Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

Jiisusitut makitajuitsuullutillu nallittuisuugit

Jiisusitut makitajuitsuullutillu nallittuisuugit

‘Kristusi an­niar­titaavoq ilis­si pil­lusi maligas­samil­lu qimatsivigalusi, tumini atuarlugit malin­naaq­qul­lusi.’ — 1 PETR 2:21.

1. Sooq Jiisusimik ilaarsiner­put Jehovamut qanimut at­taveqalis­sutigis­savar­put?

INUIT nuan­narisavut ilaar­niar­tar­pavut. Jiisusi Kristusi inun­nit inuusimasunit tamanit maligas­saal­luar­ner­paavoq. Sooq? Jiisusi nam­mineq ima oqarami: “Uan­nik takun­nit­tup Ataataq takuaa.” (Joh 14:9) Jiisusi Ataatami pis­susiinik ilaarsil­luin­narami taamatut oqarsin­naasimavoq. Taamaat­tumik Jiisusi pil­lugu ilisimasaqaleraangat­ta Jehova pil­lugu ilisimasaqaler­tar­pugut. Jiisusilu ilaaraangatsigu Jehovamut, qilam­mi nunamilu qutsin­ner­paamut, qanimut at­taveqaler­tar­pugut. Tamatuma ataq­qinaataangaas­susia!

2, 3. (a) Sooq Jiisusip inuunera Biibilimi sukumiisumik al­laaserineqar­nis­saa Jehovap isumagaa, Guutit­talu qanoq piumaf­figaatigut? (b) Al­laaserisami matumani tul­liut­tumilu suut sam­mis­savavut?

2 Jiisusip inuunera Biibilimi sukumiisumik al­laaserineqar­nis­saa Jehovap isumagaa. Sooq? Guutit­ta er­nerminik ilaarseq­qis­saar­nis­sar­put kis­saatigigamiuk. (1 Petrusi 2:21 atuaruk). Jiisusip maligas­siaa Biibilimi tuminut as­sersuun­neqar­poq. Taman­na qanoq paasisariaqarami? Jehovap er­nermi tumaanik  atuaanis­sar­put, tas­sa Jiisusip iliuusiinik tamanik ilaarsinis­sar­put, kis­saatigaa. Soorunami Jiisusi naam­mal­luin­nar­tuum­mat Jehovap er­nerminik kuk­kun­ngisaan­narluta ilaarsinis­sar­put naatsorsuutigin­ngilaa. Sapin­ngisar­pul­li tamaat Jiisusimik ilaarsinis­sar­put Guutip piumasaraa.

3 Jiisusip pis­susiisa ilaat nuan­nersut sam­meriar­tigit. Al­laaserisami matumani taas­suma makitajuitsuunera nal­lit­tuisuuneralu sam­mis­savavut. Tul­liut­tumi sapiis­suseqar­nera naliliisin­naas­suseqar­neralu sam­mis­savavut. Pis­susiinut tun­ngatil­lugu apeq­qutit pingasut uku akis­sutis­sarsis­savavut: Taman­na qanoq paasisariaqar­pa? Jiisusip pis­suseq taman­na qanoq ersersip­paa? Qanoq ilaarsin­naavar­put?

