Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 145

Eudaneko laKalunga lOparadisa

Hoolola oshikwamawi
Eudaneko laKalunga lOparadisa

(Lukas 23:43)

 1. 1. Eu-da-ne-ko lO-pa-ra-di-sa

  O-ta-li ka wa-ni-fwa po.

  Ou-ya-ha-me, ou-lu-nde ne-fyo

  No-ku-li-la tai xu-lu po.

  (KOOR)

  Mei-ta-ve-lo, o-tu we-te

  E-du li lio-pa-ra-di-sa.

  Kris-tus ta ka wa-ni-fa po

  E-ha-lo la-Xe Je-ho-va.

 2. 2. Ko-na-hi-ya, ha-tu ka mo-na

  O-va-fi ta-va nyu-mu-nwa.

  Je-sus a u-da-ne-ka ku-tya:

  ‘To ka ya mO-pa-ra-di-sa.’

  (KOOR)

  Mei-ta-ve-lo, o-tu we-te

  E-du li lio-pa-ra-di-sa.

  Kris-tus ta ka wa-ni-fa po

  E-ha-lo la-Xe Je-ho-va.

 3. 3. Pa-ndu-le-ni Je-ho-va Ta-te

  Ke-tee-le-lo lo-na-kwii-wa,

  Keu-da-ne-ko lO-pa-ra-di-sa.

  O-kwa wa-na ku-pa-ndu-lwa.

  (KOOR)

  Mei-ta-ve-lo, o-tu we-te

  E-du li lio-pa-ra-di-sa.

  Kris-tus ta ka wa-ni-fa po

  E-ha-lo la-Xe Je-ho-va.