Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

Zakariap takorruugai – ilinnut qanoq sunniuteqartut

Zakariap takorruugai – ilinnut qanoq sunniuteqartut

“Uan­nut saan­niaritsi! ... Taava uanga ilis­sin­nut saak­kumaar­punga.” – ZAK 1:3.

ERINARSUUTIT: 120, 20

1-3. (a) Zakaria pruf­fiititut kif­far­tulermat Jehovap in­nut­tai qanoq atugaqar­pat? (b) Sooq Jehovap in­nut­tani im­minut uteq­quai?

MAPPERSAGAQ tim­mioraar­toq, ar­naq kooriliap iluaniit­toq ar­nal­lu marluk ungasorsuup suluisut it­tunik suloqar­tut anorimit ingerlan­neqar­tut. Taak­ku takorruuk­kat Zakariap takusimasaasa pis­sanganar­tut ilagaat. (Zak 5:1, 7-9) Sooq Jehovap tupin­nar­tut taak­ku pruf­fiitiminut takorroor­tip­pai? Taamanik­kut Israelik­kut qanoq atugaqar­pat? Ul­lumik­kul­lu takorruuk­kat taak­ku qanoq iluaqutigisin­naavavut?

2 Ukiumi 537-mi Kr.in.si. Jehovap in­nut­tai as­sut qiimap­put. Babylonimi ukiuni 70-ini aal­larus­saaq­qareerlutik aniguisitaap­put! Jerusalemimut uter­nis­sar­tik tas­sanilu naalaf­filior­nis­sar­tik Jehovamil­lu pal­lorfigin­nin­nis­sar­tik qilanaareqaat. Ukioq ataaseq qaangium­mat naalaf­fik toq­qaviler­paat. “Inuit qiim­mat­tar­nerat nipitungaarami ungasis­sumi  al­laat tusarsaavoq.” (Ezra 3:10-13) Sanaar­tor­neral­li akerlilersor­neqaralut­tuin­nar­poq. Israelik­kut nikal­lungaaramik naalaf­filior­neq unitsil­lugu im­minut il­luliuut­taler­put narsaatimin­nilu naggoris­saasalerlutik. Ukiut 16-it qaangium­mata Jehovap naalaf­fia suli naam­mas­sisiman­ngilaq. Jehovamut uter­nis­samut im­minuin­narlu eq­qarsaatigiun­naar­nis­samut eq­qaasin­neqar­tariaqar­put. Jehovap kis­saatigaa aal­lus­sil­luarlutik sapiil­lutil­lu pal­lorfigis­sagaan­ni.

Jehovap pal­lorfigin­nin­ner­put aatsaat iluaris­savaa pitsaaner­paamik pal­lorfigigutsin­ni

3 Taamaat­tumik sooq Jehovap in­nut­tani Babylonimit aniguisis­simanerlugit eq­qaasin­niarlugit ukiumi 520-mi pruf­fiitini Zakaria aal­lar­tip­paa. Soqutiginar­poq Zakariap aq­qa “Jehova eq­qaamasimavoq”-mik isumaqar­toq. Israelik­kut Jehovap taak­ku pil­lugit iliuuserisimasai puigoraluaraat Guutip in­nut­tani suli eq­qaamavai. (Zakaria 1:3, 4 atuakkit). Jehova neriorsuivoq pal­lorfigin­nin­nerup ilumoor­tup pilerseq­qin­nis­saanut ikior­niarlugit. Aam­ma mianersoq­qusil­luni oqarfigai pal­lorfigin­nin­nerat aatsaat iluaris­sal­lugu pitsaaner­paamik pal­lorfigip­pan­ni. Zakariap takorruugaasa arfer­nat arfineq-aap­paal­lu misis­soriar­tigit. Paasis­savar­put Jehovap Israelik­kut qanoq kajumis­saarai takorruuk­kal­lu taak­ku marluk ul­lumik­kut qanoq iluaqutigisin­naagivut.

