Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik – Atuaqqissaarutissaq  |  Juuli 2017

Sooq Jehova unnersiutigissavarput?

Sooq Jehova unnersiutigissavarput?

“Hal­leluja. ... Pis­susis­samisoor­poq [Jehova] erinalim­mik un­nersiutigis­sal­lugu.” – TUSS 147:1, Testamentitoqaq 1990-imi naqitigaq.

ERINARSUUTIT: 9, 152

1-3. (a) Tus­siaat 147 qanga al­lan­neqarsimagunar­pa? (b) Tus­siaat 147-p misis­sor­nerani suut paasisin­naavavut?

INUK kil­litsis­sutigisatsin­nik oqaaseqaraangat iliuuseqaraangal­luun­niit nersualaar­tar­par­put. Jehovamik Guutimik un­nersiutigin­nin­nis­satsin­nut pis­sutis­saqar­nerungaar­pugut! Pis­saaneqangaar­nera, pin­ngor­titarsuarmi alutor­nar­tumi erser­toq, pil­lugu un­nersiutigisar­par­put. Aam­ma uagutsin­nik asan­ningaar­nera, er­nerminik uter­titsis­sutitut pil­liutigin­nin­neranit erser­toq, pil­lugu un­nersiutigisar­par­put.

2 Tus­siaat 147-mi erseq­qip­poq tus­siaasior­tup Jehova un­nersiutigerusungaaraa. Aam­ma al­lat kajumis­saar­pai Guutimik un­nersiutigin­neqatigeq­qul­luni. – Tussiaat 147:1, 7, 12 atuakkit.

3 Naluar­put kia Tus­siaat 147 al­las­simaneraa. Ilimanar­porli tus­siaasior­toq Israelik­kut Jehovap Babylonimit aniguisil­lugit Jerusalemimut uter­nerisa nalaani inuusimasoq. (Tuss 147:2) Tus­siaasior­tup Jehova un­nersiutigaa in­nut­tani nunamin­ni pal­lorfigin­nilersin­naateq­qim­magit. Al­laatigaalu Jehovap un­nersiutiginis­saanut pis­sutaasut suli al­lat.  Suut pivai? Aam­ma suut pis­sutigalugit il­lit ima suaarusup­pit: “Hal­leluja”, tas­sa “Jah un­nersiutigisiuk”! – Tuss 147:1.

JEHOVAP SEQUMISSIMASUMIK UUMMATILLIT KATSORSARPAI

4. Israelik­kut kun­ngimit Kyrosimit aniguisitaagamik qanoq misigisimas­sap­pat, aam­ma sooq?

4 Takorlooruk Israelik­kut Babylonimut aal­larus­saaq­qal­lutik qanoq misigisimas­sanersut. Aal­larus­saasuisa il­laruaatigalugit ima oqarfigisar­paat: “Zionimi erinarsuutinik tusar­naar­titsigut!” Juutil­li erinarsorusun­ngil­lat. Nuan­naarutiginer­paasaat Jerusalemi piuneerus­saasimavoq. (Tuss 137:1-3, 6) Uum­mataat sequmeq­qap­put tup­pal­lersar­neqar­tariaqarlutil­lu. Guutil­li oqaasiani siulit­tuutigineqar­tutut Jehovap in­nut­tani ikior­pai. Qanoq? Perserit kun­ngiata Kyrosip Babyloni ajugaaf­figaa Jehovalu pil­lugu ima oqarluni: ‘Peq­qusimavaanga Jerusalemimi naalaf­filiuutis­sagin­ni.’ Kyrosip aam­ma Israelik­kut ima oqarfigai: “In­nut­taanut ilaasusi tamas­si Guutip Naalak­kap najorlisi! Tamas­si tap­pavunga majuas­saasi!” (2 Nal 36:23) Taman­na Israelik­kun­nut Babylonimiit­tunut tup­pal­ler­narsimas­saaq!

