Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik – Atuaqqissaarutissaq  |  Juuni 2016

Marriortorsuarmit ilusilersortittarpit?

Marriortorsuarmit ilusilersortittarpit?

“Marrar­tut marrior­tup as­saaniit­tutut uanga as­san­ni ip­pusi.” – JER 18:6.

ERINARSUUTIT: 60, 22

1, 2. Sooq Guutip Danieli ‘angutitut nuan­narineqangaar­tutut’ isigaa, uagul­lu Danielitut qanoq naalas­sin­naavugut?

JUUTIT Babylonimut aal­larus­saagamik il­loqarfik guutipilun­nik ulik­kaar­toq inuil­lu anersaanik ajor­tunik pal­lorfigin­nit­tut tikip­paat. Taamaak­kaluar­toq juutit aalajaatsut, soorlu Danieli ikin­ngutaalu pingasut, Babylonimiunit ilusilersor­tik­kuman­ngil­lat. (Dan 1:6, 8, 12; 3:16-18) Danielip ikin­ngutaasalu Jehova Marrior­tumis­sut aalajangiusimavaat taan­nalu kisiat pal­lorfigiuarlugu. Naak Danieli inuunermi an­nersaani ajor­tunik avatangiiseqaraluar­toq Guutip in­ngiliata taan­na ‘angutitut nuan­narineqangaar­tutut’ taavaa. – Dan 10:11, 19.

2 Biibilip nalaani marrior­tup marraq aalajangersimasumik iluseqalersin­niarlugu kuitsivim­mut naqit­taat­tar­paa. Nalitsin­ni Jehovamik pal­lorfigin­nit­tut ilumoor­tut nalun­ngilaat Jehovap nunami qilam­milu Kisimi Oqar­tus­saasup inuiaat ilusilersus­sal­lugit pisin­naatitaaf­figigaa. (Jeremia 18:6 atuaruk). Guutip tamat­ta im­mik­kut ilusilersus­sal­luta aam­ma pisin­naatitaaf­figaa. Taamaak­kaluar­torli kinaluun­niit al­lan­ngor­nis­saanut pin­ngitsaalineq ajor­paa, kis­saatigaami nam­mineq kajumil­luta taas­suman­nga ilusilersor­tit­tas­sasugut. Al­laaserisami matumani ilin­nias­savar­put qanoq Guutip as­saani marrar­tut aqitsuujuarsin­naasugut. Apeq­qutit tul­liut­tut pingasut uku sam­mis­savavut: (1) Marrar­tut man­nger­tun­ngor­titsisin­naasut  Jehoval­lu perorsaatis­siis­sutaanut naalak­kun­naar­titsisin­naasut qanoq pis­suseriler­naveersaarsin­naavavut? (2) Pis­suserineqar­tus­sat marrar­tut aqitsuujuar­nis­samut naalat­tuar­nis­samul­lu iluaqutigisin­naasavut qanoq ineriar­tor­tis­sin­naavavut? (3) Angajoq­qaat kristumiut meeq­qamin­nik ilusilersuinermin­ni Guuti qanoq suleqatigisin­naavaat?

