Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo lOvatessaloniki ovativali

Etwalemo lembo lOvatessaloniki ovativali

Ongahelipi hatu dulu okukala ovadiinini kuKalunga nonande ovashunimonima otava kendabala oku tu nwefa mo?