GUUTIP TILLITTUNUT EQQARTUUSSUTAA

4. Zakariap takorruuk­kami arfer­nani suna takuaa, aam­ma sooq map­persagaq il­lut­tut al­lan­neqar­pa? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq nr. 1 takuuk).

4 Zakariap al­lak­kamini kapitali 5-ip aal­laq­qaataani takorruugaq tupin­nar­toq al­laatigaa. (Zakaria 5:1, 2 atuakkit). Zakariap map­persagaq tim­mioraar­toq takuaa. Map­persagaq 9 meteritut takis­suseqarlunilu 4,5 meteritut silis­suseqar­toq siaaq­qavoq al­lan­neqarlunilu. (Zak 5:3) Eq­qar­tuus­sum­mik pimoorus­sas­samik tusarlius­saqar­poq. Itsaq amerlaner­tigut taamaal­laat map­persak­kap saq­qaa al­lan­neqar­tar­poq. Map­persak­kap tamatuma tusarlius­saa ima pingaaruteqar­tigaaq al­laat aam­ma muminga al­lan­neqarluni.

Kristumiut tillinnerit suulluunniit ingalassimasariaqarpaat (Immikkoortut 5-7 takukkit)

5, 6. Jehovap til­lin­nerit suul­luun­niit qanoq isumaqarfigai?

5 Zakaria 5:3, 4 atuakkit. Inuit tamarmik iliuutsitik pil­lugit Guutimut akisus­saap­put. Ingam­mik Jehovap in­nut­taanut taamaap­poq, taak­kuami taas­suma aq­qa taaguutigaat. Jehova asavaat, nalun­ngilaal­lu til­lin­neq taas­suma aq­qanut narrunarsaataasoq. (Us­s 30:8, 9) Inuit ilaat isumaqar­put pis­sutis­saqarluarlutik til­lik­kunik eq­qun­ngitsulior­nerun­ngitsoq. Pis­sutaali ajun­ngitsuusorinaraluar­toq inuup til­lit­tup ersersip­paa piumatus­sutsini Jehovamit taas­sumalu aq­qanit inatsisaanil­lu pingaar­nerutil­lugu.

6 Maluginiar­piuk Zakaria 5:3, 4-milu al­las­simasoq til­lit­tut ‘il­luisa iluini perloq­qus­sut unin­ngas­sasoq, aseror­tis­sagaalu il­lut qisut­taat ujarat­taal­lu’? Tas­sa in­nut­tami akor­nan­ni eq­qun­ngitsulior­toqar­pat Jehova qulaajaasin­naal­lunilu eq­qar­tuus­sisin­naavoq. Al­laat inuup eq­qun­ngitsulior­nini  politiinut, sulisitsisuminut, utoq­qaaner­tanut angajoq­qaaminul­lu iser­toraluaruniul­luun­niit Jehovamut iser­torsin­naan­ngilaa. Guutip isumagis­savaa til­lin­nerit suul­luun­niit qulaajar­neqar­nis­saat. (Hebr 4:13) Inun­nik sutigut tamatigut un­neq­qaris­suuniar­tunik peqateqar­tar­ner­put nuan­naarutigingaar­par­put. – Hebr 13:18.

7. Map­persak­kap tim­mioraar­tup perloq­qus­sutaa qanoq pin­ngitsoorsin­naavar­put?

7 Til­lin­nerit suul­luun­niit Jehovap narrujuum­mis­sutigisar­pai. Jehovap eq­qor­tumut eq­qun­ngitsumul­lu najoq­qutas­siaanik ilisiman­nil­lutalu maleruaaner­put taas­sumalu aq­qanut narrunarsaataan­ngitsumik inooriaaseqar­ner­put ataq­qineqaatigaar­put. Taamatut Jehovap iluarisaatut inuugut­ta taas­suma inut­tut naalak­kuman­ngitsutut eq­qar­tuun­navian­ngilaatigut.