MAN­NGER­TUN­NGOR­TITSISIN­NAASUT PIS­SUSERINAVEERSAAK­KIT

3. Suut uum­matitsin­nik man­nger­tun­ngor­titsisin­naap­pat? As­sersuuteqarit.

3 Us­satit 4:23-mi ima al­las­simavoq: “Paarisas­san­nit tamanit an­nermik uum­matit paariuk inuuneq tas­san­nga aal­laaveqarmat.” Uum­matitsigut man­nger­tun­ngoq­qunata makitanaveersaarlutalu ajor­tulior­naveersaarlutalu up­per­nikil­linaveersaar­tariaqar­pugut. Pis­sutsit taak­ku eq­qumaf­figin­ngik­kutsigit naalas­seriitsun­ngorlutalu akerliunialersin­naavugut. (Dan 5:1, 20; Hebr 3:13, 18, 19) Judami kun­ngi Uzzija as­sersuutigisin­naavar­put. (2 Nalunaarsuutit 26:3-5, 16-21 atuak­kit). Aal­laq­qaam­mut Uzzija naalat­tuul­lunilu Guutimut at­taveqarluar­tuuvoq, taamaat­tumik Guutip nakus­satsip­paa. “Pis­sarsuan­ngor­ninili makitasuun­nguutigaa.” Ima makitatigiler­poq al­laat palasit kisimik sulias­saan­nik naalaf­fim­mi tipigis­saatil­leeriaraluarluni. Palasit eq­qun­ngitsulior­neranik ilisimatim­man­ni kamat­torsuan­ngor­poq! Jehovap kun­ngi makitasooq pil­lar­paa inuunerata sin­nerani pupis­sun­ngor­til­lugu. – Us­s 16:18.

4, 5. Makitaneq akiun­ngik­kutsigu qanoq kinguneqarsin­naava? As­sersuuteqarit.

4 Makitaneq akiun­ngik­kutsigu al­lanit pitsaanerusutut im­minut isigilersin­naavugut Biibilimilu perorsaatis­siis­sutinut naalak­kumajun­naarluta. (Us­s 29:1; Rom 12:3) Utoq­qaaner­tamut, Jimimik atilim­mut, taamatorluin­naq pisoqar­poq. Pisimasoq aalajangersimasoq pil­lugu ilagiin­ni utoq­qaaner­taqatiminut isumaqataan­ngilaq. Jim ima oqalut­tuar­poq: “Asan­nin­ngin­nerarlugit oqarfigaak­ka ataatsimiin­nermiil­lu anil­lunga.” Qaam­matit arfinil­lit qaangium­mata ilagiin­nut al­lanut nuup­poq, tas­sanili utoq­qaaner­tan­ngor­tin­neqan­ngilaq. Jim pakatseqaaq. Qularutigin­ngil­luin­naramiuk isum­mani eq­qor­tuusoq Jehovamut kif­far­torun­naar­poq ukiunilu qulini unit­tooq­qal­luni. Maan­na nas­suer­poq pingaar­niar­pal­laarsimal­luni pisunul­lu Jehova pisuutis­simal­lugu. Ukior­paalun­ni qatan­ngutit ikior­niarlugu pulaar­taraluar­paat, Jimili ikior­neqaruman­ngilaq.

5 Jim ima oqar­poq: “Al­lat kuk­kusorigak­kit puior­niaan­nar­nis­saat ajor­nakusoor­tis­simaqaara.” Tamatuman­nga erser­poq makitaneq kuk­kus­sutitsin­nik nas­suerutigin­nin­nis­satsin­nut qanoq akor­nutaasin­naatigisoq. Taamatut pis­suseqar­til­luta marrar­tut aqitsutut ik­kun­naarsimas­saagut. (Jer 17:9) Up­peqam­mit ajual­latsin­neqar­nikuuit? Ilagiin­ni im­mik­kut pisin­naatitaaf­feqarun­naar­nerit nikal­luutiginikuuiuk? Taava suit? Makitaniar­pit, imaluun­niit up­peqatin­nik eq­qis­seqateqar­nis­saq Jehovamul­lu ilumoorfigin­nit­tuar­nis­saq pingaar­ner­paatip­pigit? – Tus­siaat 119:165; Kolos­semiut 3:13 atuak­kit.