5. Jehovap uagutsin­nik katsorsaasin­naanera pil­lugu tus­siaasior­toq qanoq al­lap­pa?

5 Jehovap Israelik­kut inuiat­tuin­naan­ngitsoq aam­mali inut­tut ataasiak­kaatut tup­pal­lersar­tar­pai. Aam­ma ul­lumik­kut Jehovap taama pisar­paatigut. Tus­siaasior­toq al­lap­poq Guutip ‘katsorsarai sequmis­simasumik uum­matil­lit, ikiilu mat­tuserlugit’. (Tuss 147:3) Nap­parsimagaangat­ta isumatsaq­qagaangat­taluun­niit Jehovap isumas­sus­sagaatigut up­perisin­naavar­put. Tup­pal­lersarusungaar­paatigut misigis­sutsik­kul­lu an­niaativut katsorsarusul­lugit. (Tuss 34:19; Es 57:15) Qanorluun­niit ajor­nar­torsioraluarut­ta taman­na naam­magalugu atorsin­naaq­qul­lugu ilisimas­suseqalersil­lutalu nakus­satsit­tar­paatigut. – Jaak 1:5.

Jehovap tup­pal­lersarusungaarlutalu nuan­naar­tik­kusup­paatigut

6. Tus­siaasior­tup Tus­siaat 147:4-mi oqaasii qanoq iluaqutigisin­naavavut? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­siliaq takuuk).

6 Tus­siaasior­toq qilak eq­qarsaatigalugu al­lap­poq Jehovap ‘ul­loris­sat qas­sius­susis­saat aalajangeraa tamaasalu im­mik­kut aq­qisigut taasarlugit’. (Tuss 147:4) Tus­siaasior­tup ul­loris­sat takusin­naavai, qas­ser­piaanersul­li nalul­luin­nar­paa. Ul­lumik­kut ilisimatuut nalun­ngilaat galaksetsin­ni mil­liardinik ul­loriaqar­toq. Aam­ma avataarsuani bil­lionilik­kuutaanik galakseqarunar­poq! Inuit ul­loris­sat kisis­sin­naan­ngilaat, Pin­ngor­titsisul­li kisis­sin­naavai. Al­laal­lumi ul­loris­sat tamaasa nalun­ngingaaramigit tamaasa ateqar­tip­pai. (1 Kor 15:41) Guutip ul­loris­sat sumiin­nerinik ilisiman­nit­tup aam­ma illit ilisarisimavaatit. Nalun­ngit­tuaan­nar­paa sumiin­nersutit, qanor­piaq misiginersutit sunar­piarlu pisariaqar­tin­nerit!

7, 8. (a) Uagut pil­luta Jehovap suna nalun­ngilaa? (b) Jehovap misigin­neqatigin­nit­tar­neranik as­sersuuteqarit.

7 Jehovap qanoq atugaqar­nersutit paasivaa, ajor­nar­torsiutitil­lu naam­magalugit atorsin­naaq­qul­lugit ikiuinis­saminut  pis­saaneqarluni. (Tussiaat 147:5 atuaruk). Im­maqa misigivutit atuk­katit ar­tor­nar­pal­laar­tut anigorsin­naan­ngik­kitil­lu. “Eq­qaamavaa pujualaasugut”, tas­sa pisin­naasat­ta kil­leqar­nerat Jehovap paasivaa. (Tuss 103:14) Naam­mal­luin­nan­ngitsuugat­ta kuk­kus­sutigisar­tagar­put kuk­kus­sutigisaqat­taar­tar­par­put nikal­lorsin­naal­lutalu. Oqaaserisimasat­ta ilaat, kis­saatigisavut eq­qun­ngitsut sin­ngasar­nivul­luun­niit peq­qis­simis­sutigingaar­tar­pavut! Jehova san­ngiis­suteqan­ngil­luin­nar­poq, misigis­sutsivul­li paasil­luarsin­naavai. – Es 40:28.

