Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 114

“Teeleleni nokulididimika”

Hoolola oshikwamawi
“Teeleleni nokulididimika”

(Jakob 5:8)

 1. 1. Ta-te ye-tu Je-ho-va

  O-kwa le-ng’e-di-na la-ye;

  No-mo-lwaa-sh’o-twa ha-la

  Tu-he li she-ki-fe na-nde.

  O-kwe li-di-di-mi-ka

  Ee-du-la o-ma-yo-vi.

  Ye i-na ke-nya-na-na;

  O-kwa ta-l’o-nhe-ni.

  O-kwa ha-la o-va-nhu

  Va du-l’o-ku ka xu-pi-fwa.

  O-nghee ku-ta-l’o-nhe-ni

  Ka-ku fi na-nde o-shi-mha.

 2. 2. O-twa pu-mbwa o-nhe-ni,

  Tu wa-pa-le-le Ka-lu-nga.

  Tai tu ngu-ngu-ma-ne-ke,

  Tu-ha ka-le twa ha-ndu-ka.

  Ha-i ko-ngo o-u-wa.

  I-ha-i ko-ne-ne-ne.

  Ta-i tu kwa-fe-le yo

  Tu ka-le no-ndje-le.

  O-mhe-po i-ya-pu-ki

  O-ta-i ke tu kwa-fe-la

  Tu ka-le tu no-nhe-ni,

  Fye tu fe le-la Ka-lu-nga.

(Tala yo Ex. 34:14; Jes. 40:28; 1 Kor. 13:4, 7; 1 Tim. 2:4.)