JIISUSI MAKITAJUITSUUVOQ

4. Makitajuitsuuneq qanoq paasisariaqar­pa?

4 Makitajuin­neq qanoq paasisariaqar­pa? Inup­pas­suit makitasuut makitajuin­neq, imaluun­niit maniguun­neq, san­ngiin­ner­tut im­minul­luun­niit tatigin­ngin­ner­tut isigisar­paat. Taman­nali ilumoor­pa? Naamik, tas­sami makitajuik­kumal­luta nukit­tusariaqarlutalu sapiitsuusariaqar­pugut. Makitajuin­neq pingaakujun­nerup paarlat­toraa. Oqaaseq grækerisooq Biibilimi ‘makitajuitsumik’ nutser­neqar­toq aam­ma ‘nikanar­tit­tumik’ ‘qanilaar­tumil­lu’ nutser­neqar­tar­poq. (ApS 20:19; Ef 4:2; Fil 2:3) Makitajuitsuujumal­luta siul­ler­tut im­minut pil­luta eq­qor­tumik isigin­nit­taaseqar­tariaqar­pugut. As­sersuutigalugu Biibilimi oqaatsinik qinerlerfis­siami ima al­las­simavoq: “Makitajuin­neq Guutimut sanil­liul­luta qanoq nikanar­tiginitsin­nik ilisiman­nin­neruvoq.” Aam­ma makitajuitsuugut­ta inun­nit al­lanit pitsaanerusutut misigis­san­ngilagut. (Rom 12:3) Inuit naam­mal­luin­nan­ngitsut pis­sutsimik tamatumin­nga ersersitsinis­sar­tik saper­nar­tit­tar­paat. Jehoval­li angingaas­susia eq­qarsaatigeq­qis­saar­tarutsigu Jiisusil­lu maligas­siaa ilaar­tarutsigu makitajuin­nis­sar­put ilin­niarsin­naavar­put.

Makitajuitsuugut­ta inun­nit al­lanit pitsaanerusutut misigis­san­ngilagut

5, 6. (a) In­ngiliuneq Mikaeli kinaava? (b) Mikaeli makitajuin­nermik qanoq ersersitsiva?

5 Jiisusi qanoq makitajuin­nermik ersersitsiva? Guutip er­nera qilam­mi in­ngilitut pis­saanilit­tut nunarsuarmilu inut­tut naam­mal­luin­nar­tutut makitajuitsuujuarsimavoq. Jiisusip makitajuin­neranut up­per­narsaatit ilaat sam­meriar­tigit.

6 Isigin­nit­taasia. Jiisusip nunarsuarmukan­ngin­nermini qilam­miin­nera Biibilimik al­laqataasup Judasip al­laatigaa. (Judasi 9 atuaruk). Jiisusip in­ngiliuner­tut Mikaelitut “Mosesip timaa toqungasoq pil­lugu Diaavulu [saqitsaap­paa]”. Mosesi toqum­mat timaa inun­nit nas­saarineqarsin­naajun­naarlugu Jehovap ilivaa. (5 Mos 34:5, 6) Im­maqa Diaavulup Israelik­kut Mosesip timaa eq­qun­ngitsumik pal­lorfigin­nin­nermi atoq­qul­lugu us­serusuk­kaluar­pai. Diaavulul­li pilersaarutipilui apeq­qutaatin­nagit Mikaelip sapiil­luni unitsip­paa. Qinerlerfis­siat ilaan­ni al­las­simavoq oqaaseq ‘saqitsaap­paa’ aam­ma ‘inatsisitigut akerleriis­suteqar­nermik’ al­laatigin­nin­nis­samut ator­neqar­tarmat imaas­sin­naasoq ‘Diaavulup Mosesip timaanik tigusisin­naatitaanera Mikaelip akerlileraa’. Taamaak­kaluar­torli in­ngiliunerup oqar­tus­saas­sutsimi kil­leqar­nera  ilisimavaa. Taamaat­tumik suliaq Jehovamut, Eq­qar­tuus­sisumut qutsin­ner­paamut Saatanimik eq­qar­tuus­sisin­naatitaasutuamut, ingerlateq­qip­paa. Jiisusi makitajuingaarami, ilaa?

Jiisusi, “toqumut al­laat”, makitajuil­luni Jehovap peq­qusineratut ilior­tuaan­nar­poq

