“Anersaami inuus­saasi.” – GAL 5:16.

ERINARSUUTIT: 136, 10

1, 2. Qatan­ngutip angutip suna paasivaa, qanorlu ilior­pa?

ROBER­T inuusut­tuaraal­luni kuisip­poq, sal­lusuis­sul­li inuunermini pingaar­ner­paatin­ngilaa. Ima oqar­poq: “Ajor­tuliun­ngisaan­naraluarlunga pimoorus­sinanga ingerlavunga. Ataatsimiigiar­tuarama ukiul­lu ingerlanerani ikior­ti-pioneriul­lat­taasarama anersaak­kut nukit­tor­pasip­punga. Arlaan­nil­li amigaateqar­punga.”

2 Rober­tip aatsaat katereerluni paasivaa suna amigaatigalugu. Nulianilu ilaan­nik­kut Biibili pil­lugu nalorsitsaat­tar­put. Nuliata Biibili ilisimal­luaramiuk apeq­qutit ingerlaan­naq akisar­pai. Rober­tili amerlaner­tigut apeq­qutit akisin­naaneq ajoramigit peq­qusiileqisar­poq. Ima oqar­poq: “Misigivunga ilisimasaqar­nanga. Eq­qarsar­punga: ‘Nulian­nut anersaak­kut it­tuus­saguma iliuuseqar­tariaqar­punga.’” Taamaalior­porlu, ima nangip­poq: “Biibili arlaleriarlunga atuaq­qis­saar­para, suul­lu tamarmik inis­sik­kiar­tuler­put. Paasisimasaqas­suseqaler­punga pingaar­ner­tul­lu Jehova qanimut at­taveqarfigiar­tulerlugu.”

3. (a) Rober­t pil­lugu oqalut­tuaq qanoq ilin­niarfigisin­naavar­put? (b) Pingaarutil­lit suut eq­qar­tus­savavut?

3 Rober­t pil­lugu oqalut­tuaq pingaarutilin­nik ilin­niarfigisin­naavar­put.  Im­maqa Biibili pil­lugu ilisimasaqarlutalu aalajangersimasumik ataatsimiigiar­tarlutalu oqaluus­seqataasar­pugut, tamak­kuli pis­sutigiin­narlugit anersaak­kut it­tut pingaar­tiler­navian­ngilavut. Im­maqaluun­niit anersaak­kut it­tunik pingaar­titsilerumal­luta iliuuseqarsimavugut, im­minul­li misis­sorut­ta paasis­savar­put suli sulis­sutis­saqarluta. (2 Tim 3:14) Al­laaserisami matumani apeq­qutit pingasut pingaarutil­lit akis­sutis­sarsis­savavut: (1) Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsinerluta qanoq paasisin­naavar­put? (2) Anersaak­kut qanoq nukit­tunerulersin­naavugut? (3) Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsiuar­ner­put qanoq inuunitsin­ni iluaqutigis­savar­put?

ANERSAAKKUT ITTUNIK PINGAARTITSINERLUTA QANOQ PAASISINNAAGIPPUT

4. Efesosimiut 4:23, 24-milu siun­nersuut kik­kun­nut atuup­pa?

4 Guutimut kif­far­tulerat­ta inuunitsin­nut sutigut tamatigut sun­niuteqar­tumik al­lan­nguivugut. Kuisik­kat­talu imaan­ngilaq al­lan­nguisarun­naar­tugut. Biibilimi ‘isumatsigut nutaan­ngor­nis­samik’ kajumis­saar­neqar­pugut. Grækerit oqaasiat ‘nutaan­ngor­nis­samik’ nutser­neqar­toq ataavar­tumik nutaan­ngoriar­tor­nermut in­nersuus­sutaavoq. Taamaat­tumik isigin­nit­taaser­put nutaanngortittuartariaqarparput. (Ef 4:23, 24) Naam­mal­luin­nan­ngitsuugat­ta al­lan­nguiuar­tariaqar­pugut. Ukior­pas­suar­ni Jehovamut kif­far­torsimagaluarut­ta taas­sumun­nga at­taveqarluar­tuar­tariaqar­pugut. – Fil 3:12, 13.

