Imarisai

Saqqaata tullia

Imai

Jehovap Nalunaajaasui

Kalaallisut

Napasuliaq Alapernaarsuiffik – Atuaqqissaarutissaq  |  Aggusti 2016

Anersaakkut ineriartornissat eqqumaffigaajuk?

Anersaakkut ineriartornissat eqqumaffigaajuk?

“Isumagisas­saris­savatit al­lak­kanik atuf­fas­sisar­neq, oqaaq­qis­saarineq ajoqersuinerlu.” – 1 TIM 4:13.

ERINARSUUTIT: 45, 42

1, 2. (a) Esajap al­lagai 60:22 naggatis­sap nal­liutingajaler­nerani qanoq eq­quup­pa? (b) Jehovap nunami kif­fai sunik pisariaqar­titsip­pat?

“MIN­NERSAAT tuusintilin­ngus­saaq nukarlersaal­lu tas­saalis­sal­luni inuiaat pis­saasut.” (Es 60:22) Oqaatsit taak­ku naggatis­sap nal­liutingajaler­nerani eq­quup­put. 2015-imi Jehovap kif­fai nunarsuaq tamak­kerlugu Naalagaaf­fim­mik nutaarsias­samik nuan­nersumik oqaluus­sisar­tut 8.220.105-iup­put! In­nut­tami amerlinis­saat pil­lugu Guuti ima oqar­poq: “Uanga tas­sa Naalagaq; pif­fis­san­ngor­pat piler­tor­tumik taman­na naam­mas­sis­savara.” Tas­sa pif­fis­sap ingerlanerani tamat­ta sulias­saqar­nerulis­saagut. Nutaarsias­saq nuan­nersoq pil­lugu oqaluus­siumal­luta ajoqersuiumal­lutalu sapin­ngisatsin­nik iliuuseqar­pugut? Qatan­nguter­pas­suit pioneritut ikior­ti-pioneritul­lu kif­far­tor­put. Ilaat oqaluus­sisar­tunik pisariaqar­titsif­fiunerusumut nuus­simap­put, al­lal­lu naalagaaf­filersaarfin­nik sanaar­tor­nermi tamaviaarlutik suleqataasar­put.

2 Ukiut tamaasa ilagiit nutaat 2.000-t mis­saan­niit­tut pilersin­neqar­tar­put. Ilagiin­ni taak­kunani utoq­qaaner­tat ilagiin­nilu kif­far­tor­tut pisariaqar­tin­neqar­put. Ukiut tamaasa  ilagiin­ni kif­far­tor­tut tuusintil­lit utoq­qaaner­tan­ngor­nis­saat qatan­ngutil­lu angutit al­lat ilagiin­ni kif­far­tor­tun­ngor­nis­saat pisariaqar­tin­neqar­tar­poq. Qatan­ngutit angutiin­naan­ngitsut kisian­ni aam­ma ar­nat ‘Naalak­kami kif­far­tor­nermi’ sulias­sar­pas­suaqar­nerat ersarip­poq. – 1 Kor 15:58.

ANERSAAK­KUT INERIAR­TOR­NEQ QANOQ PAASISARIAQAR­TOQ

3, 4. Anersaak­kut ineriar­tor­neq qanoq paasiviuk?

3 Timotheusimut al­lak­kat siul­liit 3:1 atuaruk. Oqaaseq ‘nak­kutil­liisuujumasumik’ nutser­neqar­toq aam­ma nak­kutil­liisun­ngor­nis­samik sulis­sutigin­nin­nermik nutser­neqarsin­naavoq. Apustilip Paulusip taamatut al­lan­nermigut anersaak­kut ineriar­torusut­tut iliuuseqar­tariaqar­nerat erseq­qis­sar­paa. Qatan­ngut angut ilagiin­ni kif­far­tor­tun­ngorusut­toq eq­qarsaatigiuk. Kristumiutut pis­suserineqar­tus­sanik ineriar­tor­titsisariaqar­nini paasivaa. Ilagiin­nilu kif­far­tor­tun­ngorami nak­kutil­liisun­ngorumal­luni tamaviaar­poq.

4 Taamatut­taaq qatan­ngutit angutit ar­nal­lu pionerin­ngorumal­lutik, Betelimi kif­far­tulerumal­lutik naalagaaf­filersaarfin­nil­luun­niit sanaar­tor­nermi suleqataajumal­lutik inuunermin­nik al­lan­nguigunik silatusaas­sap­put. Ineriar­tor­tuar­nis­samut Biibili tamat­ta qanoq iluaqutigisin­naanerlugu misis­soriar­tigu.

