Imarisai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

’Akeqartinnagu pigassiuk akeqartinnaguttaaq tunniussiuk’

’Akeqartinnagu pigassiuk akeqartinnaguttaaq tunniussiuk’

JIISUSIP apustilini nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sis­sutigin­nik­kiar­toq­qul­lugit aal­lar­tik­kamigit ima peq­quai: ’Akeqar­tin­nagu pigas­siuk akeqar­tin­nagut­taaq tun­nius­siuk.’ (Mat­thæusi 10:81900/1961) Peq­qus­sutaa apustilit naalap­paat? Aap, al­laat Jiisusi nunamit qimagutereersoq taman­na maleruar­tuar­paat.

As­sersuutigalugu angak­kuar­tar­tuusimasup Siimuumik atil­lip Petrusip Johan­nesil­lu tupin­nar­tulior­tar­nerat­tut pigin­naaneqaler­niarluni akilerumal­lugit neqeroorfigim­matik, Petrusip avoq­qaaraa ima oqarluni: „Qanor­toq sølviutitit suujun­naarlit il­lil­lu ilan­ngul­lutit, isumaqaravit Guutip tunis­sutaa aningaasanik pisiarisin­naal­lugu.“ — Apustilit Suliaat 8:18-20.

Apustili Paulusip Petrusitut isumaqarluni Guuti kif­far­torfigaa. Paulusi kristumioqatiminut Korinthimiit­tunut aningaasatigut naner­tuutaal­luarsin­naasimagaluar­poq, nam­minerli sulinermigut im­minut pilersor­poq. (Apustilit Suliaat 18:1-3) Taamaat­tumik ilumoorluni oqarsin­naasimavoq nutaarsias­saq nuan­nersoq Korinthimiunut „akis­saajaataan­ngitsumik“ oqaluus­sis­sutigisimal­lugu. — 1 Korinthimiut 4:12; 9:18.

Ajoraluar­tumil­li kristumiuunerar­tor­pas­suit ’akilersin­natik’ im­minut pil­liutiginis­samin­nut taama piumas­suseqar­tigineq ajor­put. Kristumiuunerar­tuni up­perisarsior­nik­kut siut­tuusor­pas­suit „ilin­niar­titsisar­put akis­sarsiumal­lutik“. (Mika 3:11) Ilaasa al­laat malitsimin­nit aningaasat katersuk­katik pisuun­nguutigisar­paat. 1989-imi iivangkilisti Amerikamioq ukiut 45-t par­naarus­saasus­satut eq­qar­tuun­neqar­poq „malitsiminik sal­loqit­taal­luni dol­larinik mil­lionilin­nik pis­sarsisimasutut aningaasal­lu ilaat atorlugit il­lusiniar­tarsimasutut, biilisiniar­tarsimasutut, feeriarluni angalasarsimasutut, aap, al­laat qim­miminut silaan­naris­saatitalim­mik il­luararsisimasutut“. — People’s Daily Graphic, 7. oktobari 1989-imeersoq.

Aviisi Ghanaian Times 31. marsi 1990-imeersoq naaper­torlugu Ghanami katuul­lit palasiata aningaasat naalagiar­nermi katersuk­kat tigoriarlugit naalagianut nalorius­simavai. Aviisimi al­las­simavoq „palasi isumaqar­toq inuit inersimasut an­nerusumik tunis­suteqar­tariaqaraluar­tut“. Palasit taama aningaaseritutigip­pata tupin­nan­ngilaq oqaluf­feqarfip­pas­suit ’savaatinik paarsamin­nik’ piumatunerulersitsiniarsarisarmata al­laat bingor­titsil­lutik as­sigisaanil­luun­niit aningaasanik katersuiniarlutik.