8 Jehovap as­saata pis­sarsuup an­nikil­liuutin­nit aniguisil­lutit ikioraatit nam­mineq misiginikuuiuk? (Es 41:10, 13) Pionerip Kyokomik atil­lip taman­na misigaa. Al­lami kif­far­tor­tus­satut aal­lar­titaareerluni nikal­lorujus­suar­poq. Kyokol­li qanoq nalun­ngilaa ajor­nar­torsiutini Jehovap paasigai? Ilagiin­ni tikitaani misigin­neqataasut amerlap­put. Misigivoq Jehovamit ima oqarfigineqarlunilusooq: “Asavak­kit, imaan­ngitsoq pioneriugavit, panigigak­kil­li uan­nul­lu tun­niul­luin­narsimasuugavit. Inuunerit uan­nil­lu nalunaajaasuunerit nuan­naarutigis­sagit kis­saatigaara!” Jehovap qanoq paasitip­paatit ‘paasisimasaqas­sutsi kil­lisis­saan­ngitsuusoq’?

JEHOVAP PISARIAQARTITATSINNIK TUNISARPAATIGUT

9, 10. Pingaar­ner­paamik Jehovap qanoq ikior­tar­paatigut? As­sersuuteqarit.

9 Tamat­ta timik­kut pisariaqar­titaqar­pugut. Im­maqa naam­mat­tunik nerisas­saqar­nerlutit isumakuluutigaat. Jehoval­li nunarsuaq nerisas­sanik naam­mat­torsuar­nik pilersuisip­paa, al­laat ‘tuluk­kat qarlor­nermik­kut piumasaan­nik’ tunisar­pai. (Tussiaat 147:8, 9 atuakkit). Jehovap tuluk­kat nerisas­saqar­tit­tarmagit qularutigis­san­ngilar­put uagut timik­kut pisariaqar­titatsin­nik tunis­sagaatigut. – Tuss 37:25.

10 Pingaar­ner­paamik Jehovap up­perluar­tuujuar­nis­samut pisariaqar­titatsin­nik pilersor­tar­paatigut, ‘eq­qis­sinermil­lu Guutimit pisup siuneqas­suser­nit tamanit an­nerungaar­tumik’ tunisarluta. (Fil 4:6, 7) Qatan­ngutip Mutsuop nuliamilu Jehovap ikiuinera misigivaat. 2011-mi Japanimi tsunameqarmat il­lumik qaavanut qaqinermik­kut an­naq­qar­put. Ul­lormi tamatumani pigisatik tamangajaasa an­naavaat. Il­lup qaliani ineeq­qat ilaan­ni nil­lerlunilu taar­tumi un­nuaq naavaat. Ul­laak­kut qiim­mas­saatigisin­naasamin­nik ujarler­put. Nas­saarisatuaraat Jehovas Vidners Årbog 2006-imoor­toq. Mutsuop qup­peraleramiuk takuaa 2004-mi Sumatrami nuna sajum­mat tsunamit qanoq aseruitigisimasut al­laatigineqar­toq. Nulianilu qiaatigalutik qatan­ngutit­ta misigisaat atuar­paat. Misigip­put Jehovap pisariaqar­titarluin­narmin­nik qiim­mas­saraatik. Aam­ma al­latigut Jehovamit isumagineqar­put. Qatan­ngutit Japanimi sumiif­fin­nit al­laneersut nerisas­sanik atisanil­lu isumagaat. Nakus­satsis­sutiginer­paavaal­li qatan­ngutit Guutip peqatigiis­sor­taanit ilagiimin­nut aal­lar­titat. Mutsuo ima oqalut­tuar­poq: “Misigivunga Jehova sanitsin­niil­lunilusooq marluul­luta im­mik­kut isumagigaatigut. Tup­pal­ler­naqaaq!” Guutip up­perluar­tuujuar­nis­satsin­nut pisariaqar­titatsin­nik pilersoq­qaariarluta timik­kut pisariaqar­titavut isumagisar­pai.