7. Jiisusi oqaatsimigut iliuutsimigul­lu qanoq makitajuin­nermik ersersitsiva?

7 Aam­ma Jiisusi nunarsuarmiik­kal­larami oqaatsimigut iliuutsimigul­lu makitajuin­nermik ersersitsisar­poq. Oqaloriaasia. Jiisusi pisariaqan­ngitsumik al­lanit maluginiar­neqarusun­ngisaan­nar­poq. Paarlat­tuanik Ataatani tamatigut ataq­qinarsisik­kusut­tar­paa. (Mark 10:17, 18; Joh 7:16) Jiisusip ajoqersuk­kani sianiitsutut misigilis­sutigisaan­nik ajuk­kutilis­sutigisaan­nil­luun­niit oqaluutin­ngisaan­nar­pai. Kisian­ni pis­susii nuan­nersut pil­lugit nersualaar­tar­nerisigut ataq­qin­nin­nermik tatigin­nin­nermil­lu ersersitsivigisar­pai. (Luk 22:31, 32; Joh 1:47) Iliuusai. Jiisusi pigisar­pas­suaqar­nani pilimanian­ngitsumik inuuniarluni aalajanger­poq. (Mat­t 8:20) Al­lat suliarerusun­ngisaan­nik maniguul­luni suliaqarusut­tar­poq. (Joh 13:3-15) Naalan­nermigut aam­ma makitajuin­nermik maligas­siuil­luar­poq. (Fil 2:5-8) Makitasuut al­lanut naalan­nis­samin­nik nuan­narin­nin­ngil­luin­nar­tut as­siginagit Jiisusi, “toqumut al­laat”, makitajuil­luni Jehovap peq­qusineratut ilior­tuaan­nar­poq. Jiisusip, Inuup Er­nera, ‘uum­matik­kut makitajuin­nera’ ersarip­poq. — Mat­t 11:29.

JIISUSITUT MAKITAJUITSUUGIT

8, 9. Makitajuin­nermik qanoq ersersitsisin­naavugut?

8 Qanoq Jiisusitut makitajuitsuusin­naavugut? Isigin­nit­taatsitsigut. Makitajuik­kut­ta oqar­tus­saas­sutsit­ta kil­leqar­nera ilisimas­savar­put. Taamaat­tumik inun­nik al­lanik eq­qar­tuus­sisin­naatitaan­ngin­ner­put ilisimavar­put. Isor­nar­torsior­nagil­lu pis­sutiginiagaat apeq­quser­tas­san­ngilavut. (Luk 6:37; Jaak 4:12) Makitajuin­neq ‘iluar­niar­pal­laan­ngin­nis­samut’ iluaqutigisar­par­put. Tas­sa uagutsitut pigin­naaneqan­ngitsunit im­mik­kul­lu pisin­naatitaaf­feqan­ngitsunit pitsaanerusutut misigisas­san­ngilagut. (Oqal 7:16) Utoq­qaaner­tat makitajuitsut qatan­ngutimin­nit pitsaanerusutut misigineq ajor­put. Paarlat­tuanik savanik paarsisut taak­kua ‘al­lat im­minermin­nit an­nerutit­tar­paat’, tas­sa pingaar­nerutit­tar­paat. — Fil 2:3; Luk 9:48.

9 Qatan­ngut W. J. Thor­n, 1894-ip aal­lar­tin­nerani nak­kutil­liisutut angalasar­tutut kif­far­tor­toq, eq­qarsaatigeriaruk. Ukior­pas­suit nak­kutil­liisooreerluni naalagaaf­fiup New Yorkip avan­naatungaani Kingdom Farmimi kuk­kukuujuteqarfim­mi sulisun­ngor­tin­neqar­poq. Pingaaruteqar­nerusumik suliaqar­tariaqar­tutut misigileraangami tamatigut im­minut ima oqarfigisar­poq: “Pujoralaan­nar­tut it­tutit. Suna pil­lugu makitanias­savit?” (Esaja 40:12-15 atuak­kit). Ila makitajuis­susia!