Tamatumali akerlianik Jehovap Nalunaajaasuisa Jiisusi ukiunilu hundredelin­ni siul­ler­ni ajoqersugai ilaar­niarsaraat. Palaseqan­ngil­lat akis­sarsialin­nik. Jehovap Nalunaajaasui tamarmik oqaatsimut kif­faap­put, „Naalagaaf­fim­mik iivangkiiliu“-mik al­lanut oqaluus­sis­sutigin­nit­tus­sat. (Mat­thæusi 24:14) Taamaat­tumik Jehovap Nalunaajaasuisa, nunarsuaq tamak­kerlugu 6 mil­lioninit amerlanerusut, ’er­ngup inuus­sutaasup’ inun­nut an­ngun­nis­saa pingaar­tip­paat, taamaalior­tar­pul­lu akis­sarsiaqaratik. (Saq­qum­mersitat 22:17) Taamaalil­lutik ’aningaasaateqan­ngitsul­lu’ al­laat Biibilimi tusarliun­neqar­toq iluaqutigiler­tar­paat. (Esaja 55:1) Jehovap Nalunaajaasuisa silarsuaq tamak­kerlugu oqaluus­sinerat nam­mineq kajumis­sutsimit tapersiis­sutinit aningaasalersor­neqaraluar­toq taak­ku aningaasanik qin­nuuluun­ngisaan­nar­put. Guutimut kif­faasutut ilumoor­tutut „Guutip oqaasianik iluanaar­niuteqar­niar­tor­pas­suit as­sigin­ngilaat“, oqaluus­sip­pul­li „minguitsumik Guuti sin­nerlugu“, imaluun­niit Ny Verden-Oversættelsen  naaper­torlugu „peq­qusersuil­lutik, aap, Guutimit aal­lar­titaasutut“. — 2 Korinthimiut 2:17.

Sooq Jehovap Nalunaajaasuisa nam­min­neq aningaasar­tuutigalugu al­lat ikior­niar­paat? Sunaana tamatumun­nga kajumis­sis­sutigigaat? ’Akeqar­tin­nagu tun­niuk­kamik­ku’ taman­na ima paasisariaqar­pa suliniuteqar­nermin­ni akis­sarsiaqan­ngivis­sasut?

Saatanip oqaasiata ilumuunnginnera uppernarsarneqartoq

Utertitsissut Guutip tunissutigaa kristumiullu tamanna kajumississutigalugu nutaarsiassaq nuannersoq allanut akeqanngitsumik oqaluussissutigaat

Ul­lumik­kut kristumiut ilumoor­tut kif­far­tor­nermin­ni pingaar­ner­paamik Jehovap iluarisaanik iliorusun­neq — nam­mineq pisuun­ngor­nis­samik kis­saateqar­nerun­ngitsoq — kajumis­sis­sutigisar­paat. Taamaalil­lutik Saatani Diaavulup ukiut hundredelip­pas­suit matuma sior­na oqaasianik eq­qun­ngitsuuneraaqataap­put. Jobimut naaper­tuil­luar­tumut atatil­lugu Saatanip Jehova oqarfigaa: „Jobimi pis­sutis­saqarluarunar­poq Guutimik mianerin­nin­nerminut.“ Saatanip Jobip Guutimut kif­far­tor­neranut pis­sutituaanerar­paa Jobip pigisaanik tamanik Guutip il­lersuinera. Aam­mat­taaq Saatani isumaqar­poq Jobi pigisaminik tamanik arsaar­neqaraluaruni Guutip kiinaa toq­qavil­lugu perloq­qus­sagaa! — Jobi 1:7-11.

Saatanip oqaasiata ilumuun­ngin­nera up­per­narsarumal­lugu Guutip Jobi Saatanimit misilin­neqar­tip­paa oqarfigalugulu: „Pigisai tamaasa piumasan­nik iliorfigisin­naavatit.“ (Jobi 1:12) Taman­na qanoq kinguneqar­pa? Saatanip sal­lutuujunera Jobip up­per­narsar­paa. Ajunaar­ner­nik sunil­luun­niit eq­qor­neqaraluarami Jobi as­suar­naat­tuar­poq. Ima oqar­poq: „Toqus­sara tikil­lugu aalajangiuk­kumavara isor­naatsumik inuusimasunga.“ — Jobi 27:5, 6.

Ul­lumik­kut Guutimik pal­lorfigin­nit­tut ilumoor­tut Jobitut isumaqar­put. Guutimut kif­far­tor­put pigisatigut iluanaaruteqar­nis­saq eq­qarsaatiginagu.

Guutip tunissutaa ajunngissuseq pisassarinngisaraluaq

Kristumiut „akeqan­ngitsumik“ oqaluus­siumanermin­nut pis­sutaat al­la tas­saavoq nam­min­neq „akeqan­ngitsumik“ Guutimit pigamik­ku. Inuiaat tamat­ta ajor­timut toqumul­lu inus­siaataavugut siuaasat­ta Adamip ajor­tulior­nera pis­sutigalugu. (Romamiut 5:12) Jehova asan­nil­luni sas­sar­poq er­nermilu inuunera pil­liutigitil­lugu — im­minut akisoorujus­suarmik. Taman­na inuit piumasarisin­naan­ngilaat. Guutimuna tunis­sutaa. — Romamiut 4:4; 5:8; 6:23.

