Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 106

Kulika oukwatya wohole

Hoolola oshikwamawi
Kulika oukwatya wohole

(1 Ovakorinto 13:1-8)

 1. 1. O-ha-tu i-li-ka-na Ta-te,

  U tu kwa-fe-le tu ku-li-ke

  Ou-kwa-tya wa fi-ma-ne-ne-na.

  O-ho-le o-u-kwa-tya mu-wa.

  No-na-nde o-tu na ou-no-ngo,

  Tu-he no-ho-le, o-two-nga-ho.

  Na-tu ku-li-ke-ni o-ho-le,

  No-kui u-li-k’e-fi-mbo ke-she.

 2. 2. Na-tu ka-le-ni ha-tu ya-ndje;

  Na-tu kwa-fe-le-ni yo va-mwe.

  I-no to-nda na-nd’o-va-mwa-xo;

  Li-ho-nga o-ku-di-mi-na po.

  O-twa pu-mbwa ku-ta-lo-nhe-ni,

  Ku-ya-ku-la-fa-n’o-mi-te-ngi.

  O-ho-le i ne-li-dii-ni-ko.

  O-ho-le i-ha-i xu-lu po.