6. Ajor­tulior­tuaan­narut­ta qanoq pisoqas­sava?

6 Inuk ajor­tulior­tuaan­naruni al­laal­lu iliuutsiminik iser­tuiguni siun­nersuutinik Guutimeersunik akueriuminaatsitsisin­naavoq. Taamaak­kuni ajor­tulior­nis­sani ajor­nan­ngin­nerutis­savaa. Qatan­ngut angut oqar­poq Biibilimut naaper­tuutin­ngitsumik iliuuseqar­tar­nini pif­fis­sap  ingerlanerani ilerasuutigiun­naarsimal­lugu. (Oqal 8:11) Qatan­ngut angut al­la, por­nografiinik isigin­naar­nermik ileq­qulius­sisimasoq, kingor­natigut ima oqar­poq: “Im­minut maluginiar­punga utoq­qaaner­tanik isor­nar­torsiueq­qajaal­lunga.” Ileq­quni Jehovamut at­taveqarluarun­naas­sutigaa. Ileq­quni pil­lugu al­lanit paasisaagami utoq­qaaner­tanit ikior­neqaler­poq. Tamat­ta naam­mal­luin­nan­ngitsuuvugut. Guutili ikioq­qul­luta isumak­keerfigeq­qul­lutalu saaf­figinagu uagutsin­nik siun­nersuisunik isor­nar­torsiueq­qajaalerut­ta kuk­kusimanitsin­nil­luun­niit utoq­qatsis­sutis­sarsior­tarut­ta uum­mater­put man­nger­tun­ngulersimas­saaq.

Israelik­kut up­per­nikil­lutil­lu uum­matitik man­nger­tik­kamik­kit inoqajuitsumi toqup­put

7, 8. (a) Itsaq Israelik­kut qanoq ersersip­paat up­per­nermik­kut san­ngiil­lisimal­lutik? (b) Qanoq ilin­niutigisin­naavar­put?

7 Israelik­kut Egyptenimiit aniguisin­neqaramik Jehovap tupin­nar­tuliar­pas­sui takuaat. Taamaak­kaluar­toq nuna neriorsuutigisaq tikingajalerlugu uum­matimik­kut man­nger­tip­put. Sooq? Guuti up­perin­ngin­namik­ku. Jehova tatigisus­saagaluarlugu ersiler­put Mosesimul­lu naam­magit­taal­liulerlutik. Al­laat Egyptenimut inus­siaataaf­figisimasamin­nut uterusuk­kaluar­put! Jehova aliatsap­poq imalu oqarluni: “Inuiaat ukua qanoq sivisutigisumik asigin­nas­sagamin­nga?” (4 Mos 14:1-4, 11; Tus­s 78:40, 41) Israelik­kut taak­ku up­per­nikil­lutil­lu uum­matimik­kut man­nger­tun­ngoramik inoqajuitsumi toqup­put.

8 Silarsuas­sap nutaap tikiutingajaler­nerani inuugat­ta aam­ma uagut up­per­ner­put misilin­neqar­poq. Taamaat­tumik up­per­nermiin­nerluta im­minut misis­sor­tariaqar­pugut. Up­perluar­tuunerluta qanoq qulak­keersin­naavar­put? Jiisusip oqaasiinut Mat­thæusip iivangkiiliuani 6:33-mi al­las­simasunut isigin­nit­taaser­put misis­sorsin­naavar­put. Im­minut ima aperigit: ‘Anguniak­kama aalajanger­tak­kamalu up­per­narsar­paat Jiisusip oqaasii ilumut up­perigik­ka? Aningaasarsior­nerorusul­lunga ataatsimiin­nerit oqaluus­sisar­neril­lu peqataaf­figin­ngitsoorusup­pak­ka? Sulif­figa pif­fis­sar­tor­nar­neruler­pat nukin­nil­lu atuinar­neruler­pat qanoq ilius­saanga? Silarsuarmit matuman­nga ilusilersor­neqarumavunga im­maqalu al­laat Jehova kif­far­torfigiun­naarlugu?’

9. Sooq ‘up­per­nermiin­nerluta im­minut paasiniaaf­figisas­saagut’, qanorlu taamaaliorsin­naavugut?

9 Biibilimi ikin­ngutipalaaqar­neq, ilaajun­naarsitaaneq imaluun­niit aliik­kutaqar­neq pil­lugit al­las­simasut maleruan­ngik­kutsigit uum­mater­put man­nger­tis­sin­naavoq. Malugileruk­ku taamaalilerlutit qanoq ilius­savit? Up­per­nerit nalilersor­tariaqar­pat! Biibilimi ima al­las­simavoq: “Im­mis­sin­nik paasiniaaf­figiniaritsi up­per­nermiin­nersusi! Im­mis­sin­nik misiligitsi!” (2 Kor 13:5) Im­minut ilumoorfigigit Guutil­lu oqaasiata atuaq­qis­saar­neratigut eq­qarsar­tariaatsit al­lan­ngor­til­lugu.