5. Apeq­qutit suut anersaak­kut it­tunik pingaar­titsinerluta paasinis­saanut iluaqutigisin­naavavut?

5 Inuusut­tuugut­ta utoq­qaagut­taluun­niit un­neq­qaril­luta im­minut misis­sor­tariaqar­pugut. Im­minut ima aperisin­naavugut: ‘Maluginiar­tar­para anersaak­kut it­tut pingaar­tin­nerulersimal­lugit? Kristusitut pis­suseqar­neruleriar­tor­punga? Ataatsimiin­ner­ni isigin­nit­taasera pis­susilersoriaaseralu sunik ersersitsip­pat? Oqaloqateqaraangama kis­saatit qanoq it­tut ersersit­tar­pak­ka? Atuaq­qis­saar­tar­nera, atisalersoriaasera, isik­koris­sariaasera siun­nersor­neqaraangamalu qisuariaasera sumik ersersitsip­pat? Ajor­tulior­nis­samut us­ser­neqaraangama qanoq qisuariar­tar­punga? Kristumiutut inersimal­lualersimavunga?’ (Ef 4:13) Apeq­qutit taak­kua iluaqutigalugit anersaak­kut qanoq inersimal­luar­tiginerluta paasisin­naavar­put.

6. Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsinerluta aam­ma qanoq paasisin­naavar­put?

6 Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsinerluta paasiumal­lugu ilaan­nik­kut al­lanit ikior­neqar­tariaqar­tar­pugut. Apustili Paulusi nas­suiaavoq inuup tar­nimut, imaluun­niit uinim­mut, atasup paasisin­naan­ngik­kaa inooriaatsini Guutip nuan­narin­ngik­kaa. Inuul­li anersaak­kut it­tunik pingaar­titsisup Guutip isigin­nit­taasia paasisin­naavaa. Nalun­ngilaa Jehovap uinik malil­lugu inuuneq  iluarin­ngik­kaa. (1 Kor 2:14-16; 3:1-3) Utoq­qaaner­tat Kristusip eq­qarsaataanik pigisaqar­tut qatan­ngutit uinik malil­lugu inuulersut maluginiapal­lat­tar­paat ikior­niar­tarlugil­lu. Utoq­qaaner­tanit ikior­niar­neqarut­ta ikiuinerat akueris­savar­put pisariaqar­tumil­lu al­lan­nguil­luta? Taamaaliorut­ta anersaak­kut nukit­tuun­ngor­nis­sar­put kis­saatigil­luin­narlugu ersersis­savar­put. – Oqal 7:5, 9.

ANERSAAKKUT NUKITTUNERULERIT

7. Qanoq nalun­ngilar­put Biibilimik ilisimasaqar­neq anersaak­kut it­tunik pingaar­titsiler­nis­samut naam­man­ngitsoq?

7 Biibilimik ilisimasaqar­neq anersaak­kut it­tunik pingaar­titsiler­nis­samut naam­man­ngilaq. Jehova pil­lugu kun­ngi Salomo ilisimasaqarluar­poq, aam­ma Salomop ilisimas­suseqarluni al­lagai al­laat Biibilimut ilan­ngun­neqar­put. Kingusin­nerusuk­kul­li Jehovamut at­taveqarluarun­naarami aalajaak­kun­naar­poq. (1 Kng 5:9, 10; 11:4-6) Taamaat­tumik Biibilimik ilisimasaqar­nit­ta saniatigut suna pisariaqar­tip­par­put? Up­per­nik­kut nakus­satsit­tuar­tariaqar­pugut. (Kol 2:6, 7) Qanoq taamaaliorsin­naavugut?

8, 9. (a) Up­per­nik­kut nukit­tuneruler­nis­samut suut iluaqutigis­savavut? (b) Atuaq­qis­saar­nermi eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­nermilu suut anguniagarisar­pavut? (Al­laaserisap aal­laq­qaataani as­sit takuk­kit).

8 Paulusip kristumiut siul­liit ‘inersimas­sum­mut ingerlaq­qul­lugit’ kajumis­saar­pai. (Hebr 6:1, tastamantitâĸ) Siun­nersuut taan­na qanoq maleruarsin­naavar­put? Atuak­kamik Guutip asanninneraniittuinnaritsi-mik atuaq­qis­saar­neq iliuuserisas­sat­ta pingaarutil­lit ilagaat. Taan­na iluaqutigalugu najoq­qutas­siat Biibilimeersut inuunin­ni qanoq maleruarsin­naal­lugit paasisin­naavat. Atuagaq taan­na atuaq­qis­saareersimaguk­ku Biibililersaarutit al­lat iluaqutigalugit up­per­nik­kut nukit­tunerulersin­naavutit. (Kol 1:23) Aam­ma ilik­kak­kavut eq­qarsaatigeq­qis­saar­tariaqarlugil­lu qanoq maleruarsin­naaneran­nik paasin­nin­nis­samut Jehovamut ikioq­qusariaqar­pugut.