“ULLUT TAMAASA” OQAATSITIT EQQORTITTUAKKIT

8-10. (a) Up­per­narsaaneq qanoq paasisariaqar­pa? (b) Kun­ngip Sidkijap up­per­narsaaneq suna unioq­qutip­paa?

8 Map­persak­kami tim­mioraar­tumi aam­ma Guutip aq­qani ‘sal­lul­lutik up­per­narsaasunut’ mianersoq­qus­suteqar­poq. (Zak 5:4) Up­per­narsaaneq tas­saavoq pineqar­tup ilumoor­neranik up­per­narsaal­luni oqalun­neq imaluun­niit arlaan­nik iliuuseqar­niarluni iliuuseqar­niar­naniluun­niit pimoorus­sil­luni neriorsuineq.

9 Jehovap aq­qani up­per­narsaaneq ilumoorul­luin­nar­neqar­tus­saavoq. Taman­na Sidkijamik oqalut­tuamit paasivar­put. Taan­na kun­ngiuvoq Jerusalemimi naalak­kersuisoq kingul­leq. Sidkija Jehovap aq­qani up­per­narsaavoq Babylonip kun­ngianut naalatsigitik­kusul­luni. Neriorsuutinili eq­qor­tin­ngilaa. Taamaat­tumik  Jehova Sidkija pil­lugu ima oqar­poq: ‘Up­per­narsaatigisani sumigin­nar­paa kun­ngin­ngor­titsisiminul­lu angerutigisani unioq­qutil­lugu. Taamaat­tumik Babylonimi toqus­saaq.’ – Ez 17:16.

10 Kun­ngi Sidkija Guutip aq­qani up­per­narsaavoq, neriorsuutiminil­lu eq­qor­titsinis­saa Jehovap naatsorsuutigaa. (2 Nal 36:13) Sidkijal­li neriorsuutini unioq­qutip­paa Babylonimit aniguisin­naaq­qul­luni Egyptenimut ikioq­qugami. Egyptenil­li aniguisis­sin­naan­ngilaa. – Ez 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Neriorsuut sorleq pingaar­ner­paava? (b) Guutimut tun­niul­luin­nar­ner­put qanoq ul­luin­nar­ni inuunitsin­nut sun­niuteqas­sava?

11 Sidkijamik oqalut­tuamit paasivar­put Jehovap neriorsuutigisar­tak­kavut tusar­naar­tarai. Jehovamit iluarisaajumal­luta neriorsuutivut eq­qor­tit­tuar­tariaqar­pavut. (Tuss 76:12) Neriorsuiner­put pingaar­ner­paaq tas­saavoq Jehovamut tun­niul­luin­nar­ner­put. Tun­niul­luin­nar­nitsigut neriorsuivugut qanorluun­niit pisoqas­sagaluar­pat Jehova aalajaat­tuarfigiumal­lugu.

12 Jehovamut neriorsuiner­put qanoq eq­qor­tit­tuarsin­naavar­put? “Ul­lut tamaasa” an­nikitsutigut an­ner­tuutigul­lu misilin­neqar­tar­pugut. Qisuariar­nitsigut Jehovamut qanoq at­taveqarluar­tiginer­put ersersit­tar­par­put. (Tuss 61:9) As­sersuutigalugu qanoq ilius­savit atuaqatin­nit suleqatin­nil­luun­niit qanin­niarujoorfigineqaruit? Itigar­tis­saviuk Jehovamul­lu naalak­kusun­nerit ersersil­lugu? (Uss 23:26) Imaluun­niit ilaqutariin­ni kisivit Jehovamut kif­far­tor­tuuguit? Kristumiutut pis­suseqar­tuarumal­lutit Jehovamut ikioq­qusar­pit? Qanorluun­niit atugaqaraluaruit Jehova asan­nin­nera siulersuineralu pil­lugit ul­lut tamaasa qutsavigisar­piuk? Ul­lut tamaasa Biibilimik atuar­tar­nis­san­nut pif­fis­saqar­niar­tar­pit? Oqar­toqarsin­naavoq inuuner­put Jehovamut tun­niuk­katsigu taamaalior­tuar­niarluta neriorsuisugut. Jehovamut naalak­kaangat­ta pitsaaner­paamil­lu kif­far­torfigigaangatsigu ersersit­tar­par­put Jehova asagip­put taas­suman­ngalu pigineqar­tugut. Pal­lorfigin­nin­ner­put inooriaaseraar­put. Jehovamul­lu aalajaan­ner­put pis­sutigalugu taas­suma nuan­ningaar­tumik siunis­saqar­til­luta neriorsor­paatigut. – 5 Mos 10:12, 13.

