluarluni arsaarinis­saq, tas­sa Guutip naliginis­saa, eq­qarsaatigin­ngil­luin­nar­paa. Aap, im­minut imaar­poq inus­siatul­lu isik­koqalerluni inuil­lu as­sigilerlugit.” — Filip­pimiut 2:6, 7, NW.

“INUTTUT NIKANARTIPPOQ”

Jiisusip maniguunnermigut maligassiuinera qanoq iluaqutigaarput?

7, 8. Qanoq Jiisusi meeraanermini kif­far­tor­nerminilu maniguut­tuar­pa?

7 Paulusi al­lapoq Jiisusi ‘inut­tut nikanar­tit­toq naalal­luni toqumut’, aap, nap­pak­kami an­niar­titaaf­fim­mi toqumut al­laat. (Filip­pimiut 2:7, 8) Jiisusi meeraanerminiil­li maniguun­nermigut maligas­siuivoq. Jiisusip angajoq­qaani Josefi Marialu naam­mal­luin­nan­ngitsuugaluar­tut naalap­pai. (Lukasi 2:51) Meeq­qat inuusut­tul­lu Jiisusip maligas­saal­luar­nera malik­kunik­ku Guutimit pil­luaq­quneqarumaar­put.

8 Jiisusi aam­ma inersimasun­ngorami maniguut­tuar­poq. Jehovap piumasaanik ilior­nis­sani sal­liutit­tuar­paa. (Johan­nesi 4:34) Jiisusip Kristusip kif­far­tor­nermini  Guutip aq­qa ator­tar­paa inuil­lu Guutip siuner­taanik taas­sumalu pis­susiinik ilin­niar­til­lugit. Jiisusi Jehova pil­lugu ilin­niar­titsinerminut naaper­tuut­tumik inuuvoq. As­sersuutigalugu Jiisusip ajoqersuk­kani qinuneq pil­lugu ilin­niar­tik­kamigit eq­qaaq­qaagaa imaap­poq: “Ataatar­put qilan­niit­tutit! Aq­qit il­ler­nar­titaali.” (Mat­thæusi 6:9) Matumani Jiisusip ajoqersuk­kaminut ersersip­paa Jehovap aq­qata naalan­narsisin­nis­saa pingaar­ner­paatis­sagaat. Jiisusi nam­mineq taamaaliorami toqungajalerluni Jehovamut ima oqarsin­naasimavoq: ‘Aq­qit taak­kunun­nga ilisimalersip­para ilisimalersik­kumaarlugulu.’ (Johan­nesi 17:26) Aam­ma Jiisusi arlaleriarluni oqar­poq Jehovamit ikior­neqan­ngik­kuni iliuuseqarsin­naanani. — Johan­nesi 5:19.

9. Zakariap Mis­siarsi qanoq siulit­tuutigaa, Jiisusil­lu taman­na qanoq eq­quutitip­paa?

9 Zakariap Mis­siarsi ima siulit­tuutigaa: “Qiim­mat­tarit, Zionip pania, tipaatsul­lutit torlulagit, Jerusalemip pania! Takuat, kun­ngivit or­nip­paatit iluarluni ajugaal­lunilu, qanilaarluni siutituup qaani qimus­serluni, siutituup ar­navis­sap piaraata qaani.” (Zakaria 9:9) Taman­na eq­quup­poq Jiisusi ukiumi 33-mi poorskisior­nermi Jerusalemimut isermat. Inup­pas­suit qal­lersaatitik or­piil­lu avalequtaat aq­qusinermut siaar­titer­paat. Il­loqarfim­mut iseriar­tor­toq tusaramik­ku Jerusalemimiut qiim­mat­tangaar­put. Al­laat inun­nit kun­ngisut nersor­neqar­nermini Jiisusi maniguup­poq. — Mat­thæusi 21:4-11.

10. Jiisusip toqus­si tikil­lugu naalat­tuar­nermigut suna up­per­narsar­paa?

10 Jiisusi Kristusi nunarsuarmi nap­pak­kami an­niar­titaaf­fim­mi toqus­si tikil­lugu maniguul­lunilu naalat­tuar­poq. Taamaalior­nermigut inuit al­laat ar­tor­nar­torsiungaaraluarlutik Jehovamut aalajaat­tuarsin­naasut up­per­narsaq­qis­saar­paa. Jiisusip aam­ma ersersip­paa Saatanip inuit nam­minis­sarsior­ner­tik pis­sutigiin­narlugu Jehovamik  kif­far­torfigin­nin­neraanera sal­luusoq. (Jobi 1:9-11; 2:4) Kristusip Ataataminut naalal­luin­nar­nermigut Jehovap naalak­kersuisin­naatitaanera il­lersor­paa taas­sumalu naalak­kersueriaasiata pitsaaner­paaneranik up­perin­nin­nini ersersil­lugu. Jehovap Er­nermi ilumoorfigin­nil­luin­nar­nera takul­lugu nuan­naarutigisimas­savaa. — Atuaruk Ussatit 27:11.