9 Atuaq­qis­saar­nermi eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­nermilu Jehovap nuan­naar­tin­nis­saanik naalan­nis­saanil­lu qaman­nga pisumik kis­saatit­ta ineriar­tor­tin­nis­saa anguniagarisariaqar­par­put. (Tuss 40:9; 119:97)  Aam­ma anersaak­kut ineriar­tor­nermut ajoqutaasut suul­luun­niit ingalas­simasariaqar­pavut. – Tit 2:11, 12.

10. Inuusut­tut anersaak­kut nukit­tunerulerumal­lutik susin­naap­pat?

10 Inuusut­tuuguit anersaak­kut anguniagaqar­pit? Qatan­ngutip angutip Betelimi kif­far­tor­tup inuusut­tut ul­lormi ataatsimi ataatsimeersuar­nermi kuisit­tus­sat oqaloqatigineran­ni anersaak­kut anguniagaat pil­lugit aperisar­pai. Takusin­naavaa amerlasuut siunis­sami Jehovamut qanoq kif­far­tor­niarlutik eq­qarsaatigeq­qis­saarsimagaat. Ilaasa pif­fis­saq tamaat Jehovamut kif­far­tor­nis­sar­tik imaluun­niit oqaluus­sisar­tunik pisariaqar­titsif­fiusunut nuun­nis­sar­tik pilersaarutigaat. Inuusut­tul­li ilaasa apeq­qut qanoq akis­sal­lugu naluaat. Imaap­pa misigisut anersaak­kut anguniagaqar­tariaqar­natik? Inuusut­tuuguit im­minut ima aperigit: ‘Angajoq­qaama kis­saataat maliin­narlugu ataatsimiigiar­tarlungalu oqaluus­seqataasar­punga? Imaluun­niit uanga nam­mineq Guuti ikin­ngutigaara?’ Soorunami tamat­ta, inuusut­tuugaluarut­ta utoq­qaagaluarut­taluun­niit, anersaak­kut anguniagaqar­tariaqar­pugut. Taman­na anersaak­kut nukit­tujuar­nis­samut iluaqutigis­savar­put. – Oqal 12:1, 13.

11. (a) Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsilerumal­luta susariaqar­pugut? (b) Biibilimi maligas­saal­luar­toq kina ilaarsin­naavar­put?

11 Sutigut pitsan­ngorsaasin­naal­luta paasereerutsigu al­lan­nguil­luta aal­lar­tit­tariaqar­pugut. Taman­na ima pingaaruteqar­tigaaq inuuin­nar­nis­satsin­nut toqunis­satsin­nul­luun­niit  aalajangiisuus­sal­luni. (Rom 8:6-8) Jehovap naam­mal­luin­nar­tuunis­sar­put piumasarin­ngilaa, aam­ma ikior­niarluta anersaaminik il­ler­nar­tumik tunisar­paatigut. Tamaviaarlutali im­minut sulis­sutigisariaqar­pugut. Qatan­ngutip John Barrip, Siulersuisoqatigiin­nut ilaasor­tatut kif­far­torsimasup, Lukasi 13:24 ima oqaaseqarfigaa: “Amerlasuut anersaak­kut nukit­tuun­ngor­nis­sar­tik tamaviaarutigineq ajoramik­ku iluatsin­ngitsoor­tar­put.” Jaaku, in­ngilimut akiuut­toq pil­luaq­quneqar­nis­samilu tungaanut tun­niutiin­nan­ngitsoq, ilaar­tariaqar­par­put. (1 Mos 32:27-29) Biibilimik atuaq­qis­saar­neq nuan­nersuusin­naagaluar­toq Biibili oqalut­tualiatut aliik­kutariniaan­narlugu atuas­san­ngilar­put. Sal­lusuis­sutit erlin­nar­tut iluaqutis­sat­ta nas­saarinis­saat sulis­sutigisariaqar­par­put.

12, 13. (a) Korinthimiunut al­lak­kat siul­liit 2:16-ip maleruar­nis­saanut suna iluaqutigis­savar­put? (b) Petrusip maligas­siaa siun­nersuutaalu qanoq iluaqutigisin­naavavut? (c) Anersaak­kut nukit­tunerulerumal­lutit susin­naavit? (Takuuk ungalusaq “ Anersaak­kut ineriar­torumal­lutit iliuuserisin­naasatit”).

