Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lembo laSakaria

Etwalemo lembo laSakaria

Engongo pauxupi lembo laSakaria, ola kwatela mo ouyelele u na sha nokuuya kwaMessias, okukengelelwa nosho yo efyo laye.