Inda koshikalimo

‘Eeshali odo hadi yandjwa kuJehova nomake e yadi’

Omeenghedi dilipi omayambidido oye ehalo liwa haa yambidida oinima yOuhamba mounyuni aushe?

Otashi dulika yo u hafele oikundafanwa ei

Nghee hatu dulu okuyandja omayambidido hatu longifa oikwaelektronika

Eenghedi odo to dulu okulongifa opo u dule okuyandja omayambidido.

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Eendombwedi daJehova ohadi hange peni oimaliwa, opo di dule okuwanifa po oilonga yado?

Ohatu henuka eenghedi odo hadi longifwa komalongelokalunga mahapu.