12 Anersaak­kut ineriar­torumal­luta iliuuseqarut­ta eq­qarsar­taatsitsin­nik al­lan­nguinis­samut anersaaq il­ler­nar­toq iluaqutigis­savar­put. Taava Kristusitut eq­qarsar­taaseqar­neq ilik­kariar­tulersin­naavar­put. (1 Kor 2:16) Anersaap il­ler­nar­tup pileris­susipiloqarun­naar­nis­samut Guutil­lu iluarisaatut pis­suseqaler­nis­samut ikiorsin­naavaatigut. (Gal 5:16, 22, 23) Pigisat nuan­naar­niutil­luun­niit pingaar­til­lugit paasigutsigu nikal­lus­san­ngilagut. Eq­qor­tut eq­qarsaatigiuar­nis­saan­nut ikioq­qul­luta anersaaq il­ler­nar­toq Jehovamut qin­nutigiuar­tariaqar­par­put. (Luk 11:13) Apustili Petrusi, Kristusitut eq­qarsar­tuaan­nan­ngitsoq, eq­qaamajuk. (Matt 16:22, 23; Luk 22:34, 54-62; Gal 2:11-14) Nikal­lungajuan­ngilarli, Jehovamil­lu ikior­neqarami Kristusitut eq­qarsar­taaseqar­neq ilik­kariar­tuler­paa. Aam­ma uagut taamaaliorsin­naavugut.

13 Petrusip kingusin­nerusuk­kut pis­suserineqar­tus­sat iluaqutis­savut eq­qaavai. (2 Petrusi 1:5-8 atuakkit). Im­minut naalak­kersin­naaneq, nikal­lujuin­neq, qatan­ngutigiit­tut asan­nin­neq pis­suserineqar­tus­sal­lu al­lat ineriar­tor­tik­kumal­lugit tamaviaar­tariaqar­pugut. Ul­lut tamaasa im­minut ima aperisin­naavugut: ‘Anersaak­kut nukit­tuneruler­nis­samut iluaqutis­sara pis­suserineqar­tus­saq suna ul­lumik­kut sulis­sutigisin­naavara?’

ULLUINNARNI NAJOQQUTASSIANIK BIIBILIMEERSUNIK MALERUAANEQ

14. Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsiner­put inuunitsin­nut qanoq sun­niuteqas­sava?

14 Kristusitut eq­qarsar­tar­ner­put sulif­fitsin­ni atuarfitsin­niluun­niit pis­susilersor­tar­nitsin­nut, oqaloriaatsitsin­nut ul­luin­nar­nilu aalajangiisar­nitsin­nut sun­niuteqas­saaq. Kristusimik ilaarsiniar­ner­put aalajangiisar­nitsin­nit ersis­saaq. Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsigat­ta Jehovamut at­taveqar­nit­ta ajoquser­neqar­nis­saa kis­saatigin­ngilar­put. Ajor­tulior­nis­samut us­ser­neqarut­ta anersaak­kut it­tunik pingaar­titsiner­put nak­kaan­nan­ngin­nis­samut iluaqutigis­savar­put. Aalajangiin­ngin­nitsin­ni im­minut ima aperis­saagut: ‘Najoq­qutas­siat Biibilimeersut suut iluaqutigis­savak­ka? Kristusi qanoq ilius­sagaluar­pa? Suna Jehovap iluaris­savaa?’ Taamatut eq­qarsar­tar­neq ileq­quliut­tariaqar­par­put. Maan­na nalaas­sin­naasavut eq­qar­toriar­tigit. Tamatigut najoq­qutas­siaq Biibilimeersoq silatusaar­tumik aalajangiinis­samut iluaqutigisas­sar­put sam­misas­savar­put.

15, 16. Kristusitut eq­qarsar­tar­neq silatusaar­tumik aalajangiinis­samut qanoq iluaqutigisin­naavar­put (a) aap­pas­samik toq­qaanermi? (b) ikin­ngutinik toq­qaanermi?

 15 Aappassamik toqqaaneq. Najoq­qutas­siaq Biibilimeersoq Korinthimiunut allakkat aappaat 6:14, 15-imilu al­las­simavoq. (Atuakkit). Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsisup inut­tut tar­nimut, imaluun­niit uinim­mut, atasutut isigin­nit­taaseqan­ngin­nera Paulusip erseq­qis­sar­paa. Najoq­qutas­siaq taan­na aap­pas­san­nik toq­qaaniar­nin­ni qanoq iluaqutigisin­naaviuk?

