Imarisai

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Oqaatsit toqqakkit Kalaallisut

Erlinnartuutit anersaakkut ittut noqqaassutigikkit

Erlinnartuutit anersaakkut ittut noqqaassutigikkit

‘Uum­matis­si erlin­nar­tuutisi najor­tuar­tar­paat.’ – LUK 12:34.

ERINARSUUTIT: 153, 9

1, 2. (a) Erlin­nar­tuutit Jehovameersut pingasut suup­pat? (b) Al­laaserisami matumani suut sam­mis­savavut?

JEHOVA qilam­mi nunarsuarmilu pisuujuner­paavoq. Taas­suma suut tamaasa pigai. (1 Nal 29:11, 12) Kik­kun­nul­li tamanut tunisiumatungaar­poq. Erlin­nar­tuuter­pas­suar­nik anersaak­kut it­tunik avitseqatigisimam­matigut qujamasungaar­pugut! Erlin­nar­tuutit taak­ku suugamik? Taak­kua ilagaat (1) Guutip naalagaaf­fia, (2) oqaluus­siner­put, kiisalu (3) sal­lusuis­sutit erlin­nangaar­tut taas­suma oqaasianiit­tut. Mianersun­ngik­kut­tali erlin­nar­tuutit taak­kua qanoq pingaaruteqar­tiginerat puioriar­tuaarsin­naavar­put. Taak­kua pingaaruteqas­susian­nik im­minut eq­qaasit­tuar­tariaqar­pugut taak­kunin­ngalu nuan­narin­nin­ner­put ineriar­tor­tit­tuar­tariaqar­par­put. Jiisusi ima oqar­poq: ‘Uum­matis­si erlin­nar­tuutisi najor­tuar­tar­paat.’ – Luk 12:34.

2 Maan­na misis­soriar­tigu qanoq ilil­luta Guutip naalagaaf­fianik, oqaluus­sinermik sal­lusuis­sum­mil­lu nuan­narin­nit­tuarlutalu pingaar­titsiuarsin­naasugut. Taamaalior­nitsin­ni eq­qarsaatigiuk il­lit nam­mineq erlin­nar­tuutinik anersaak­kut it­tunik qanoq ilil­lutit nuan­narin­nin­nerulersin­naasutit.

 GUUTIP NAALAGAAFFIA SAPANNGARISSUTUT IPPOQ

3. Jiisusip as­sersuusiaani angut sapan­ngaris­sumik ataatsimik pisiumal­luni sunis­samut piumas­suseqar­pa? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq takuuk).

3 Matthæusi 13:45, 46 atuakkit. Jiisusip as­sersuusiaani niuer­toq sapan­ngaris­sorsior­poq. Ul­lut ilaan­ni sapan­ngaris­sumik sapan­ngaris­sunit takunikuusaminit al­lanit tamanit naleqar­nerusumik nas­saar­poq. Angutip sapan­ngaris­soq taan­na ima perusutsigigamiuk pisiarisin­naajumal­lugu pigisani tamaasa tunivai. Takorloorsin­naaviuk sapan­ngaris­soq taan­na qanoq nuan­naarutigitigigaa?

4. Guutip naalagaaf­fia pil­lugu sunis­samut piumas­suseqar­pugut?

4 Jiisusip as­sersuusiaa sumik ilin­niarfigisin­naavar­put? Guutip naalagaaf­fia pil­lugu sal­lusuis­sut sapan­ngaris­sutut ip­poq. Guutip naalagaaf­fia angutip sapan­ngaris­sumik nuan­narin­nin­neratul­li nuan­narigutsigu, Guutip naalagaaf­fiani in­nut­taalerumal­luta in­nut­taajuarumal­lutalu tamanik isumak­keerinis­samut piumas­suseqas­saagut. (Markusi 10:28-30 atuakkit). Inuit marluk qanoq taamaaliorsimanersut misis­soriar­tigu.