Romamiut 3:23, 24-mi Paulusi kristumiunut tanitanut ima al­lap­poq: ’Tamarmik ajor­tulior­put Guutimi nersor­naam­mik ajorsarlutik taas­sumalu saam­maan­neranit iluar­tuutin­neqarlutik [naaper­tuil­luar­tuutin­neqarlutik, NV] akeqan­ngitsumik, uter­titaagamik Kristusi-Jiisusik­kut.’ (1900/1961) Nunarsuarmi naas­saan­ngitsumik inuunis­samik neriugisaqar­tut aam­ma „akeqan­ngitsumik“ tunineqar­put. Tunis­sum­mut tamatumun­nga ilaavoq Jehovamut ikin­ngutaasutut iluar­tutut oqaatigineqarsin­naan­ngor­nerat. — Jaaku 2:23; Saq­qum­mersitat 7:14.

Jiisusip uter­titsis­sutitut pil­liutaa aam­ma kristumiunut tamanut Guutimut kif­far­tuler­nis­samik periarfis­siivoq. Apustili Paulusi al­lap­poq: ’Uanga tas­sunga [an­ngigisamut il­ler­nar­tumut] kif­far­tor­tun­ngor­punga Guutip saam­maan­nermit tunis­sutaatigut.’ (Efesosimiut 3:4-7) Pisas­sarin­ngisaraluamin­nik tunineqar­ner­tik pis­sutigalugu Guutip kif­fai  ilumoor­tut taamatut kif­far­toq­quneqaramik, uter­titsis­sum­mik aaq­qis­suus­samik al­lanut oqaluus­sis­sutigin­nin­ner­tik pil­lugu akis­sarsinis­sar­tik naatsorsuutigin­ngilaat.

Inuunermik naassaanngitsumik neriuuteqarneq namminissarsiulersitsiva?

Taava imaap­pa kristumiut Guutimut kif­far­tus­sasut akiler­neqar­nis­samik neriuuteqan­ngil­luin­narlutik? Taamaan­ngilaq, apustili Paulusi up­peqatiminut ima al­lap­poq: „Guutim­mi iluaatsuun­ngin­nami puiorsiman­ngilai suliasi asan­nin­nersilu aq­qanut takutis­simasarsi.“ (Hebræerit 6:10) Jehova „naaper­tuil­luar­tuuvoq“. (5 Mosesi 32:4) Aam­ma ’ujarlersiminik akis­sarsisitsisar­poq’. (Hebræerit 11:6) Paratiisimimi inuunermik naas­saan­ngitsumik neriuuteqar­neq nam­minis­sarsiulersitsin­ngila? — Lukasi 23:43.

Kristumiut ilumoortut pingaarnerpaamik Jehovap iluarisaanik iliorusunneq — nammineq pisuunngornissamik kissaateqarnerunngitsoq — kajumississutigalugu kiffartorput.

Naamerluin­naq. Guutiuna nam­mineq inun­nik nunami paratiisiusumi inuunermik naas­saan­ngitsumik kis­saateqalersitsisoq. Taas­sumaana aap­pariit siul­liit taamatut siunis­saqalersik­kaluarai. (1 Mosesi 1:28; 2:15-17) Periarfis­saq taman­na Adamip Eval­lu kinguaas­saasalu maangaan­nar­tip­paat, Guutil­li Paratiisip pilersin­neqaq­qin­nis­saa isumagaa. Oqaatsimigut Guuti neriorsuivoq „pin­ngor­titat nam­min­neq aniguisitaajumaar­tut nungujas­susermi inus­siaataanermit kif­faan­ngis­suseq Guutip qitor­naasa naalan­narsif­fis­sami pisas­saat pigilerlugu“. (Romamiut 8:21) Taamaat­tumik kristumiut ul­lumik­kut Mosesitut ’akis­sarsias­sap tun­niun­neqar­nis­saa qilanaaralugu utaq­qiuarmas­suk’ pis­susis­samisoorluin­nar­poq. (Hebræerit 11:26, NV) Akis­sarsias­saq taman­na Guutip inun­nut peq­quserlul­luni akiliutigin­ngilaa. Im­minut kif­far­tor­tut ilumoor­tumik asagamigit tuniumavai. (2 Thes­salonikamiut 2:16, 17) Taamaat­tumik oqaatsit uku ilumoor­put: „Uagut asan­nip­pugut taas­suma asaq­qaarmatigut.“ — 1 Johan­nesi 4:19.