16 Ikinngutinik toqqaaneq. Najoq­qutas­siaq Biibilimeersoq Korinthimiunut allakkat siulliit 15:33-mi al­las­simavoq. (Atuaruk). Inuup anersaak­kut it­tunik pingaar­titsisup inuit up­per­nerminik san­ngiil­lisitsisin­naasut ikin­ngutiginavian­ngilai. Pis­sutsini as­sigiin­ngitsuni tamatumin­nga qanoq maleruaasin­naal­lutit eq­qarsaatigiuk. As­sersuutigalugu inter­netik­kut at­taveqar­tarfin­nut tun­ngatil­lugu aalajangiisar­nin­nut qanoq iluaqutigisin­naaviuk? Inun­nik nalusan­nik inter­netik­kut spil­leqateqas­sanerlutit aalajanger­nialeruit qanoq iluaqutigisin­naaviuk?

Aalajangikkakka anersaakkut ineriartornissamut iluaqutigissavakka? (Immikkoortoq 17 takuuk)

17-19. Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsisuunerit qanoq iluaqutigis­saviuk (a) naleqan­ngitsunik sam­misar­tagaqan­ngin­nis­samut? (b) pitsaasunik anguniagaqar­nis­samut? (c) isumaqatigiin­ngis­sutinik aaq­qiinis­samut?

17 Sammisartakkat anersaakkut ineriartornitsinnut ajoqutaasut. Hebræerit 6:1-imi mianersoq­qus­sut pingaarutilik al­las­simavoq. (Atuaruk). ‘Suliat toqungasut’ ingalas­simasas­sagut suugamik? Tas­saap­put sam­misar­tak­kat naleqan­ngitsut anersaak­kut nukit­tuneruler­nis­samut iluaqutaan­ngitsut. Suliat toqungasut pil­lugit mianersoq­qus­sut apeq­qutinik imaat­tunik akisinis­samut iluaqutigis­savar­put: ‘Sam­misar­tagaq taan­na iluaqutaava imaluun­niit naleqan­ngila? Niuer­nermik pilersaarum­mut tas­sunga akulius­saanga? Sooq silarsuarmi pis­sutsinik al­lan­nguiniar­tut akuliuf­figis­san­ngilak­ka?’

Aalajangikkakka anersaakkut anguniagaqarnissamut iluaqutigissavakka? (Immikkoortoq 18 takuuk)

18 Anersaakkut anguniakkat. Jiisusip qaq­qami oqaluutsimini anguniak­kat pil­lugit pitsaasumik siun­nersor­paatigut. (Matt 6:33) Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsisup Naalagaaf­fik inuunermini sal­liut­tar­paa. Najoq­qutas­siaq taan­na apeq­qutinik imaat­tunik akisinis­samut iluaqutaas­saaq: ‘Tun­ngaviusumik ilin­niareeruma qaf­fasin­nerusumik ilin­niagaqalis­saanga? Atorfik aalajangersimasoq akueris­savara?’

Aalajangikkakka eqqisseqateqarnissamut iluaqutigissavakka? (Immikkoortoq 19 takuuk)

19 Isumaqatigiinngissutit. Al­lanik isumaqatigiin­ngis­suteqaraangat­ta Paulusip Romami ilagiin­nut siun­nersuutaa iluaqutigisin­naavar­put. (Rom 12:18) Kristusi ilaaratsigu ‘inuit tamaasa eq­qis­seqatiginiar­tar­pavut’. Al­lanik isumaqatigiin­ngis­suteqaraangat­ta qanoq qisuariar­tar­pugut? Al­lat al­latut isumaqar­nerat akueriuminaatsit­tar­par­put? Imaluun­niit eq­qis­seqateqar­niar­tar­tutut ilisimaneqar­pugut? – Jaak 3:18.

20. Sooq anersaak­kut ineriar­torusup­pit?

20 Taak­kunan­nga ersersin­neqar­poq najoq­qutas­siat Biibilimeersut iluaqutigalugit Guutip anersaavanit siulersor­tin­nitsin­nik ersersitsisumik aalajangiisin­naasugut. Anersaak­kut it­tunik pingaar­titsigut­ta pil­luas­sal­lutalu nalerisimaas­saagut. Rober­t, siusin­nerusuk­kut eq­qaaneqar­toq, ima oqar­poq: “Jehovamut at­taveqarluar­nerulerama uiul­luar­nerulerlungalu ataataal­luar­neruler­punga. Nalerisimaarlungalu pil­luar­punga.” Anersaak­kut ineriar­torumal­luta sapin­ngisatsin­nik iliuuseqarut­ta pil­luaq­qus­sutit amerlasuut nuan­naarutigis­savavut. Maan­na pil­luar­nerulis­sal­lutalu siunis­sami “inuunivik” pigilis­savar­put. – 1 Tim 6:19.