Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 70

Kongeni ovo ve na ohokwe

Hoolola oshikwamawi
Kongeni ovo ve na ohokwe

(Mateus 10:11-15)

 1. 1. O-twa ho-ngwa nghee tu no-ku-u-di-fa;

  Kris-tus, O-mwe-n’o-kwa ti-le:

  ‘O-mu no-ku-ya mo-ma-u-mbo a-vo,

  Mu ko-nge o-vo ve no-ho-kwe.

  Ngee-nge mwa i me-u-mbo, li ku-nde-ni,

  Nye ka-le-ni mu na o-mbi-li.

  Ngee-nge i-na-ve mu ta-mbu-la na-nde,

  Pu-pu-le-ni o-ndwi kee-mha-di.’

 2. 2. O-vo ta-ve mu ta-mbu-la no-mbi-li,

  Ka-lu-ng’o-te va kwa-fe-le

  Va du-le o-ku ka mo-na o-mwe-nyo,

  Ve mu lo-nge-le pa-mwe na-nye.

  I-na-mu ka-la mwa ti-l’o-ku-po-pya.

  Je-ho-va o-te ke mu kwa-fa.

  Ng’ee-ndjo-vo de-ni da fi-nga-la na-wa,

  Ta-di ka ka-la di-ho-kwi-fa.