11. Inuit Jiisusimik up­perin­nit­tut taas­suma im­minut pil­liutiginera qanoq iluaqutigaat?

11 Jiisusip nap­pak­kami an­niar­titaaf­fim­mi toqunermigut inuit ajor­timit toqumil­lu an­naan­neqarsin­naan­ngor­tip­pai. (Mat­thæusi 20:28) Jiisusip im­minut pil­liutigineratigut Jehovap piumasaqaatiminut naaper­tuil­luar­tunut akerliun­ngitsumik ajor­titsin­nik isumak­keerfigisin­naan­ngor­paatigut naas­saan­ngitsumil­lu inuulersin­naan­ngor­til­luta. Paulusi ima al­lap­poq: “Iliuuseq naaper­tuil­luar­tun­ngor­titsisoq ataaseq inuit tamalaat inuusus­satut naaper­tuil­luar­tuutitaaneran­nik kinguneqar­poq.” (Romamiut 5:18, NW) Jiisusip toquneratigut anersaamik il­ler­nar­tumik tanin­neqarsimasut qilam­mi naas­saan­ngitsumik inuusin­naan­ngor­put ‘saval­lu al­lat’ nunarsuarmi naas­saan­ngitsumik inuusin­naan­ngorlutik. — Johan­nesi 10:16; Romamiut 8:16, 17.

‘UUMMATIKKUT MAKITAJUIPPUNGA’

12. Jiisusi inun­nut qanoq maniguul­lunilu inus­siar­ner­tar­pa?

12 Jiisusip ‘sulerulut­tut naner­tugaasul­lu’ aggeq­quai imalu oqarfigalugit: “Nam­maatara ilis­sin­nut pisis­siuk, ilin­niarfigisingalu saamagama uum­matik­kul­lu makitajuik­kama; tar­nis­sigul­lu nukis­saqalis­saasi.” (Mat­thæusi 11:28, 29, NW) Jiisusi maniguul­lunilu saamasuugami inun­nut naam­mal­luin­nan­ngitsunut inus­siar­ner­tuaan­narlunilu naaper­tuil­luar­tuaan­nar­poq. Ajoqersuk­kani sapigaan­nik piumasaqarfigineq ajor­pai. Jiisusip nersualaar­tarlugil­lu qiim­mas­sar­tar­pai. Sianiitsutut pik­korlut­tutul­lu misigitin­ngisaan­nar­pai. Jiisusi peq­qar­niitsuun­nanilu qujasuitsuun­ngilaq. Akerlianil­li ima oqar­poq: ‘Nam­maatara iluaqaaq, nam­mak­kius­saralu oqeqaluni’. Ajoqersuk­kaminut piumasaqaatai ar­tor­nar­tuun­ngil­lat. Ajoqersugaasa Jiisusi ilin­niarfigigunik­ku taas­sumalu ilin­niar­titsis­sutai naalak­kunik­kit nalerisimaas­sap­put. Taman­nalu pis­sutigalugu angutit, ar­nat, inuusut­tut utoq­qaal­lu Jiisusi ilagis­sal­lugu nuan­narisar­paat. — Mat­thæusi 11:30.

Jiisusi misigeqatiginnittuunera ilaartariaqarparput

13. Jiisusip inuit ar­torsar­tut qanoq nal­lit­tor­pai?

13 Israelimi atugarlior­tut Jiisusip nal­ligai sapin­ngisanilu tamaat ikior­niar­tarlugit. Jerikop eq­qaani tap­piitsut qin­nuuloor­tar­tut marluk, Bar­timæusi taas­sumalu ikin­ngutaa, naapip­pai. Taak­ku Jiisusimut ikioq­qul­lutik suaar­tarmata inuit eq­qaaniit­tut nipangeq­quqat­taar­paat. Jiisusip angutit tap­piitsut tusaan­ngitsuusaagin­narsin­naagaluar­pai, taamaaliun­ngilarli. Angutit tap­piitsut nal­ligileramigit qaaq­quai ajorun­naarsil­lugil­lu.  Jiisusip inun­nut ajor­tilin­nut maniguut­tuunermigut nal­lit­tuinermigul­lu Ataatani, Jehova, ilaar­paa. — Mat­thæusi 20:29-34; Markusi 10:46-52.