5. Zakæusi Guutip naalagaaf­fia pil­lugu sunis­saminut piumas­suseqar­pa?

5 Zakæusi ilan­ngaaserisuuvoq. Inun­nik pin­ngitsaaliil­luni akiliisitsiniaasar­nermigut pisoorsuan­ngorsimavoq. (Luk 19:1-9) Ul­lul­li ilaan­ni Zakæusip tusaaler­paa Jiisusi Guutip naalagaaf­fianik eq­qar­tuisoq. Tusak­kani nuan­naringaaramigit al­lan­ngorluin­narusuler­poq. Ima oqar­poq: “Naalagaq, pigisama af­faat piitsunut tun­niutis­savak­ka, pin­ngitsaaliinik­kul­lu aningaasanik pis­sarsisimaguma sisamariaam­mik taarsiis­saanga.” Zakæusi aningaasanik inun­nit arsaarin­nis­sutiginikuusaminik uter­titsivoq piumatujun­naarlunilu.

6. Ar­naq qanoq al­lan­nguisimava, aam­ma sooq al­lan­nguiva?

6 Ar­naq ukiualuit matuma sior­na Guutip naalagaaf­fia pil­lugu tusagaqarami ar­naqatiminik inooqateqar­poq. Aam­ma kat­tuf­fim­mi ar­naqatimin­nik anguteqatimin­nil­lu atoqateqar­tar­tut pisin­naatitaaf­fiinik il­lersuif­fiusumi siulit­taasuuvoq. Biibilimil­li misis­suinerujar­tor­til­luni Guutil­lu naalagaaf­fiata qanoq erlin­nar­tigineranik paasisaqar­nerujar­tuin­nar­til­luni paasiler­paa inuunermini al­lan­nguerujus­suar­tariaqarluni. (1 Kor 6:9, 10) Jehova asagamiuk kat­tuf­fim­mi ilaasor­taajun­naar­poq inooqatinilu ar­naq qimal­lugu. 2009-mi kuisip­poq, aap­paaguanilu pionerin­ngor­poq. Taamatut al­lan­nguerujus­suar­poq Jehovamik asan­nin­nera kis­saatipiluinit sak­kor­tunerum­mat. – Mark 12:29, 30.

7. Qanoq ilil­luta Guutip naalagaaf­fianik nuan­narin­ningaar­tuarsin­naavugut?

7 Amerlavugut Guutip naalagaaf­fiani in­nut­taalersin­naajumal­luta inuunitsin­nik al­lan­nguerujus­suar­tariaqarsimasut. (Rom 12:2) Sulili akiuup­pugut Guutip naalagaaf­fianik nuan­narin­nin­ner­put suugaluar­tunil­luun­niit, soorlu pigisaleritunermit kinguaas­siuutitigul­luun­niit pileris­susipilun­nit, san­ngiil­lisin­neqaq­qunagu. (Uss 4:23; Matt 5:27-29) Guutip naalagaaf­fianik nuan­narin­ningaar­tuar­nis­samut iluaqutis­satut Jehovap erlin­nar­tuum­mik naleqangaar­tumik al­lamik tunivaatigut.

OQALUUSSINERPUT ANNAANNEQAATAASINNAAVOQ

8. (a) Sooq apustilip Paulusip kif­far­tor­ner­put ‘erlin­nar­tuutitut im­mersak­kani marraasuniit­tutut’ al­laatigaa? (b) Paulusip oqaluus­sinermik nuan­narin­ningaar­nini qanoq ersersip­paa?

8 Jiisusip Guutip naalagaaf­fia pil­lugu  nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sis­sutigin­nin­nis­saq taman­nalu pil­lugu ilin­niar­titsinis­saq uagutsin­nut sulias­siis­sutigai. (Mat­t 28:19, 20) Apustilip Paulusip oqaluus­sineq al­laatigaa erlin­nar­tuutitut im­mersak­kani, imaluun­niit qum­muat­tani, marraasuniit­tutut. (2 Kor 4:7; 1 Tim 1:12) Naam­mal­luin­nan­ngitsuugat­ta qum­muat­tatut marraasutut taak­kunatut ip­pugut. Oqaluus­sis­sutigisar­pul­li erlin­nar­tuutitut naleqangaar­tutut ip­poq naas­saan­ngitsumik inuuneqalis­sutigisin­naagatsigu al­lal­lu tamatumin­nga tusar­naar­tut naas­saan­ngitsumik inuuneqalis­sutigisin­naagamik­ku. Taamaat­tuminguna Paulusi ima al­lat­toq: ‘Tamak­kunin­nga tamanik iliuuseqar­punga iivangkiiliu pil­lugu taas­sumin­nga pis­sarseqataajumal­lunga.’ (1 Kor 9:23) Paulusi al­lat Guutip naalagaaf­fia pil­lugu ilin­niar­tin­niarlugit ilungersor­poq. (Romamiut 1:14, 15; 2 Timotheusi 4:2 atuakkit). Nutaarsias­samik nuan­nersumik nuan­narin­nin­nini sak­kor­tuumik malersugaagaluarluni oqaluus­siuar­nis­saminut iluaqutigaa. (1 Th 2:2) Paulusip oqaluus­sinermik nuan­narin­nin­neranik qanoq ilaarsisin­naavugut?

