Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova oda unganekwa opo di udife onghundana iwa

Oule womido di dulife 100, Eendombwedi daJehova oda kala da unganekwa opo di udife onghundana iwa. Etumwalaka lado ohali udifwa momalaka omafele moilongo i dulife po 200. Omolwashike oilonga oyo ya pumbiwa? Ongahelipi ya kala tai wanifwa po mounyuni aushe? Okavidio aka oka nyamukula omapulo oo mokuulika nghee oilonga yetu yomounyuni aushe hai longwa.