10. Oqaloriaatsitsigut iliuutsitsigul­lu qanoq makitajuin­nermik ersersitsisin­naavugut?

10 Oqaloriaatsitsigut. Ilumoorluta makitajuin­ner­put al­lanut oqaloriaatsitsigut erser­tar­poq. (Luk 6:45) Oqaloqateqaraangat­ta im­mik­kut pisin­naatitaaf­fivut  iliuuserisimasavul­lu pingaar­nerutit­tas­san­ngilavut. (Us­s 27:2) Paarlat­tuanik qatan­ngutivut iliuuserisimasaat ajun­ngitsut pil­lugit nersualaas­sal­lugil­lu pis­susii pigin­naanerilu nuan­nersut pingaar­nerutit­tas­savavut. (Us­s 15:23) Iliuuserisar­tak­katsigut. Kristumiut makitajuitsut silarsuarmi matumani tusaamasaaler­nis­sar­tik pingaaruteqaler­nis­sar­til­lu sulis­sutigineq ajor­paat. Paarlat­tuanik pilimanian­ngitsumik inuuniarlutik aalajanger­tar­put al­laal­lu sapin­ngisar­tik tamaat Jehovamut kif­far­torsin­naanias­sagamik nikagineqar­tumik sulif­feqarusut­tarlutik. (1 Tim 6:6, 8) Pingaar­ner­tut naalan­nitsigut makitajuin­ner­put ersersis­sin­naavar­put. Ilagiin­ni ‘siulersuisut naalas­sin­naajumal­lugit’ Jehoval­lu peqatigiis­sor­taani malit­tarisas­sat maleruarsin­naajumal­lugit makitajuitsuusariaqar­pugut. — Hebr 13:17.

JIISUSI NAL­LIT­TUISUUVOQ

11. Nal­lit­tuineq qanoq paasisariaqar­pa?

11 Nal­lit­tuineq qanoq paasisariaqar­pa? Inuk nal­lit­tuisoq inus­siar­nersuul­lunilu al­lanik soqutigin­nit­tuuvoq. Nal­lit­tuineq asan­nin­nermik ersersitsinerul­lunilu misigis­sutsinut, soorlu misigin­neqatigin­nin­nermut isumas­suinermul­lu, as­singuvoq. Biibilimi ‘nal­lit­tuingaar­neq’, ‘nal­lit­tuineq’ aam­ma ‘asan­ningaar­neq’ in­nersuus­sutigineqar­put. (Luk 1:78; 2 Kor 1:3; Fil 1:8) Biibili pil­lugu qinerlerfis­siat ilaan­ni al­las­simavoq nal­lit­tuineq al­lanik ikior­tariaqar­tunik misigin­neqatigin­nin­nerin­naanani al­lat inuuneran­nik pitsan­nguisumik iliuuseqar­nik­kut “soqutigin­nin­nerusoq akuliuk­kusulersitsisarlunilu ikiuerusulersitsisar­toq”. Nal­lit­tuineq pis­susiuvoq inum­mik al­lamik ikiuerusulersitsisar­toq.

12. Jiisusip al­lanik misigin­neqatigin­nin­nera sumit erser­pa, misigin­neqatigin­nin­ninilu sunis­saminut kajumis­sis­sutigaa?

12 Jiisusi qanoq nal­lit­tuinermik ersersitsisar­pa? Misigin­neqatigin­nin­nermigut iliuutsimigul­lu. Jiisusi al­lanik misigin­neqatigin­nit­tar­poq. Jiisusip ikin­ngutini Mariap al­lal­lu Lazarusip toqunera qis­satigigaat takugamiuk qiaqatigiler­pai. (Johan­nesi 11:32-35 atuak­kit). Misigin­neqatigin­nin­nini Lazarusimik makititsinis­saminut kajumis­sis­sutigaa, misigis­suserlu taman­nar­piaq aam­ma pis­sutigalugu uil­lar­nerup er­nera makitis­simavaa. (Luk 7:11-15; Joh 11:38-44) Taamatut misigin­neqatigin­nil­luni iliuuseqar­nera Lazarusip qilaliar­nis­samik neriuuteqaler­nis­saminut periarfis­saqalis­sutigisin­naavaa. Jiisusip siusin­nerusuk­kut inup­pas­suit im­minik malin­nit­tut ‘nal­ligingaaler­pai’. Misigin­neqatigigamigit ‘amerlasuunik ajoqersuler­pai’. (Mark 6:34) Ajoqersugaasa taamatut ilin­niar­titsinera inuunermin­nik al­lan­nguis­sutigaat. Jiisusip misigin­neqatigin­nin­nera misigis­susiin­naan­ngilaq. Misigin­neqatigin­nin­nini inun­nik ikiuerusulis­sutigaa. — Mat­t 15:32-38; 20:29-34; Mark 1:40-42.

13. Jiisusi qanoq misigin­neqatigin­nil­luni al­lanut oqalut­tar­pa? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq takuuk).