 GUUTIP IKIUINERA ILUAQUTIGIUK

11. Guutip ikiuinera iluaqutigis­sagutsigu susariaqar­pugut?

11 Jehovap maniguut­tut “ikior­tarial­lit najum­misar­pai”. Asavaatigut ikioriaan­naajuaan­narlutalu. (Tuss 147:6a) Ikiuinera qanoq iluaqutigisin­naavar­put? Jehovamut at­taveqarluar­neq ineriar­tor­tit­tariaqar­par­put. At­taveqarluas­sagut­talu maniguut­tuusariaqar­pugut. (Sef 2:3) Maniguut­tut tatigaat Jehovap naaper­tuil­luan­ngitsut suul­luun­niit aaq­qik­kumaarai naal­liuk­kun­naarsik­kumaaraatil­lu. Inuit taamaat­tut Jehovamit iluarisaap­put.

12, 13. (a) Guutip ikiuinera iluaqutigis­sagutsigu suut ingalas­simasariaqar­pavut? (b) Jehovap kik­kut iluarai?

12 Paarlat­tuanik Guutip ‘iluaatsut aqul­laar­tit­tar­pai’. (Tuss 147:6b) Uagut aqul­laar­titaarusun­ngilagut! Guutip ilumoorfigin­nil­luni asan­nin­nera misigerusuk­katsigu  uumigisai uumigisariaqar­pavut. (Tuss 97:10) As­sersuutigalugu kinguaas­siuutitigut as­suar­nar­tulior­neq uumigisariaqar­par­put. Taman­na isumaqar­poq as­suar­nar­tulior­titsisin­naasut suul­luun­niit, aam­ma por­nografiimut tun­ngasut, tamaasa ingalas­simasariaqarivut. (Tuss 119:37; Matt 5:28) Akioruminaas­sin­naagaluar­toq im­minut akilersin­naavoq, akiuuk­kut­tami Jehovamit iluarisaas­saagut.

13 Nam­mineerluta taman­na akiorsin­naan­ngilar­put. Jehova tatigisariaqar­par­put. Inuit ikior­tis­sarsiorfigisar­tagaat tatigisarutsigit Jehovap iluaris­savaatigut? Naamik, Jehovap “hestit nukingi soqutigin­ngilai”. Nam­mineer­nias­saagut inuil­luun­niit al­lat ikior­tisiariin­narlugit? Jehovap ‘inuit nukingi nuan­naarutigin­ngilai’. (Tuss 147:10) Jehovamul­li qinujuar­tariaqar­pugut san­ngiis­sutitsin­nit an­naateq­qul­luta kimigiiserfigalugu. Jehovap qin­nutivut tusakatan­ngisaan­nas­savai. Jehovap “nuan­naarutigai mianerin­nitsini, taak­ku un­neq­qaris­sutsiminik neriuf­figin­nit­tut”. (Tuss 147:11) Ilumoorfigin­nit­tuum­mat asam­matigul­lu nalun­ngilar­put kis­saatigisavut eq­qun­ngitsut ajugaaf­figisin­naaq­qul­lugit ikior­tuas­sagaatigut.

14. Tus­siaasior­tup suna qularutigin­ngilaa?

14 Jehovap neriorsor­paatigut ajor­nar­torsioraangat­ta ikior­tarumal­luta. Israelik­kut Jerusalemimut utermata Jehovap qanoq ikius­sagaatik tus­siaasior­tup eq­qarsaatigaa. Ima erinarsor­poq: “Isaaf­fip­pit par­naarutaat qajan­naal­lisim­magit er­nitil­lu ilin­ni pil­luaq­qul­lugit. Nunan­ni eq­qis­sineqar­titsivoq.” (Tuss 147:13, 14) Jehovap il­loqarfiup isaaf­fii qajan­naal­lisik­kumam­magit tus­siaasior­toq er­numan­ngilaq. In­nut­tani ser­nigiumaarai tatigaa.