ANERSAAK­KUT INERIAR­TOR­TUARIT

5. Inuusut­tut Guutimut kif­far­tor­nermin­ni nukitik qanoq atorsin­naavaat?

5 Inuusut­tut nukis­saqarluarlutil­lu peq­qis­suugamik Jehovamut kif­far­tor­nermi iliuuseqangaarsin­naap­put. (Us­satit 20:29 atuaruk). Inuusut­tut ilaat Betelimi kif­far­tor­tut atuak­kanik Biibilinil­lu naqiterinermi ungalulersuinermilu ikiuut­tar­put. Qatan­ngutit angutit ar­nal­lu amerlasuut naalagaaf­filersaarfin­nik sanaar­tor­nermi aserfal­latsaaliuinermilu suleqataasar­put. Ilaat pin­ngor­titami ajunaar­nersuaqaraangat kajumis­sutsimik ikiuut­tar­put. Pioneril­lu inuusut­tut amerlasuut al­lamiusut ilin­niar­tarlutil­lu nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutigiumal­lugu nunamut al­lamut nuut­tar­put.

6-8. (a) Angutip inuusut­tup Guutimut kif­far­tor­nermut isigin­nit­taatsini qanoq al­lan­ngor­tip­paa, qanorlu kinguneqar­tumik? (b) Qanoq ‘Jehova us­serlugulu takusin­naavar­put ajun­ngitsuusoq’?

6 Jehova asal­lugulu pitsaaner­paamik tunerusup­par­put. Taamaat­torli im­maqa qatan­ngutitut Aaronitut misigivugut. Taan­na Guutimut kif­far­tor­neq nuan­narerusuk­kaluarlugu pil­luan­ngilaq. Aaron inuusut­tuunerminiil­li ataatsimiin­ner­ni najuut­taraluarluni oqaluus­seqataasaraluarlunilu ima oqar­poq: “Ataatsimiin­nerit oqaluus­sinerlu pik­kunaagaak­ka.” Qanorli ilior­pa?

7 Aaron ul­lut tamaasa Biibilimik atuar­talerami, ataatsimiin­ner­nut piareersar­talerami akisaleramilu anersaak­kut ineriar­tuler­poq. Aam­ma akulikin­nerusumik qinusaler­poq. Jehova ilisarisimal­luar­nerulerlugulu asaneruleramiuk pil­luar­neruler­poq. Pionerin­ngor­poq, pin­ngor­titami ajunaar­nersuaqar­til­lugu ikiuut­tar­poq nunamul­lu al­lamut oqaluus­siar­torluni. Maan­na Betelimi kif­far­torlunilu utoq­qaaner­taavoq. Inuunini qanoq isumaqarfigaa? Ima oqar­poq: “‘Jehova us­serlugulu takuara ajun­ngitsuusoq.’ Pil­luaq­qusarmanga  misigivunga akiitsoqarfigalugulu kif­far­tor­nermi iliuuseqar­nerusariaqarlunga, taman­nalu pil­luaq­qus­sutinik amerlasuunik kinguneqar­poq.”

8 Tus­siaasior­toq al­lap­poq: “Us­sersiuk takusiul­lu Naalagaq ajun­ngitsuusoq.” Nangil­lunilu al­lap­poq Jehovamik ‘mianerin­nit­tut amigaateqas­san­ngitsut’. (Tus­siaat 34:9-11 atuak­kit). Aap, Jehova pitsaaner­paamik tunigaangatsigu nuan­naar­tit­taratsigu pil­luar­neq piviusoq misigisar­par­put. Taas­sumalu uagutsin­nik isumas­suinis­samik neriorsuutini eq­quutitit­tar­paa.

ERINITSAJUIGIT

9, 10. Sooq erinitsajuin­nis­sat pingaaruteqar­pa?