Jehovap nam­mineq maligas­siuinermigut ilin­niar­tip­paatigut neriorsuutinik eq­qor­titsisas­sasugut

13. Zakariap takorruugaasa arfer­nat qanoq ilin­niarfigisin­naavar­put?

13 Zakariap takorruugaasa arfer­nat iluaqutigalugu paasivar­put Jehova asagutsigu til­lis­san­ngitsugut neriorsuutitsin­nil­lu unioq­qutitsis­san­ngitsugut. Aam­ma paasivar­put Israelik­kut ajor­tulioqat­taaraluar­tut Jehovap taak­ku im­mineer­nagil­lu neriorsuutini eq­qor­tit­tuarai. In­nut­tami akerar­pas­suit akor­nan­ni ar­tor­nangaar­tunik atugaqar­nerat nalun­ngilaa. Jehovap nam­mineq maligas­siuinermigut ilin­niar­tip­paatigut neriorsuutinik eq­qor­titsisas­sasugut. Qularin­ngis­sin­naavar­put taamaalior­nis­satsin­nut ikius­sagaatigut. As­sersuutigalugu uagutsin­nik siunis­samut neriuuteqalersitsinermigut ikior­tar­paatigut. Qanit­tuk­kut nunarsuarmi ajus­suseq  piuneerutis­savaa. Neriuut taman­na Zakariap takorruugaata tul­liani erseq­qis­sar­neqar­poq.

JEHOVAP AJUSSUSEQ PIUNEERUTISSAVAA

14, 15. (a) Zakariap takorruuk­kami arfineq-aap­paan­ni suna takuaa? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq nr. 2 takuuk). (b) Ar­naq kooriliap iluaniit­toq kinaava, aam­ma sooq in­ngilip kooriliaq matuaa?

14 Zakariap map­persagaq tim­mioraar­toq takoreermagu in­ngilip oqarfigaa: “Aarlorias­sasutit.” Taava Zakariap kooriliaq ‘uut­tuum­mik’ taaneqar­toq takuler­paa. (Zakaria 5:5-8 atuakkit). Kooriliap matua am­malor­tumik ilusilik aqerlumik sanaajuvoq. Am­mar­neqarmat Zakariap ‘ar­naq iluaniit­toq’ takuaa. In­ngilip nas­suiaap­paa ar­naq taan­na tas­saasoq “ajus­suseq”. Zakariap ar­naq aniniarsarisoq takugamiuk qanoq an­nilaarsimatiginera takorlooruk! In­ngilil­li ar­naq kooriliap iluanut kingumut naqipal­lap­paa matualu matul­lugu. Taman­na qanoq paasisariaqar­pa?

15 Takorruuk­kamit qularun­naarsin­neqar­pugut Jehovap in­nut­tami akor­nan­ni ajus­suseq sunaluun­niit akuerinavian­ngik­kaa. Jehova ajus­susermik takusaqas­sagaluaruni iliuuseqapal­las­saaq. (1 Kor 5:13) In­ngilip taman­na ersersip­paa kooriliap matuanik ingerlaan­naq matusinermigut.

Jehovap neriorsorpaatigut pallorfiginninnerup ilumoortup minguitsuujuarnissaa isumagissallugu (Immikkoortut 16-18 takukkit)

16. (a) Kooriliaq qanoq pineqar­pa? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq nr. 3 takuuk). (b) Ar­nat sulul­lit kooriliaq sumukaap­paat?

