Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 EIMBILO 10

Jehova Kalunga na fimanekwe!

Hoolola oshikwamawi
Jehova Kalunga na fimanekwe!

(Epsalme 145:12)

 1. 1. Je-ho-va na fi-ma-ne-kwe!

  E-di-na la-ye u-di-fa!

  Lo-ndwe-la o-va-nhu ku-tya

  E-fi-ku la-y’o-la e-he-na.

  Ka-lu-nga ke-tu a na-nge-ka po

  O-mo-na e li O-ha-mba.

  Na-tu lo-mbwe-le-ni yo o-va-nhu

  O-ma-na-nge-ko nou-pu-na!

  (KOOR)

  Je-ho-va na fi-ma-ne-kwe!

  Shii-vi-f’oi-ne-ne-lo-nga ya-ye!

 2. 2. Je-ho-va na fi-ma-ne-kwe!

  Ne-ha-fo, na-tu i-mbe-ni!

  Nom’-ti-ma u no-lu-pa-ndu,

  Na-tu u-di-fe-ni nou-la-di.

  O-i-lo-nga ya-ye o-i-ne-ne

  Nd’o-ku ne-li-ni-ni-pi-ko.

  O-mo-lwo-nghe-nda no-ho-le ya-ye,

  O-he tu p’a-lu-sh’e-kwa-fo.

  (KOOR)

  Je-ho-va na fi-ma-ne-kwe!

  Shii-vi-f’oi-ne-ne-lo-nga ya-ye!

(Tala yo Eps. 89:27; 105:1; Jer. 33:11.)