9. Sutigut ersersis­sin­naavar­put oqaluus­sineq nuan­naralugu?

9 Paulusip oqaluus­sinermik nuan­narin­nin­nerminik ersersitseriaasiisa ilagaat al­lanik oqaloqateqar­nis­samut periarfis­sanik tamanik atorluaasar­nera. Paulusip kristumiul­lu siul­liit pisimanerat­tut uagut­taaq il­lumiit il­lumut, kik­kut tamarmik tak­kuan­ni inun­nil­lu naapitsif­figisin­naasatsin­ni sumiluun­niit nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutigisar­par­put. (ApS 5:42; 20:20) Inuit sapin­ngisamik amerlaner­paat angujumal­lugit as­sigiin­ngitsunik oqaluus­seriaasis­sarsior­tar­pugut. Pisin­naagut­ta im­maqa ikior­ti-pioneritut pioneritul­luun­niit kif­far­torsin­naavugut. Im­maqaluun­niit oqaatsinik al­lanik ilin­niarsin­naavugut, imaluun­niit nunagisatsin­ni sumiif­fim­mut al­lamut, al­laal­lu nunamut al­lamut, nuus­sin­naavugut. – ApS 16:9, 10.

10. Irenep nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutiginiarlugu ilungersor­nini qanoq pil­luaq­quneqaatigaa?

10 Irenep, qatan­ngutip ar­nap aap­paqan­ngitsup USA-miit­tup, nutaarsias­saq nuan­nersoq inun­nut rus­sisut oqalut­tunut oqaluus­sis­sutigerusup­paa. Taamaam­mat 1993-imi oqaluus­sisar­toqatigiin­nut rus­sisut oqalut­tunut New Yorkimiit­tunut ilan­ngup­poq. Taamanik­kut oqaluus­sisar­toqatigiin­ni taak­kunaniit­tut 20-t mis­saan­naan­niip­put. Ukiut 20-t tamatuma kingor­na Irene rus­sisut suli oqal­loris­sinikuun­ngin­nerar­poq. Taamaak­kaluar­torli Jehovap taan­na oqaluus­sisar­tul­lu al­lat rus­sisut oqaluus­sinis­saan­nut ikior­pai. Tamatuma kingunerisaanik New Yorkimi rus­sisut oqalut­tut ilagiivi arfiniliup­put. Irene Biibilimik atuaq­qis­saaqatigisar­tagar­pas­suaqar­poq, taak­kualu ilaat 15-it kuisip­put. Taak­kua ilaat Betelimi suleqataasutut, pioneritut utoq­qaaner­tatul­lu kif­far­tor­put. Irene ima oqar­poq: “Anguniagarisimasin­naasak­ka al­lat eq­qarsaatigigaangak­kit takorloorsin­naan­ngilara al­lamik nuan­naarutiginerusaqarsin­naal­lunga.” Irenep oqaluus­sisar­nini ilumut inuunermini pingaar­tingaar­paa!

