Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 23

Jehova okwa hovela okupangela

Hoolola oshikwamawi
Jehova okwa hovela okupangela

(Ehololo 11:15)

 1. 1. Ou-ha-mb’o-wa di-kwa po.

  Kris-tus a na-nge-kwa po.

  O-kwa tu-lwa mu-Si-on ng’e-ma-nya.

  Pa-ndu-le-ni Je-ho-va.

  I-mbi-le-ni Je-ho-va.

  Kris-tus a na-nge-kwa po

  e li O-ha-mba.

  (KOOR)

  Ou-ha-mb’o-tau ka e-ta shi-ke?

  O-shi-li no-u-yu-ki yo.

  O-tau ka e-ta va-li shi-ke?

  Ou-kwaa-lu-she ne-ha-fo yo.

  Ha-mbe-le-le-ni Je-ho-va

  Mo-lwou-dii-ni-ni wa-ye.

 2. 2. Kris-tus o-ku nee-ngho-no;

  Ta e-ta Har-ma-ge-don;

  Ta ka di-ma p’o-va-ko-lo-ko-shi.

  Na-tu u-di-fe ha-no.

  Kwa-fe-la va-mwe ha-no.

  Va-na-nhe-ni,

  ka-le-ni o-va-dii-ni-ni.

  (KOOR)

  Ou-ha-mb’o-tau ka e-ta shi-ke?

  O-shi-li no-u-yu-ki yo.

  O-tau ka e-ta va-li shi-ke?

  Ou-kwaa-lu-she ne-ha-fo yo.

  Ha-mbe-le-le-ni Je-ho-va

  Mo-lwou-dii-ni-ni wa-ye.

 3.  3. Kris-tus e li O-ha-mba,

  O-mu-ku-mwi-fi le-la,

  O-twem’ ta-mbu-la e tu wi-li-ke.

  I-li-ka-na Ka-lu-nga,

  A ka-le e ku ho-kwa,

  Oo ta ka pa-nge-la

  e-shi-to a-li-she.

  (KOOR)

  Ou-ha-mb’o-tau ka e-ta shi-ke?

  O-shi-li no-u-yu-ki yo.

  O-tau ka e-ta va-li shi-ke?

  Ou-kwaa-lu-she ne-ha-fo yo.

  Ha-mbe-le-le-ni Je-ho-va

  Mo-lwou-dii-ni-ni wa-ye.

(Tala yo 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Eh. 7:15.)