ILUSILERSORUMINAR­TUARIT

10. Jehovap as­saani marrar­tut aqitsutut ilusilersoruminar­tuunis­satsin­nut suna iluaqutigis­savar­put?

10 Marrar­tut aqitsutut ilusilersoruminar­tuarumal­luta Guutip tun­nius­sai, ilaatigut  oqaasia, ilagiit oqaluus­sisin­naaner­pul­lu, iluaqutigisin­naavavut. Biibili ul­lut tamaasa atuarlugulu atuak­kavut eq­qarsaatigeq­qis­saar­tarutsigit Jehovap as­saani marrar­tut aqitsutut is­saagut taas­suman­ngalu ilusilersor­til­luta. Jehovap Israelimi kun­ngit peq­quai Inatsisit al­laq­qit­tas­sagaat ul­lul­lu tamaasa atuarlugit. (5 Mos 17:18, 19) Apustilit nalun­ngilaat Al­lak­kanik atuar­tar­neq eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­tar­nerlu kif­far­tor­nermin­ni pingaarutilerujus­suusut. Al­lan­nermin­ni Al­lak­kat Hebræerisuut hundredilip­pas­suariarlutik is­suar­tar­paat, inuil­lu oqaluus­sif­figigaagamik­kit Al­lak­kat ator­taq­qul­lugit kajumis­saar­tar­paat. (ApS 17:11) Taamatut­taaq uagut nalun­ngilar­put Guutip oqaasianik ul­lut tamaasa atuar­tar­neq eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­tar­nerlu qanoq pingaaruteqar­tigisut. (1 Tim 4:15) Taamaalior­tar­neq maniguut­tuar­nis­satsin­nut Jehovamil­lu ilusilersoruminar­tuunis­satsin­nut iluaqutigisar­par­put.

Mar­rartut aqitsutut ilusi­lersoru­minar­tuarumal­lutit Guutip tun­nius­sai iluaqutigik­kit (Immikkoortut 10-13 takukkit)

11, 12. Ataasiak­kaatut pisariaqar­titavut naaper­torlugit Jehovap ilagiit aq­qutigalugit qanoq ilusilersorsin­naavaatigut? As­sersuuteqarit.

11 Jehovap tamat­ta im­mik­kut pisariaqar­titavut naaper­torlugit ilagiit kristumiut aq­qutigalugit ilusilersor­tar­paatigut. Jimip, siusin­nerusuk­kut eq­qaaneqar­tup, utoq­qaaner­tamit soqutigin­nin­nermik ersersitsivigineqarami isigin­nit­taatsini al­lan­ngor­tik­kiar­tor­paa. Ima oqalut­tuar­poq: “Ataasiaan­narluniluun­niit pisuutin­ngilaanga isor­nar­torsior­nangalu. Isumal­luar­tumil­li isigin­nit­taaseqar­tuaan­nar­poq ikiuerusut­torujus­suul­lunilu.” Qaam­matit pingasut mis­saat qaangium­mata utoq­qaaner­tap Jim ataatsimiin­nermut qaaq­quaa.  Jim ima oqar­poq: “Ilagiin­nit tikil­luaq­qusaal­luar­punga asan­nin­neral­lu eq­qarsar­taatsin­nik al­lan­nguinis­san­nut iluaqutigalugu. Paasiler­para misigis­sutsik­ka pingaar­ner­paajun­ngitsut.” Ilagiin­ni utoq­qaaner­tanit nuliaminil­lu qiim­mas­sar­neqar­poq pif­fis­sal­lu ingerlanerani Jehovamut kif­far­toq­qilerluni. Jimip Vagt­tår­net novembarip 15-iat 1992-imoor­tumi al­laaserisat “Ret ik­ke bebrejdelser mod Jehova” aam­ma “Tjen Jehova loyalt” iluaqutigai.