13 Misigin­neqatigin­nil­luni oqalut­tar­nermigut. Jiisusip nal­lit­tuinini al­lanut, ingam­mik naqisimaneqar­tunut, misigin­neqatigin­nil­luni oqalut­tar­nis­saminut kajumis­sis­sutigaa. Esajap Jiisusi pil­lugu oqaasii apustilip Mat­thæusip is­suar­pai. Esaja ima al­lap­poq: “Sul­lor­tooq naf­falik napivis­san­ngilaa iperarlu pujoor­toq qamivis­sanagu.” (Es 42:3; Mat­t 12:20) Taman­na qanoq paasisariaqar­pa? Jiisusip inuit soq­qusaaf­figisar­nagil­lu ajor­tumik pineq ajor­pai.  Paarlat­tuanik nukis­saqalis­sutigisaan­nik oqaluut­tar­pai. Tusarlius­saq ‘aserorsimasumik uum­matilin­nik’ neriuuteqalersitsisoq oqaluus­sis­sutigaa. (Es 61:1) Inuit ‘sulerulut­tut naner­tugaasul­lu’ nukis­saqaler­nias­sam­mata aggeq­quai. (Mat­t 11:28-30) Ajoqersuk­kani Guutip pal­lorfigin­nitsiminik, aam­ma ‘min­nin­nguanik’, tas­sa silarsuarmi matumani pingaaruteqan­ngitsutut isigineqar­tunik, soqutigin­ningaar­neranik up­per­narsaavigai. — Mat­t 18:12-14; Luk 12:6, 7.

JIISUSITUT NAL­LIT­TUIGIT

14. Al­lanik misigin­neqatigin­nin­ner­put qanoq ersersis­sin­naavar­put?

14 Qanoq Jiisusitut nal­lit­tuisin­naavugut? Misigin­neqatigin­nin­nitsigut. Biibilimi kajumis­saar­neqar­pugut ‘nal­lit­tuingaar­nermik’, al­laat taman­na uagutsin­nut pis­susis­samisuun­ngik­kaluar­pat, ersersitsisas­sasugut. Misigis­sutsit taak­ku Jehovap kristumiunut tamanut ‘inut­tut pis­susermik nutaamik ateq­qusaanut’ ilaap­put. (Kolos­semiut 3:9, 10, 12 atuak­kit). Misigin­neqatigin­nin­nerit qanoq ersersis­sin­naaviuk? Biibilimi ima al­las­simavoq: “Am­mar­niaritsi.” (2 Kor 6:11-13) Al­lap misigis­sutsini er­numas­sutigisanilu pil­lugit oqalut­tuuk­kaangatit tusar­naaq­qis­saar­tarit. (Jaak 1:19) Takorluuisin­naanerit ator­taruk im­minul­lu ima aperisarlutit: ‘Uanga taamatut atugaqar­tuuguma qanoq misigis­sagaluar­punga? Sunik pisariaqar­titsis­sagaluar­punga?’ — 1 Petr 3:8.

15. Aliasut­tunik naal­liuuteqar­tunil­lu ikiuiniarluta susin­naavugut?

15 Misigin­neqatigin­nil­luta iliuuseqar­nitsigut. Nal­lit­tuineq al­lanik, ingam­mik aliasut­tunik naal­liuuteqar­tunil­lu, ikiuinis­satsin­nut kajumis­sis­sutigis­savar­put. Qanoq ikiorsin­naavavut? Romamiunut al­lak­kat 12:15-imi ima al­las­simavoq: ‘Qiasut qiaqatigisigit.’ Amerlaner­tigut inuit aaq­qiis­sutit pin­nagit tup­pal­lersar­neqar­nis­sar­tik pisariaqar­tit­tar­paat. Ikin­ngut soqutigin­nit­toq tusar­naar­tar­torlu pisariaqar­tit­tar­paat. Qatan­ngut ar­naq panim­mi toqunerata kingor­na qatan­ngutinit tup­pal­lersar­neqar­toq ima oqar­poq: “Ikin­ngutima pulaar­til­lutik qiaqatigigaangan­nga qujamasuutigisar­para.” Al­lanik ikiuinik­kut nal­lit­tuineq aam­ma ersersit­tar­par­put. Imaas­sin­naavoq uil­lar­neq angerlarsimaf­fim­mi iluarsar­tuutas­sanut tun­ngatil­lugu ikior­tariaqar­toq, imaluun­niit kristumiu utoq­qaq ataatsimiigiaan­neqar­nis­saminik,  oqaluus­seqateqar­nis­saminik nakorsiaan­neqar­nis­saminil­luun­niit pisariaqar­titsisoq. Al­laat an­nikitsutigut inus­siar­nisaar­neq al­lap inuuneranut sun­niuteqangaarsin­naavoq. (1 Joh 3:17, 18) Pingaar­ner­tut sapin­ngisatsin­nik nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­seqataanik­kut al­lanut nal­lit­tuinermik ersersitsisar­pugut. Taman­na inun­nik eq­qor­tuliorusut­tunik ikiuinerit pitsaaner­paar­taraat.

