Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 137

Ovakainhu vonale ovadiinini novokunena

Hoolola oshikwamawi
Ovakainhu vonale ovadiinini novokunena

(Ovaroma 16:2)

 1. 1. Sa-ra, Ma-ri-a, Es-ter, Rut na-va-mwe,

  O-va li ha-va lo-ngo nou-dii-ni-ni;

  Va li ve ne-ti-lo-ka-lu-nga shi-li.

  O-pe na yo o-va-kai-nhu va-kwa-o

  Va li va ho-ki-wa ku-Je-ho-va,

  O-vo na-vo va li ve na ei-ta-ve-lo.

 2. 2. Va li ve no-mau-kwa-tya a ho-kwi-fa:

  Ou-la-di no-lu-ne, ou-wa no-nghe-nda.

  O-ve li oi-ho-pa-e-ne-nwa i-wa.

  O-va-mwa-me-me o-ha-va shi-ku-la

  O-shi-ko-ti sho-va-kai-nhu o-vo;

  O-ha-tu du-lu yo ku va ho-pae-ne-na.

 3. 3. Va-mwa-me-me va-nya-sha, va-ku-lu-nhu,

  O-ha-mu lo-ngo nou-dii-ni-ni le-la.

  Mo-mi-ti-ma o-mwe li-ni-ni-pi-ka.

  I-nam’ ti-la, Ka-lu-ng’o-kwe mu ho-kwa.

  Ka-le-ni mwa pa-ma mei-ta-ve-lo,

  Na Je-ho-va ne mu pe o-ndja-bi i-wa.