Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo lOmapsalme

Etwalemo lembo lOmapsalme

Lihonga kombinga yembo lOmapsalme, olo li na eendjovo odo tadi tu hekeleke kunena notadi tu pe eteelelo li na sha nonakwiiwa.