Qatan­ngutitit ilumoorlutit isumas­sor­pigit? (Im­mik­koor­toq 15 takuuk)

16. Nikal­lungasut qiim­mas­sar­niarlugit qanoq oqarfigisin­naavavut?

16 Misigin­neqatigin­nil­luta oqaaseqar­tar­nitsigut. Misigin­neqatigin­nin­ner­put ‘er­numasunik tup­pal­lersaanis­satsin­nut’ kajumis­sis­sutigis­savar­put. (1 Th 5:14) Taak­ku qanoq qiim­mas­sarsin­naavavut? Soqutigingaarlugit oqarfigisin­naavavut. Nersualaarsin­naavavut aam­ma nuan­nersunik pis­suseqar­nermin­nik pisin­naasaqar­nermin­nil­lu paasin­nin­nis­saan­nut ikiorlugit. Eq­qaasis­sin­naavavut Jehovap sal­lusuis­sum­mik paasin­nin­nis­saan­nut ikiormagit taas­sumun­nga erlin­nar­tuusimas­sasut. (Joh 6:44) Qularun­naarsis­sin­naavavut Jehovap kif­faminik ‘sequmis­simasunik uum­matilin­nik’ imaluun­niit ‘aserorsimasumik anersaalin­nik’ soqutigin­ningaar­neranik. (Tus­s 34:19) Misigin­neqatigin­nil­luta oqaaseqar­ner­put tup­pal­lersar­neqar­nis­samik pisariaqar­titsisut nukis­saqalis­sutigisin­naavaat. — Us­s 16:24.

17, 18. (a) Utoq­qaaner­tat savanik qanoq pin­nit­tar­nis­saat Jehovap piumasaraa? (b) Al­laaserisami tul­liut­tumi suut sam­mis­savavut?

17 Utoq­qaaner­taasusi, Jehovap savaatini qajas­suar­tumik pisas­sagisi piumasaraa. (ApS 20:28, 29) Eq­qaamas­savarsi savaataanik ilin­niar­titsinis­saq, qiim­mas­saanis­saq nukis­saqalersitsinis­sarlu akisus­saaf­figigas­sigit. (Es 32:1, 2; 1 Petr 5:2-4) Taamaat­tumik utoq­qaaner­taq nal­lit­tuisoq qatan­ngutiminik naalak­kersuiniar­neq ajor­poq, tas­sa malit­tarisas­sior­neq ajorlunilu qatan­ngutit ar­tugaan­nik iliuuseqar­tin­niarlugit ilerasuuteqalersin­niar­neq ajor­pai. Paarlat­tuanik utoq­qaaner­tap qatan­ngutimi qaman­nga pisumik nuan­naar­nis­saat kis­saatigisar­paa, aam­ma qularutigineq ajor­paa Jehovamik asan­nin­ner­tik pitsaaner­paamik Guutimut tunis­suteqar­nis­samin­nut kajumis­sis­sutigisaraat. — Mat­t 22:37.

18 Jiisusip makitajuitsuunera nal­lit­tuisuuneralu eq­qarsaatigeq­qis­saar­tarutsigit taan­na ilaarusulis­savar­put. Al­laaserisami tul­liut­tumi Jiisusip sapiis­suseqar­nera naliliisin­naas­suseqar­neralu qanoq ilaarsin­naanerlugit sam­mis­savavut.