Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo lOvafilippi

Etwalemo lembo lOvafilippi

Lihonga monhumwafo ya nwefwa mo oyo ya li ya shangelwa Ovafilippi nghee okukala omudiinini nonande oto hepekwa haku ladipike vamwe.