9 Im­maqa Jehovamut kif­far­tor­nermi iliuuseqar­nerorusup­pugut. Taavami ilagiin­ni im­mik­kut pisin­naatitaaf­feqaler­nis­sar­put pis­sutsil­luun­niit atuk­kat­ta al­lan­ngor­nis­saat sivisuumik utaq­qisimagutsigu? Erinitsajuit­tariaqar­pugut. (Mika 7:7) Jehovap pis­sutsit atuk­kat­ta taamaagin­nar­nis­saat akuerigaluaraa uagutsin­nik tapersersuiuar­nis­saa qularin­ngis­sin­naavar­put. Aaperaat ilin­niarfigisin­naavar­put. Er­ner­taarumaar­nerminik Jehovap neriorsoraluaraani ukior­pas­suit aatsaat qaangium­mata Iisaamik er­ner­taar­poq. Aaperaat erinitsajuil­luni utaq­qil­lunilu Jehovamut up­per­tuar­poq. – 1 Mos 15:3, 4; 21:5; Hebr 6:12-15.

10 Soorunami utaq­qineq saper­narsin­naavoq. (Us­s 13:12) Atuk­kavul­li qanorlu pakatseq­qatiginer­put eq­qarsaatigiuarutsigit nikal­lungalis­saagut. Pis­suserisavul­li ilagiin­ni akisus­saaf­fiit aalajangersimasut isumaginis­saan­nut iluaqutigisas­savut pitsan­ngorsar­niarsin­naavavut.

Biibilimi atuak­kat­ta eq­qarsaatigeq­qis­saar­nerisigut silatusaar­tumik aalajangiisar­neq ilik­karsin­naavar­put

11. Pis­suserineqar­tus­sat suut ineriar­tor­tis­sin­naavavut, taak­kulu sooq pingaaruteqar­pat?

11 Pis­suserineqar­tus­sat pigin­naasal­lu pisariaqar­titatit ineriar­tor­tik­kit. Biibilimik atuar­tar­nik­kut atuak­kan­nil­lu eq­qarsaatigin­neq­qis­saar­tar­nik­kut ilisimas­suseqalersin­naal­lutil­lu eq­qarsarluarsin­naal­lutil­lu silatusaar­tumik aalajangiisarsin­naavutit. Qatan­ngutit angutit tamarmik ilagiin­ni siulersuiumal­lutik taamaat­tunik pis­suseqar­nis­sar­tik pigin­naasaqar­nis­sar­til­lu pisariaqar­tip­paat. (Us­s 1:1-4; Tit 1:7-9) Biibilimik atuaq­qis­saaraangat­ta Jehovap pis­sutsinut isigin­nit­taasia paasisar­par­put. Ilik­kak­kavut iluaqutigalugit ul­lut tamaasa Jehovap iluarisaatut aalajangiisarsin­naavugut. As­sersuutigalugu paasis­savar­put al­lat qanoq pis­susilersorfigis­sal­lugit, aningaasat qanoq atus­sal­lugit aam­ma aliik­kutas­sat atisal­lu suut toq­qas­sal­lugit.

12. Ilagiin­niit­tut tatiginar­tuuner­tik qanoq ersersis­sin­naavaat?

12 Tatiginar­tuugit. Guutip in­nut­tai naalaf­fim­mik sanaq­qiilermata Nehemiap angutit tatiginar­tut as­sigiin­ngitsunik akisus­saaf­filer­pai. Nalun­ngilaa taak­kua  Guuti asal­lugulu sulias­siis­sutit suul­luun­niit tamaviaarlutik naam­mas­sis­sagaat. (Neh 7:2; 13:12, 13) Ul­lumik­kut­taaq aalajaal­lutik tamaviaarlutil­lu sulisar­tut tatigineqalis­sal­lutil­lu im­maqa amerlanerusunik akisus­saaf­filer­neqas­sap­put. (1 Kor 4:2) Angutaagut­ta ar­naagut­taluun­niit kuisimasut sapin­ngisatsin­nik sulias­siis­sutit suul­luun­niit pitsaaner­paamik naam­mas­siniar­tas­savavut. – 1 Timotheusi 5:25 atuaruk.