16 Kingor­na Zakariap takuler­paa ar­nat marluk ungasorsuup suluisut it­tunik sulorujus­suaqar­tut. (Zakaria 5:9-11 atuakkit). Ar­nat taak­ku ar­namit ajor­tumit kooriliamiit­tumit al­laanerul­luin­nar­put.  Ar­nat sulorujus­sual­lit kooriliaq ‘ajus­susermik’ imalik aal­larup­paat. Sumukaap­paat? ‘Nunamut Sinearimut’, tas­sa Babylonimut. Sooq Babylonimukaap­paat?

17, 18. (a) Sooq Babyloni ‘ajus­susermut’ as­sersuutis­sal­lugu naleq­qup­pa? (b) Sunis­sat aalajangiusimaviuk?

17 Israelik­kut Zakariap nalaani inuusut nalusimanavian­ngilaat sooq Babyloni ‘ajus­susermut’ as­sersuutis­sal­lugu naleq­qut­toq. Nalun­ngilaat Babyloni il­loqarfiusoq ajor­toq kinguaas­siuutitigut inuunerluf­fiungaar­toq pal­lorfigin­nin­nermil­lu eq­qun­ngitsumik ulik­kaar­toq. Zakaria juutil­lu al­lat tas­sani inuusimasut ul­lut tamaasa Babylonip guutiitsuus­susianit sun­ner­neqar­naveersaar­niarlutik ilungersor­tarsimap­put. Taamaat­tumik takorruuk­kami tamatumani Jehovap pal­lorfigin­nin­nerup ilumoor­tup minguitsuujuar­nis­saanik isumagin­nin­nera up­per­narsar­neqar­poq.

18 Juutit aam­ma takorruuk­kamit eq­qaasin­neqar­put pal­lorfigin­nin­nerup minguitsuujuar­nis­saanik aam­ma akisus­saaf­feqarlutik. Guutip in­nut­taasa akor­nan­ni ajus­suseq akuerineqar­neq ajor­poq. Ul­lumik­kut Jehovap peqatigiis­sor­taminiitip­paatigut minguitsuni, tas­sanilu asan­nin­nera il­lersuineralu misigisar­par­put. Tamat­ta im­mik­kut ilagiit minguitsuujuar­nis­saan­nik akisus­saaf­feqar­pugut. Jehovap in­nut­taani ajus­suseqan­ngil­luin­nas­saaq.

INUIT MINGUITSUT JEHOVAMUT ATAQQINAATAAPPUT

19. Zakariap takorruugai pis­sanganar­tut uagutsin­nut qanoq sun­niuteqar­pat?

19 Zakariap takorruugaasa arfer­nat arfineq-aap­paal­lu ajor­tulior­tunut mianersoq­qus­sutaap­put pimoorus­sas­sat. Jehovap ajus­suseqar­tuar­nis­saa akuerinavian­ngilaa. Jehovamut kif­faagat­ta ajus­suseq uumigisariaqar­par­put. Takorruuk­kanit tamak­kunan­nga aam­ma qularun­naarsin­neqar­pugut Ataatar­put asan­nit­toq sapin­ngisatsin­nik nuan­naar­tik­kutsigu taas­suma perloq­qunavian­ngik­kaatigut kisian­ni il­lersorlutalu pil­luaq­qujumaaraatigut. Silarsuarmi ajor­tumi matumani minguitsuujuar­nis­sar­put saper­naraluar­toq Jehovamit ikior­neqar­nitsigut iluatsis­sin­naavar­put! Qanoq nalun­ngilar­put pal­lorfigin­nin­neq ilumoor­toq piujuas­sasoq? Aam­ma qanoq nalun­ngilar­put an­nikil­lior­nar­tus­sarsuaq qanil­liar­tor­til­lugu Jehovap peqatigiis­sor­tani il­lersorumaarai? Al­laaserisami tul­liut­tumi apeq­qutit taak­ku akis­sutis­sarsis­savavut.