Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 63

Fye otu li Eendombwedi daJehova!

Hoolola oshikwamawi
Fye otu li Eendombwedi daJehova!

(Jesaja 43:10-12)

 1. 1. ‘Va-nhu ve noi-ka-lu-nga,

  Ndee ka-ve shii Je-ho-va.

  O-ye Om’-nae-ngho-no,

  E shi u-li-ka.

  Oi-ka-lu-ng’i-tai shii-va

  O-ku-xu-nga-ne-ka sha.

  Na-nde o-i no-va-pro-fe-ti,

  Ka-ve na na-nde o-shi-li.

  (KOOR)

  Fy’o-tu li Ee-ndo-mbwe-di

  Da-Ka-lu-nga ka-shi-li.

  Ka-lu-nga ke-tu kou-pro-fe-ti

  Ha xu-nga-ne-k’o-shi-li.

 2. 2. Ha-tu ta-nge e-di-na

  La-Ka-lu-nga Je-ho-va.

  Ha-tu u-di-fa yo

  Ou-ha-mba wa-ye,

  O-po va-mwe va mo-ne

  O-shi-li nou-ye-le-le,

  Vo va ka-le ne-i-ta-ve-lo,

  Va i-mbe pa-mwe na-fye yo.

  (KOOR)

  Fy’o-tu li Ee-ndo-mbwe-di

  Da-Ka-lu-nga ka-shi-li.

  Ka-lu-nga ke-tu kou-pro-fe-ti

  Ha xu-nga-ne-k’o-shi-li.

 3.  3. Ha-tu tu-mba-le-ki-fa

  E-di-na la-Je-ho-va.

  Ha-tu lo-ndwe-le yo

  Va-ko-lo-ko-shi,

  Vo ve li-di-lu-lu-le,

  O-mhi-to yo va mo-ne.

  Ou-ndo-mbwe-di tau tu kwa-fe-le

  Tu mo-n’o-mwe-nyo waa-lu-she.

  (KOOR)

  Fy’o-tu li Ee-ndo-mbwe-di

  Da-Ka-lu-nga ka-shi-li.

  Ka-lu-nga ke-tu kou-pro-fe-ti

  Ha xu-nga-ne-k’o-shi-li.

(Tala yo Jes. 37:19; 55:11; Hes. 3:19.)