Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo lokambo Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa

Etwalemo lokambo Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa

Okambo oko oke na oitwa ya fimana oyo tai dulu okukwafela Oukwaneumbo weni u kale wa hafa. Okavidio aka otaka ulike etwalemo lokambo Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa.