Ikinngutinnaariit Liz Meganilu aappaqarusupput, tamarmilli immikkut aalajangigaat assigiinngitsorujussuupput.