Oqaluus­sisin­naanerit pingaar­tingaar­piuk, sapaatillu-akunneri tamaasa pif­fis­saqarfigisarnis­saanut piler­saarute­qarpit? (Im­mikkoortut 11 aamma 12 takukkit)

11. Malersor­neqaraluarluta oqaluus­siuar­ner­put qanoq kinguneqar­tar­pa?

11 Oqaluus­sineq pingaar­tingaarutsigu apustili Paulusi ilaarlugu malersugaagaluarluta oqaluus­siuas­saagut. (ApS 14:19-22) As­sersuutigalugu 1930-k­kun­ni 1940-k­kul­lu aal­lar­tin­neran­ni qatan­ngutivut USA-miit­tut sak­kor­tuumik malersugaap­put. Oqaluus­siuar­pul­li. Oqar­tus­saasunit  unitsin­niar­neqaraluarlutik qatan­ngutivut eq­qar­tuus­sisutigoor­titsip­put ajugaasaqat­taarlutil­lu. 1943-mi qatan­ngutip Knorrip USA-mi eq­qar­tuus­siviit qul­lersaan­ni ajugaasimaner­put eq­qaavaa. Oqar­poq qatan­ngutit oqaluus­siuarsiman­ngitsuup­pata eq­qar­tuus­sivik taan­na aq­qutigalugu sulias­san­ngor­titsisus­saqar­toqar­navian­ngik­kaluar­toq. Nangil­luni oqar­poq qatan­ngutit nunarsuaq tamak­kerlugu oqaluus­siuar­nermik­kut up­per­narsaraat im­min­nik malersuisut iluatsin­navian­ngitsut. Qatan­ngutit nunani al­laniit­tut­taaq as­singusunik eq­qar­tuus­sivin­nut sulias­san­ngor­titsinermin­ni ajugaasimap­put. Aap, oqaluus­sineq nuan­naringaaratsigu malersor­neqaraluarluta oqaluus­siuarusup­pugut.

12. Sunis­sat aalajangiusimaviuk?

12 Oqaluus­sinitsin­nik pingaar­titsingaarut­ta oqaluus­sinermi nalunaaqut­tap-akun­nerinik qas­sinik atuisimaner­put kisiat eq­qarsaatiginavian­ngilar­put. Sapin­ngisar­put tamaat atorlugu ‘nutaarsias­samik nuan­nersumik peq­qis­saar­tumik nalunaajaatigin­nis­saagut’. (ApS 20:24NW; 2 Tim 4:5) Al­lanul­li ilin­niar­titsis­sutigisas­sar­put suugami? Erlin­nar­tuut Guutimeersoq al­la sam­meriar­tigu.

SALLUSUISSUTIT ERLINNANGAARTUT PAASISIMASAVUT

13, 14. ‘Qui’ Jiisusip Mat­thæusi 13:52-imi in­nersuus­sutigisaa sumut as­sersuutaava, qanorlu im­mersorsin­naavar­put?

13 Erlin­nar­tuutit Jehovameersut pingajoraat sal­lusuis­sutit paasisimasavut tamarmik. Jehova sal­lusuis­sutit pilerfigaat. (Joh 17:17; Tit 1:2) Ataataagamilu tuk­kor­toq sal­lusuis­sutinik taak­kunin­nga avitseqatigerusup­paatigut. Maan­namut taak­kua ilar­pas­sui paasisimavavut taas­suma oqaasianik Biibililersaarutinil­lu atuaq­qis­saar­tar­nitsigut, ataatsimeersuaqataasar­nitsigut sapaatil­lu-akun­neri tamaasa ataatsimiigiar­tar­nitsigut. Sal­lusuis­sutit paasisavut amerlatsik­kiar­tuin­nar­til­lugit Jiisusip oqar­neratut ‘queqalis­saagut’  sal­lusuis­sutinik “nutaanik pisoq­qanil­lu” imalin­nik. (Matthæusi 13:52 atuaruk). Erlin­nar­tuutinik iser­tuk­kanik ujaasisoqar­tar­neratut sal­lusuis­sutinik ujaasisarut­ta Jehovap ‘quitsin­nik’ im­mersuinis­samut ikiorumaar­paatigut. (Ussatit 2:4-7 atuakkit). Qanoq ilil­luta sal­lusuis­sutinik ujaasisin­naavugut?

