QINUNEQ iluaqutaava? Biibilimi erser­poq Guutip kif­faasa aalajaatsut qin­nutitik ilumut iluaqutigigaat. (Lukasi 22:40; Jaaku 5:13) Aap, qinuneq anersaak­kut, misigis­sutsik­kut al­laal­lu timik­kut iluaqutigingaarsin­naavar­put. Qanoq?

Takorlooriar­tigu qitor­naqar­tutit tunis­sutisisumik. Ilin­niar­tis­saviuk qujamasun­nermik misigineq naam­mat­toq? Imaluun­niit qujamasun­nermik ersersitsinissaanik ilin­niar­tis­saviuk? Misigis­sutsit pingaarutil­lit oqaaser­talik­kavut eq­qumaf­figineruler­tar­pavut al­laal­lu sak­kor­tusisarlugit. Guuti oqaluuk­kaangatsigu aam­ma taamaap­pa? Aap! As­sersuuteqariar­ta.

Qinnutit qujaniutit. Ajun­ngitsut nalaatavut pil­lugit Ataatar­put qutsavigigaangatsigu pil­luaq­qus­sutisiavut eq­qumaf­figisar­pavut. Tamatuma kingunerisaanik nuan­naar­neruler­tar­pugut, qujamasun­neruler­tar­pugut isumal­luar­neruler­tarlutalu. — Filip­pimiut 4:6.

Assersuut: Jiisusip qin­nutiminik Ataatami tusar­naar­tar­neranut akisisariaasianul­lu qujamasun­nini ersersip­paa. — Johan­nesi 11:41.

Isumakkeerfigineqarnissamik qinnutit. Guutimut isumak­keerfigeq­qul­luta qinugaangat­ta ilerasup­pal­laarun­naar­tar­pugut, ilumoorluta peq­qis­simisar­pugut ajor­til­lu qanoq ilungersunar­tiginera eq­qumaf­figineruler­tarlutigu. Aam­ma pisuusutut misiginitsin­ni oqilial­latsitsis­saagut.

Assersuut: Daavip peq­qis­siminini aliasun­ninilu qinunik­kut ersersip­pai. — Tus­siaat 51.

Siunnersorneqarnissamik ilisimassusermillu qinnutit. Jehovamut silatusaar­tumik aalajangiinis­samut siun­nersoq­qul­luta ilisimas­suseqaq­qul­lutaluun­niit qinugaangat­ta maniguut­tuunis­satsin­nut iluaqutigisar­par­put. Taman­na pisin­naasat­ta kil­leqar­neran­nik eq­qaas­sutigisar­par­put Ataatatsin­nul­lu qilam­miusumut tatigin­nin­nermik ineriar­tor­titsinis­satsin­nut iluaqutigalutigu. — Us­satit 3:5, 6.

Assersuut: Salomo Israelik­kun­nut naalak­kersuisin­naajumal­luni siun­nersor­neqar­nis­samik ilisimas­susermil­lu maniguul­luni qinuvoq. — 1 Kun­ngit 3:5-12.

Annikilliornermi qinnutit. Misigis­sutsik­kut tatineqar­til­luta Guutimut uum­mam­miuvut aniatik­kutsigik iluaal­latsitsis­saagut, im­minul­lu tatiginata Jehova tatigis­savar­put. — Tus­siaat 62:9.

Assersuut: Kun­ngi Asa akeq­qamut merser­nangaar­tumut sorsut­tus­san­ngorami qinuvoq. — 2 Nalunaarsuutit 14:10.

Allat ingerlalluarnissaannik qinnussineq. Qin­nutit taamaat­tut misigin­neqatigin­nin­nerunis­samut nam­minis­sarsior­naveersaar­nis­samul­lu iluaqutigaavut.

Assersuut: Jiisusip ajoqersuk­kani qin­nup­pai. — Johan­nesi 17:9-17.

Qinnutit unnersiutiginnissutit. Jehova suliai pis­susiilu tupin­nangaar­tut pil­lugit un­nersiutigigaangatsigu taas­sumin­nga ataq­qin­nin­nerulis­saagut pingaar­titsinerulis­sal­lutalu. Qin­nutit taamaat­tut Guutitsin­nut Ataatatsin­nul­lu qanin­neruler­nis­satsin­nut iluaqutigisin­naavavut.

Assersuut: Daavip Guuti nuan­naarutigin­nil­luni un­nersiutigaa pin­ngor­titai pil­lugit. — Tus­siaat 8.

Pil­luaq­qus­sut qinunik­kut pineqarsin­naasoq al­la tas­saavoq ‘eq­qis­sineq Guutimit pisoq siuneqas­suser­nit tamanit an­nerungaar­toq’. (Filip­pimiut 4:7) Silarsuarmi eq­qis­siviil­liorfiusumi toq­qis­sisin­naaneq pil­luaq­qus­sutaavoq qaqutigoor­toq. Al­laat timik­kut iluaqutigaar­put. (Us­satit 14:301990) Nam­minerli iliuuseqar­nivut kisimik aalajangiisuup­pat? Imaluun­niit anginerusoq pingaaruteqar­nerusorlu aalajangiisuua?

Qinuneq amerlasuutigut — timikkut, misigissutsikkut pingaarnerpaamillu anersaakkut — iluaqutigaarput