Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 89

Pwilikina nokudulika, u punikwe

Hoolola oshikwamawi
Pwilikina nokudulika, u punikwe

(Lukas 11:28)

 1. 1. Ngee-nge o-twa pwi-li-ki-ne ku-Je-sus,

  O-te ke tu u-di-ki-l’o-ndji-la.

  O-ha-shi ha-fi-fa o-kuu-da Je-sus,

  Ndee o-twa pu-mbwa yo ku-du-li-ka.

  (KOOR)

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

  Shii-v’e-ha-lo la-Ta-te.

  O-po u ha-fe, u tu-lu-mu-kwe,

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

 2. 2. O-ngha-la-mwe-nyo o-ya fa e-u-mbo

  Li li pe-he-nge i-le ke-ma-nya.

  Ngee ha-tu ta-mbu-la ko e-wi-li-ko,

  O-ha-tu ka tu-ngi-la ke-ma-nya.

  (KOOR)

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

  Shii-v’e-ha-lo la-Ta-te.

  O-po u ha-fe, u tu-lu-mu-kwe,

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

 3. 3. Ngaa-sh’a-shi-ke om’-ti u li po-me-va,

  Ta-u i-m’o-ii-ma-ti pe-fi-mbo,

  Ngee-nge o-twa ka-la ha-tu du-li-ka,

  Ha-tu ka pu-ni-kwa fi-yo-fi-yo.

  (KOOR)

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

  Shii-v’e-ha-lo la-Ta-te.

  O-po u ha-fe, u tu-lu-mu-kwe,

  Du-li-ka, u pu-ni-kwe.

(Tala yo Deut. 28:2; Eps. 1:3; Omayel. 10:22; Mat. 7:24-27. Luk. 6:47-49.)