14 Biibili Biibililersaarutil­lu atuaq­qis­saar­tuar­tariaqar­pavut misis­sueq­qis­saar­tariaqarlutalu. Taman­na sal­lusuis­sutinik ‘nutaanik’, tas­sa sior­natigut paasisiman­ngisatsin­nik, nas­saar­nis­samut iluaqutigis­savar­put. (Jos 1:8, 9; Tuss 1:2, 3) Napasuliaq Alapernaarsuiffik-mi saq­qum­mersumi siul­lermi, 1879-imi juulimi naqiter­neqar­tumi, sal­lusuis­sut naasuaq­qamut naasupilup­pas­suit akor­nan­niit­tumut as­sersuun­neqar­poq. Naasoq taan­na nanis­sagaan­ni peq­qis­saar­tumik ujaasinis­saq pisariaqar­poq. Nanigaan­nilu ataasiin­naq naam­magiin­nar­nagu naasunik suli amerlanerusunik ujaasiuar­nis­saq pisariaqar­poq. Tamatumun­nga as­singusumik uagut sal­lusuis­sum­mik ataasiin­narmik ‘nas­saar­ner­put’ naam­magiin­nas­san­ngilar­put. Sal­lusuis­sutinik suli amerlanerusunik ujaasinis­samut pilerisariaqar­pugut.

15. Sooq sal­lusuis­sutit ilaat ‘pisoq­qanik’ taaneqarsin­naap­pat, sal­lusuis­sul­lu sorleq il­lit nuan­nariner­paaviuk?

15 Biibilimik atuaq­qis­saar­talerat­ta sal­lusuis­sutinik nuan­ningaar­tunik paasisaqar­pugut. Taak­ku ‘pisoq­qanik’ taaneqarsin­naap­put sal­lusuis­sutit paasisat­ta siul­lersarim­matigit. Sal­lusuis­sutit taak­kua ilaat suup­pat? Siul­lermik paasivar­put Jehova Pin­ngor­titsisigigip­put inun­nul­lu siuner­taqar­toq. Aam­ma paasivar­put Guutip er­nini nunarsuarmut aal­lar­tik­kaa uter­titsis­sutitut pil­liutigalugu uagut ajor­timit toqumil­lu an­naan­neqarsin­naanias­sagat­ta. Paasivar­put­taaq Guutip naalagaaf­fia naal­liuutinik tamanik piuneerutitsiumaar­toq nunarsuarmilu eq­qis­sil­luta pil­luarlutalu naas­saan­ngitsumik inuusin­naasugut. – Joh 3:16; Saqq 4:11; 21:3, 4.

16. Sal­lusuis­sutinik Biibilimiit­tunik paasin­nit­taatsitsin­nut naq­qiis­suteqar­toqaraangat susariaqar­pugut?

16 Ilaan­nik­kut siulit­tuum­mik al­las­simaf­fim­mil­luun­niit Biibilimiit­tumik paasin­nit­taatsitsin­nut naq­qiis­suteqar­toqar­tar­poq. Taamatut pisoqaraangat pingaaruteqar­poq naq­qiis­sutigineqar­tunik eq­qis­sil­luni atuaq­qis­saar­nis­saq eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­nis­sarlu. (ApS 17:11; 1 Tim 4:15) Paasin­nit­taatsit pisoq­qat nutaal­lu as­sigiin­ngis­sutaan­nik paasin­nit­tariaqaan­nan­ngilagut, aam­mali paasin­nit­taatsip nutaap an­nikitsualut­tor­tai eq­qumaf­figisariaqar­pavut. Taamatut peq­qis­saar­tumik misis­suisarut­ta taak­kua sal­lusuis­sutinik Biibilimeersunik katersugaatitsin­nut ilan­ngutitin­nis­saat qulak­kiis­savar­put. Sooq taamatut iliuuseqar­ner­put im­minut akilersin­naava?

17, 18. Anersaaq il­ler­nar­toq qanoq iluaqutigisin­naavar­put?