12 Pif­fis­sap ingerlanerani Jim utoq­qaaner­tan­ngoq­qip­poq. Taamanimiil­li qatan­ngutit angutit al­lat as­singusumik ajor­nar­torsiutil­lit ikior­tar­pai up­per­neran­nil­lu nakus­satsil­lugit. Oqar­poq isumaqaraluarluni Jehovamut at­taveqarluarluni, sunaaf­fali naamik! Ajuusaar­poq pingaakujun­nini pis­sutigalugu pingaarutil­lit soqutiginagit al­lat kuk­kus­sutaat pingaar­nerutis­simagamigit. – 1 Kor 10:12.

Kristusi ilaaraangatsigu tusarlius­sar­put inun­nut kajunger­nar­neruler­tar­poq

13. Oqaluus­sineq iluaqutigalugu pis­sutsit suut ineriar­tor­tis­sin­naavavut, qanorlu kinguneqarsin­naava?

13 Aam­ma oqaluus­sineq ilusilersor­neqar­nis­satsin­nut pis­suseris­saaler­nis­satsin­nul­lu iluaqutigisin­naavar­put. Qanoq? Nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutigigaangatsigu pis­suserineqar­tus­sat, soorlu maniguun­neq Guutil­lu anersaavata inerititaa, ersersit­tariaqar­pavut. (Gal 5:22, 23) Eq­qarsaatigeriaruk oqaluus­sineq ajun­ngitsunik pis­suseqaler­nin­nut qanoq iluaqutigisimagit. Kristusi ilaaraangatsigu oqariar­tuuter­put inun­nut kajunger­nar­neruler­tar­poq, uagutsin­nul­lu al­lamik isigin­nit­taaseqaler­tar­put. As­sersuutigalugu Australiami oqaluus­sisar­tut marluk ar­naq oqaluus­sif­figiniaraluar­paat, taan­nali kamangaaler­poq sorraal­lunilu. Oqaluus­sisar­tul­li pis­suseris­saarlutik tusar­naar­paat. Kingor­natigut pis­susilersor­nini peq­qis­simis­sutigiler­paa, im­mik­koor­tor­taqarfim­mul­lu utoq­qatserluni al­lagaqar­poq. Ima al­lap­poq: “Sianiil­liorlunga inuit marluk Guutip oqaasianik oqariar­tuutil­lit quujanaaf­figisimavak­ka qimaguteq­qul­lugil­lu.” Misigisaanit erser­poq oqaluus­sinitsin­ni saamasuunis­sar­put qanoq pingaaruteqar­tigisoq. Aap, oqaluus­siner­put al­lat iluaqutigisar­paat, uagul­li aam­ma pis­suseris­saaler­nis­satsin­nut iluaqutigaar­put.

MEEQ­QAS­SIN­NIK ILUSILERSUINIS­SIN­NI GUUTI SULEQATIGISIUK

14. Angajoq­qaat meeq­qamin­nik ilusilersuinerat kinguneqarluas­sap­pat nam­min­neq qanoq ilior­tariaqar­pat?

14 Meeq­qat mikisut amerlaner­paat maniguul­lutil­lu ilin­niarusus­suseqangaar­tar­put. (Mat­t 18:1-4) Taamaat­tumik angajoq­qaat silatusaas­sap­put meeq­qatik mikineran­niil­li sal­lusuis­sum­mik ilin­niar­tin­nis­saan­nut nuan­narin­niler­nis­saan­nul­lu ikiorunik­kit. (2 Tim 3:14, 15) Taman­na kinguneqarluas­sap­pat angajoq­qaat sal­lusuis­sut nam­min­neq nuan­narisariaqar­paat inuunermin­nilu Biibili maleruarlugu. Angajoq­qaat taamaalior­nermik­kut meeq­qat sal­lusuis­sum­mik nuan­narin­niler­nis­saat ajor­nan­ngin­nerulersis­savaat. Aam­ma meeq­qat paasis­savaat angajoq­qaat perorsaanerat Jehovap taak­kualu asan­nin­neran­nut ersersiutaasoq.