13. Al­lanit naaper­tuil­luan­ngitsumik pineqaruit Josefi qanoq ilaarsin­naaviuk?

13 Jehova tatigiuk. Naaper­tuil­luan­ngitsumik pineqaruit susin­naavit? Qanoq misiginerlutit nas­suiarsin­naavat. Im­minul­li il­lersor­tuaruit ilumoor­neril­lu aalajangiusimajuarlugu ajor­nar­torsiut ajor­nerulersiin­narsin­naavat. Josefi ilin­niarfigingaarsin­naavar­put. Taan­na qatan­ngutiminit ajor­tumik pineqar­poq. Al­lanit sal­luliorfigineqar­poq iliuuserin­ngisanilu pil­lugu par­naarus­saal­luni. Josefil­li Jehova tatigiuar­paa. Taman­na qanoq kinguneqar­pa? ‘Jehovap oqalun­neranit misiligaal­lualer­poq.’ (Tus­s 105:19tastamantitoĸaĸ) Erloqinar­torsior­nermini pis­suserineqar­tus­sanik arlalin­nik, kingusin­nerusuk­kut pingaarutilim­mik sulias­sin­neqar­nis­saminut iluaqutaasunik, ineriar­tor­titsivoq. (1 Mos 41:37-44; 45:4-8) Al­lanit naaper­tuil­luan­ngitsumik pineqarsimaguit Jehova ilisimas­susermik tuneq­qul­lutit qin­nuigiuk. Eq­qis­sisimanis­san­nut inus­siar­nersuunis­san­nul­lu ikius­savaatit. – 1 Petrusi 5:10 atuaruk.

 OQALUUS­SISAR­TUTUT INERIAR­TORIT

14, 15. (a) Sooq oqaluus­seriaaser­put ‘nak­kutigisariaqar­par­put’? (b) Pis­sutsinut qanoq naleq­qus­sarsin­naavit? (Takuk­kit al­laaserisap aal­laq­qaataani as­seq ungalusarlu “ Periutsimik al­lamik misileerusup­pit?”).

14 Paulusip Timotheusi Al­lak­kanik Il­ler­nar­tunik nas­suiaariaatsiminik ima pitsan­ngorsaaq­quaa: “Im­minut nak­kutiginiarit, aam­ma ajoqersuisutut suliat nak­kutiginiaruk aalajangiul­lugulu.” (1 Tim 4:13, 16) Timotheusi ukior­pas­suar­ni oqaluus­sisareer­poq. Taava sooq pitsan­ngorsaasariaqar­pa? Timotheusip nalun­ngilaa inuit taak­kualu atugaat al­lan­ngor­tar­tut. Inun­nit tusar­naar­neqarusuk­kami ajoqersueriaatsini pitsan­ngorsar­tuar­tariaqarlugulu al­lan­ngor­tit­tariaqar­paa. Uagut­taaq oqaluus­sisar­nitsin­ni taamaalior­tariaqar­pugut.

15 Sumiif­fiit ilaan­ni il­lumiit il­lumut oqaluus­sigaangat­ta inup­pas­suit angerlarsimaneq ajor­put. Al­lani inuit angerlarsimagaluar­tut im­maqa inis­siarsuarmut isersin­naan­ngin­nat­ta matuinut kasut­torsin­naaneq ajor­pugut. Oqaluus­sif­figisar­tak­kan­ni taamaap­pat periuseq al­la misilis­sin­naaviuk?

16. Tamanut oqaluus­sineq qanoq angusaqarluarfiusin­naava?

16 Qatan­nguter­pas­suit tamanut oqaluus­sineq nuan­narisar­paat. As­sersuutigalugu inuit oqaloqatigiumal­lugit qimut­tuitsut bus­sil­lu unit­tarfiinukar­tarlutil­lu niuerfin­nukar­tarlutil­lu naatsiiviliarsuarmukar­tar­put. Tusagas­siuutini nutaarsias­sap eq­qaaneratigut oqaluus­sisar­tup oqaloqatigiin­neq aal­lar­nersin­naavaa. Imaluun­niit oqaloqatigisami qitor­naa pil­lugu nersualaarisin­naavoq sulif­fialuun­niit pil­lugu aperisin­naal­luni. Oqaloqatigisami oqaloqatigiin­ner­tik nuan­narer­pasip­pagu oqaluus­sisar­toq Biibili pil­lugu oqaaseqariarluni qanoq isumaqarfigineraa aperisin­naavoq. Inuit amerlaner­tigut Biibili pil­lugu paasisaqar­nerorusut­tar­put.

17, 18. (a) Tamanut oqaluus­sinermi qanoq im­minut tatiginerulersin­naavit? (b) Oqaluus­sinermi iliuuseqar­nerujar­tor­til­lutit Daavitut Jehova qanoq un­nersiutigerusulis­saviuk?

17 Im­maqa aq­qusiner­ni inuit nalusavit oqaloqatigiler­nis­saat ajor­nakusoor­tit­tar­pat. New York Citymi pioneri Eddie taamatut misigivoq. Qanorli im­minut tatiginerulersin­naal­luni paasivaa. Ima oqar­poq: “Ilaqutariit­tut atuaq­qis­saaqatigiin­nitsin­ni nuliaralu inuit akerliliinerinut isumaan­nul­lu akis­sutit pil­lugit misis­suivugut. Aam­ma oqaluus­sisar­tut al­lat isumasior­pavut.” Maan­na Eddiep tamanut oqaluus­sinis­sani qilanaarisar­paa.