Annikilliuutit pissutigalugit isumakuluuteqaraangatta Guutip oqaasia qanoq iluaqutigisinnaavarput? (Immikkoortut 15-17 takukkit)

15-17. (a) An­nikil­liuutivut pil­lugit qanoq misigisarsin­naavugut, Jehoval­li oqaatsini atorlugu qanoq ikior­tar­paatigut? (b) Ikior­niarluta Guutip oqaasiata ‘siarualer­tor­neranik’ as­sersuuteqarit.

15 Im­maqa ajor­nar­torsiuteqaravit er­numavutit, taman­nali anigorsin­naaq­qul­lugu Jehovap ilisimas­suseqalersis­sin­naavaatit. Tus­siaasior­tup al­lan­neratut Guutip “oqaatsini nunarsuarmut  tamarmut nalunaarutigai, peq­qusineri siarualer­tor­put”. Taava tus­siaasior­tup aput, pueq­qoq nataq­qor­nal­lu eq­qaariarlugit ima aperivoq: “Is­silersitsip­pat kina atasin­naava?” Taava al­lap­poq Jehovap ‘oqaatsi aal­lar­tik­kaangagu taava aput aat­tar­toq’. (Tuss 147:15-18) Guutit­ta, sunik tamanik ilisiman­nit­tup qanorluun­niil­lu iliorsin­naasup, nataq­qor­nanik aputinil­lu aqutsisin­naasup, ajor­nar­torsiut sunaluun­niit anigorsin­naal­lugu ikiorsin­naal­luar­paatit.

Il­lit nam­mineq Jehovap siulersuipal­lat­tar­nera misiginikuuiuk?

16 Ul­lumik­kut Jehovap oqaatsini Biibili atorlugu siulersor­tar­paatigut. Tus­siaasior­toq al­lap­poq oqaasia ‘siarualer­tor­toq’ ikior­niarluta. Guutip eq­qor­tumik pif­fis­sarlu eq­qorlugu siulersor­tar­paatigut. Biibili, Biibililersaarutit ‘inus­siamit aalajaal­lunilu silatuumeersut’, JW Broadcasting, jw.org, utoq­qaaner­tat qatan­ngutil­lu qanoq iluaqutigigitit eq­qarsaatigiuk. (Matt 24:45, NW) Il­lit nam­mineq Jehovap siulersuipal­lat­tar­nera misiginikuuiuk?

17 Qatan­ngutip ar­nap Simonep Guutip oqaasianit ikior­neqar­neq misigaa. Naleqan­ngitsutut misigivoq isumaqarlunilu Jehovamit iluarisaanani. Nikal­lungagaangamili Jehovamut qinujuar­tar­poq ikioq­qul­luni kimigiiserfigalugu. Aam­ma Biibilimik atuaq­qis­saar­tuar­poq. Ima oqar­poq: “Misigin­ngisaan­nar­punga Jehovap nakus­satsis­sin­naan­ngik­kaanga siulersorsin­naan­ngik­kaangalu.” Taman­na isumal­luar­tuuneruler­nis­saminut iluaqutigaa.

18. Sooq Jehova qanil­lugu misigivit, aam­ma suut pis­sutigalugit Jehovamik un­nersiutigin­nip­pit?

18 Tus­siaasior­tup nalun­ngilaa nunarsuarmi inuiaat akor­nan­ni itsaq inuiaat Israelik­kut Jehovap in­nut­tas­samisut toq­qarsimagai. Inuiaat taak­kuin­naat Guutip ‘oqaasia inatsisaalu’ pisimavaat. (Tussiaat 147:19, 20 atuakkit). Ul­lumik­kut Guutip aq­qanik taaguuteqar­ner­put uagutsin­nut ataq­qinaataangaar­poq. Guuti ilisarisimagatsigu, oqaasianit siulersor­neqarat­ta taas­sumun­ngalu qanit­tumik at­taveqarsin­naagat­ta qujamasup­pugut. Tus­siaat 147-mik al­lat­tutut Jehovap un­nersiutiginis­saanut al­lal­lu taas­sumin­nga un­nersiutigin­neq­qul­lugit kajumis­saar­nis­saan­nut pis­sutis­sar­pas­suaqar­pugut.