15, 16. Qitor­nar­tik ilaajun­naarsitaagaluar­pat angajoq­qaat Guutimut tatigin­nin­ner­tik qanoq ersersit­tariaqar­paat?

 15 Ilaasa angajoq­qaamin­nit sal­lusuis­sum­mik ilin­niar­tin­neqaraluarlutik Jehova qimat­tar­paat ilaajun­naarsitaal­lutil­luun­niit. Taamaat­toqaraangat ilaqutaasut aliasungaar­tar­put. Qatan­ngut ar­naq Sydafrikameersoq ima oqar­poq: “Qatan­ngutiga ilaajun­naarsitaam­mat soorlulusooq toqusoq. Alianar­torujus­suuvoq!” Qatan­ngul­li ar­naq taan­na angajoq­qaavilu qanoq ilior­pat? Peq­qus­sut Biibilimeersoq maleruar­paat. (1 Korinthimiut 5:11, 13 atuak­kit). Angajoq­qaat nalun­ngilaat Guutip peq­qus­sutaa maleruar­pas­suk tamanut iluaqutaajumaar­toq. Aam­ma paasivaat ilaajun­naarsitsineq Jehovamit asan­nit­tumit perorsaatis­siis­sutaasoq. Taamaat­tumik ilaqutariin­nut tun­ngas­suteqar­tut pil­lugit pisariaqarluin­naraangat er­ner­tik aatsaat at­tavigisar­paat.

16 Er­nerat qanoq misigiva? Kingor­natigut ima oqalut­tuar­poq: “Nalun­ngilara ilaqut­tama uumigin­ngik­kaan­nga, Jehovamum­mi peqatigiis­sor­taanul­lu naalak­kusup­put.” Aam­ma oqar­poq qinunik­kut Jehovamut ikioq­qul­luni isumak­keerfigeq­qul­luni piguni aatsaat pis­sutsit atuk­kani al­lan­ngorsin­naasut, taamaalil­lunilu paasivaa Jehova pisariaqar­til­luin­narlugu. Angut inuusut­toq taan­na Jehovamut utermat ilaqutaasa nuan­naangaar­nerat takorlooriaruk! Aap, Guuti naalat­tuarutsigu pil­luarlutalu iluatsitsil­luas­saagut. – Us­s 3:5, 6; 28:26.

Maniguuk­kut­ta Jehovalu naalat­tuarutsigu Jehovamit nuan­narineqangaas­saagut

17. Sooq Jehovamut naalatsigitin­neq aalajangiusimasariaqar­par­put, inooriaaserlu taamaat­toq uagutsin­nut qanoq iluaqutaas­sava?

17 Pruf­fiitip Esajap siulit­tuutigaa juutit Babylonimiit­tut peq­qis­simil­lutik ima oqarumaar­tut: “Il­lit Naalagaq, tas­saagaluar­putit ataatar­put. Marraavugut, il­lil­lu sanaaraatsigut, tamat­ta as­savit piliaraatigut.” Aam­ma Jehovamut ilungersorlutik ima qinup­put: “Ajor­tuliat eq­qaamat­tuin­nar­niaqinagit! Qiviar­tigut tamat­ta in­nut­tarigatsigut!” (Es 64:8, 9) Maniguuk­kut­ta Jehovalu naalat­tuarutsigu Danieli as­sigalugu Jehovamit nuan­narineqangaas­saagut. Jehovap oqaatsini, anersaani il­ler­nar­toq peqatigiis­sor­tanilu aq­qutigalugit ilusilersor­tuas­savaatigut siunis­sami ‘Guutimut qitor­naalersin­naaq­qul­luta’ naam­mal­luin­nar­tut. – Rom 8:21.