18 Oqaluus­siner­put nuan­narineruleraangatsigu nutaarsias­sarlu nuan­nersoq pil­lugu inun­nik oqaloqateqariaaser­put pitsaanerulersik­kaangatsigu anersaak­kut ineriar­tor­ner­put al­lanit takuneqarsin­naasar­poq. (1 Timotheusi 4:15 atuaruk). Im­maqa al­la al­laat Jehovamut kif­fan­ngoq­qul­lugu ikiorsin­naavar­put. Daavi ima al­lap­poq: “Naalagaq un­nersiutigis­savara suk­kul­luun­niit, qanerma erinalim­mik un­nersiutigiuas­savaa. Naalagaq qiim­mat­taatigaara, maniguut­tut taman­na tusas­savaat tipaatsul­lutik.” – Tus­s 34:2, 3.

ANERSAAK­KUT INERIAR­TOR­NIK­KUT JEHOVA UN­NERSIUTIGIUARUK

19. Sooq Jehovap kif­faa ilumoorfigin­nit­toq, al­laat kil­lilim­mik pisin­naasalik, pil­luarsin­naava?

19 Daavi aam­ma al­lap­poq: “Pin­ngor­titavit tamarmik qutsavigis­savaatsit,  Naalagaq, ilin­nul­lu up­perluar­tut un­nersiutigis­savaatsit. Oqalut­tuaris­savaat kun­ngeqarfip­pit alutor­nas­susia eq­qar­torlugulu pis­saas­sutsit. Nalunaarutigis­savaat naam­mas­sisai as­seqan­ngitsut, kun­ngeqarfiata alutor­nangaas­susia.” (Tus­s 145:10-12) Oqaatsinit taak­kunan­nga Jehovap Nalunaajaasuisa ilumoorfigin­nit­tut misigis­susii ersersin­neqarluar­put. Taavami nap­parsimanerit utoq­qalineril­luun­niit pis­sutigalugu il­lumiit il­lumut kis­saatigisat­tut oqaluus­sitigisin­naan­ngik­kuit? Puiun­ngisaan­naruk al­lat, soorlu peq­qis­saasut nakorsal­lu, Jehova pil­lugu oqaloqatigigaangak­kit tamatigut Guuti un­nersiutigisarak­ku. Up­perisat pil­lugu par­naarus­saaq­qaguit suli Jehova pil­lugu al­lanik oqaloqateqar­nis­samut periarfis­saqarsin­naavutit, taamaalioruil­lu Jehovap uum­mataa nuan­naar­tis­savat. (Us­s 27:11) Aam­ma ilaqut­tatit al­lamik up­perisaqaraluar­tut kif­far­tor­tuaruit Jehova nuan­naangaas­saaq. (1 Petr 3:1-4) Al­laat pis­sutsini saper­nar­tuni Jehova un­nersiutigisin­naal­lugulu qanin­nerulersin­naal­lugulu anersaak­kut ineriar­torsin­naavutit.

20, 21. Jehovap peqatigiis­sor­taani sulias­sar­pas­suaqaruit al­lanut qanoq pil­luaq­qus­sutaalersin­naavit?

20 Anersaak­kut ineriar­tor­tuaruit Jehovap pil­luaq­qus­savaatit. Im­maqa inooriaatsin­nik al­latigul­luun­niit al­lan­nguinik­kut inuit al­lat Guutip neriorsuutaanik nuan­nersunik ilin­niar­tin­nis­saan­nut periarfis­saqar­nerulis­saatit. Aam­ma qatan­ngutitit ikiorluar­nerulersin­naas­savatit. Qatan­ngutivil­lu ilagiin­ni tamaviaarlutit sulisutit takugunik­ku asanerungaalis­savaatsit!

21 Qanorluun­niit sivisutigisumik Jehova kif­far­torfigisimagaluarutsigu tamat­ta qanin­nerulersin­naal­lugulu anersaak­kut ineriar­torsin­naavugut. Al­laaserisap tul­liani al­lat taamatut ineriar­toq­qul­lugit qanoq ikiorsin­naagivut sam­mis­savar­put.