17 Jiisusip ilin­niar­tip­paatigut Guutip anersaava iluaqutigalugu sior­natigut ilin­niarsimasatsin­nik eq­qaasaqarsin­naasugut. (Joh 14:25, 26) Taman­na nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sis­sutigin­nin­nitsin­ni qanoq iluaqutigisin­naavar­put? Qatan­ngutip Peterimik atil­lip misigisimasaa eq­qarsaatigeriaruk. 1970-imi 19-inik ukioqarluni Tuluit Nunaan­ni Betelimi kif­far­tuleq­qam­mer­poq. Peterip il­lumiit il­lumut oqaluus­sitil­luni angut utoq­qasaaq umilik naapip­paa. Aperaa Biibilimik paasin­nik­kusun­nersoq. Angut taan­na rabbineriuvoq juuteq, taas­sumalu uis­suum­mis­sutigeqaa angutip inuusut­tup Biibilimik ilin­niar­tis­sin­naasorim­mani. Rabbinerip  Peter misilin­niarlugu ima aperaa: “Uumaangaa, Danielip al­lagai oqaatsit sorliit atorlugit al­lan­neqar­pat?” Peter ima akivoq: “Ilaa aramæerisut al­lagaavoq.” Imalu eq­qaamasalik­kersaar­poq: “Rabbineri tupaal­lap­poq apeq­qutaa akigak­ku – kisian­ni uat­tul­li tupaal­latsigin­ngilaq! Qanoq ilil­lunga akis­sut nalun­ngin­nak­ku? Angerlarama Napasuliaq Alapernaarsuiffik aam­ma Iteritsi! qaam­mam­mi siuliani saq­qum­mersut alak­karlugit paasivara Danielip al­lagaasa aramæerisut al­lan­neqarsimaneranut tun­ngasumik al­laaserisaqar­toq.” (Dan 2:4) Aap, anersaaq il­ler­nar­toq paasis­sutis­sanik atuarsimasatsin­nik sior­natigul­lu ‘quitsin­nut’ im­mius­simasatsin­nik eq­qaasaqaq­qin­nis­samut iluaqutigisin­naavar­put. – Luk 12:11, 12; 21:13-15.

18 Sal­lusuis­sutit Jehovamit paasisavut qaman­nga pisumik nuan­narigutsigit qujamasuutigigutsigil­lu ‘quer­put’ taama it­tunik im­mersor­tuarusus­savar­put. Im­mersuinerujar­tor­til­luta al­lanik ilin­niar­titsinis­samut piareersimasutut misiginerujar­tuin­nas­saagut.

ERLINNARTUUTITIT PAAREQQISSAAKKIT

19. Sooq erlin­nar­tuutivut paareq­qis­saar­tariaqar­pavut?

19 Al­laaserisami matumani paasivar­put erlin­nar­tuutitsin­nik anersaak­kut it­tunik pingaar­titsinis­sar­put qanoq pingaaruteqar­tigisoq. Mianersor­tariaqar­pugul­li Saatanimit silarsuaanil­lu sun­ner­neqaq­qunata erlin­nar­tuutinik taak­kunin­nga nuan­narin­nip­piarun­naarutigisatsin­nik. Mianersun­ngik­kut­ta akis­saatigis­sumik sulif­fit­taar­nis­samut periarfis­sat piisaarluniluun­niit inoorusun­neq pigisanil­luun­niit usorsitsaaruteqarumaneq al­lamut saasaatigisin­naavavut. Apustilip Johan­nesip eq­qaasip­paatigut silarsuaq man­na tamatumalu neqeroorutigisin­naasai peerutingajalersut. (1 Joh 2:15-17) Taamaat­tumik erlin­nar­tuutit anersaak­kut it­tut qujamasuutigiuar­tariaqar­pavut paareq­qis­saar­tariaqarlugil­lu.

20. Erlin­nar­tuutitit anersaak­kut it­tut paareq­qis­saarumal­lugit sunis­sat aalajangiusimaviuk?

20 Guutip naalagaaf­fianik nuan­narin­nip­piarun­naas­sutigisin­naasan­nik taamaatitserusus­suseqarit. Aal­lus­sil­luarlutit oqaluus­sinis­sat aalajangiusimajuk, oqaluus­sinerlu nuan­naarutigiun­naan­ngisaan­naruk. Sal­lusuis­sutinik Biibilimiit­tunik ujaasiuarit. Taamaalioruit katersisin­naavutit “qilan­ni erlin­nar­tuutinik nungus­san­ngitsunik, til­lin­niat inugaan­nik qil­laalaal­lu aserus­san­ngisaan­nik. Uum­matis­simi erlin­nar­tuutisi najor­tuar­tar­paat.” – Luk 12:33, 34.