‘IMMINUT NIKANARTITTOQ AKITSISITAASSAAQ’

14. Jiisusip maniguut­tuar­nera qanoq iluaqutaangaar­pa?

14 Jiisusip maniguut­tuar­nera inup­pas­suar­nut iluaqutaangaarlunilu pil­luaq­qus­sutaavoq. Jehovap Er­nermi naalat­tuar­nera nuan­naarutigaa. Jiisusip saamal­lunilu maniguut­tuar­nera apustilit ajoqersuk­kal­lu tup­pal­lersaatigalugulu qiim­mas­saatigaat. Maligas­saal­luar­nermigut, ilin­niar­tit­tuar­nerisigut nersualaar­tar­nerisigul­lu Guutimut kif­faal­luar­neruler­nis­saan­nut ikior­pai. Aam­ma Jiisusip inup­pas­suit al­lat ilin­niar­tit­tar­nerisigut, qiim­mas­sar­tar­nerisigut pisariaqar­titaan­nil­lu tunisar­nerisigut ikior­tar­pai. Aap, al­laat Jiisusip im­minut pil­liutigineragut inuit tamarmik taas­sumun­nga up­per­tut naas­saan­ngitsumik pil­luaq­quneqas­sap­put.

15. Jiisusip maniguut­tuar­nini qanoq nam­mineq iluaqutigaa?

15 Jiisusim­mi maniguut­tuar­nini nam­mineq iluaqutigaa? Aap, Jiisusim­mi ajoqersuk­kani ima oqarfigai: ‘Im­minut nikanar­tit­toq akitsisitaas­saaq.’ (Mat­thæusi 23:12) Tamatuma aam­ma Jiisusimut atuun­nera Paulusip up­per­narsar­paa ima al­lak­kami: “Akitsingaar­tip­paa Guutip tunil­lugu atermik akimuisumik tamanik, Jiisusip aq­qani seeq­qum­mis­sam­mata tamarmik qilam­miit­tut nunamiit­tul­lu nunal­lu ataaniit­tut, tamarmil­lu oq­qat nas­suis­sal­lutik: Jiisusi-Kristusi tas­saavoq Naalagaq, Guutip Ataatap ataq­qinaatis­saanik.” Jiisusi nunarsuarmiin­nermini maniguut­tuarlunilu aalajaat­tuarmat Jehovap Guutip Er­nini qilam­mi nunamilu tamanut oqar­tus­saas­suseqalersin­neratigut “akitsingaar­tip­paa”, imaluun­niit ataq­qinarsisingaar­paa. — Filip­pimiut 2:9-11.

JIISUSI ‘SALLUSUISSUT MANIGUUNNERLU ILLERSORNIARLUGIT SORSUKKIARTUSSAAQ’

16. Guutip Er­nerata siunis­sami maniguut­tuar­nini qanoq ersersis­savaa?

16 Guutip Er­nera aam­ma siunis­sami maniguut­tuas­saaq. Tus­siaasior­tut ilaata Jiisusi qilam­mi kun­ngitut Guutip akeraanut qanoq ilius­sanersoq ima siulit­tuutigaa: “Qanor­toq iluatsitsil­luar­niar­na! Sorsuk­kiar­torit il­lersorlugit sal­lusuis­sut [maniguun­nerlu, NW] naaper­tuil­luar­nerlu.” (Tus­siaat 45:5) Jiisusi Kristusi maniguut­tut naaper­tuil­luar­tul­lu sal­lusuis­sum­mil­lu nuan­narin­nit­tut il­lersor­niarlugit Harmagedonimi sorsuk­kiar­tus­saaq. Kristusip ‘pis­saaneq pigin­naatitaanerlu nakuus­suserlu suut tamaasa suujun­naarsereer­pagit’ ukiunilu 1000-ini naalak­kersuereer­pat susoqas­sava? Jiisusi maniguut­tuas­sava? Aap, Biibilimimi al­las­simavoq ‘Naalagaaf­fik Guutimut Ataatamut tun­niutis­sagaa’. — Atuakkit 1 Korinthimiut 15:24-28.

17, 18. (a) Sooq Jiisusip maniguun­nermigut maligas­siuinera Jehovap kif­faasa ilaar­tariaqar­paat? (b) Al­laaserisami tul­liut­tumi apeq­qutit suut akis­sutis­sarsis­savavut?

17 Uagum­mi Jiisusip maligas­siuinera ilaarusul­lugulu maniguuk­kusup­pugut? Kun­ngip Jiisusip Kristusip maniguut­tut naaper­tuil­luar­tul­lu kisiisa Harmagedonimi aniguisis­savai. Taamaat­tumik aniguerusuk­kut­ta maniguut­tariaqar­pugut. Maniguut­tuuner­put uagutsin­nut al­lanul­lu iluaqutaangaas­saaq, soorlu Jiisusimut tun­ngatil­lugu aam­ma taamaat­toq.

18 Jiisusip maniguun­neratut maniguut­tuunis­samut suna iluaqutigisin­naavar­put? Maniguun­nis­sar­put saper­narsin­naagaluar­toq qanoq maniguut­tuarsin­naavugut? Apeq­qutit taak­ku al­laaserisami tul­liut­tumi akis­sutis­sarsis­savavut.