Guutip kiffartorfiginissaanut pissutiginiagaq eqqortoq

Ul­lumik­kut kristumiut Guutimut kif­far­tor­nermin­nut suna pis­sutiginerlugu im­minut misis­sor­tariaqar­put. Johan­nesi 6:10-13-imi atuarsin­naavar­put Jiisusip tupin­nar­tuliorluni inup­pas­suit 5000-it sin­nil­lit nerisik­kai. Tamatumalu kingor­na inuit ilaat Jiisusimik malin­niler­put nam­minis­sarsior­neq pis­sutigalugu. Jiisusip oqarfigai: „Ujar­pas­singa . . . qaarsil­larlusi timiusar­tor­nersi pis­sutigalugu.“ (Johan­nesi 6:26) Ukior­pas­suit tamatuma kingor­na kristumioqar­poq tun­niul­luin­narsimasunik „minguitsunik pis­sutis­saqaratik“ Guutimik kif­far­torfigin­nit­tunik. (Filip­pimiut 1:17) Kristumiut ’Jiisusi-Kristusip oqaasiinik peq­qis­sinar­tunik . . . aalajangius­sin­ngitsut’ ilaasa up­peqatitik al­laat iluanaar­niarfiginiar­tarsimavaat. — 1 Timotheusi 6:3-5.

Ul­lumik­kut­taaq kristumiu Paratiisimi naas­saan­ngitsumik inuuler­nis­sani kis­saatigiin­narlugu Guutimut kif­faaguni nam­minis­sarsior­tumik pis­suteqarluni kif­far­torsin­naavoq. Taman­nali ukiut ingerlaneran­ni anersaak­kut umiias­sutigisin­naavaa. ’Qatsus­sisin­naavoq’ Saatanil­lu pis­sutsinik aaq­qis­suus­sinera ilimagisamit sivisunerusumik atam­mat naggatis­saq tak­kun­niaasaar­pal­laarsoralugu. (Galatiamiut 6:9) Al­laat pigisatigut pil­liuteqarsimanini ajual­las­simaarutigilersin­naavaa. Jiisusili oqar­poq: „[Jehova] Guutit asas­savat uum­matik­kut iluun­ngarlutit tar­nik­kul­lu iluun­ngarlutit isumak­kul­lu iluun­ngarlutit.“ (Mat­thæusi 22:37) Inuk pingaar­ner­paamik Guutimut asan­nin­nini pis­sutigalugu kif­far­tor­toq kif­far­tor­nerminik kil­liliineq ajor­poq. Aalajangiusimavaa Jehovamut naas­saan­ngitsumik kif­far­tor­niarluni! (Mika 4:5) Guutimut kif­far­tor­nermini pil­liutigisimasani peq­qis­simis­sutigin­ngilai. (Hebræerit 13:15, 16) Guutimut asan­nin­nini kajumis­sis­sutigalugu Guuti inuunermini sal­liutip­paa. — Mat­thæusi 6:33.

Ul­lumik­kut inuit 6 mil­lioninit amerlanerusut Jehovamut kif­far­tor­nermi ’kajumil­lutik sas­sar­put’. (Tus­siaat 110:3) Il­lit taak­kunun­nga ilaavit? Taamaan­ngip­pat eq­qarsaatigiuk Guutip sunik tuniumaneraatit: Sal­lusuis­sut pil­lugu ilisimasaqar­neq piviusoq, up­perisarsior­nik­kut ajoqersuutinit eq­qun­ngitsunit inus­siaajun­naarsitaaneq taavalu inuunermik naas­saan­ngitsumik neriuut. (Johan­nesi 17:3; Johan­nesi 8:32; Saq­qum­mersitat 21:3, 4) Tamak­kua tamaasa Guutimit qanoq pisin­naaneritit Jehovap Nalunaajaasuisa ilin­niar­tis­sin­naavaatsit — taamaalior­tar­pul­lu „akeqan­ngitsumik“.