Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

24-30 Septemba

JOHANNES 7-8

24-30 Septemba
 • Eimbilo 12 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • “Jesus okwa fimanekifa Xe”: (min. 10)

  • Joh 7:15-18 — Eshi Jesus a li ta tangwa omolwehongo laye, okwa li a yandja efimano kuJehova (cf 100-101 okat. 5-6)

  • Joh 7:28, 29 — Jesus okwa ti kutya okwa li a tumwa e li omukalelipo waKalunga, naasho otashi ulike kutya oha dulika kuJehova

  • Joh 8:29 — Jesus okwa li a lombwela ovapwilikini vaye kutya oha longo alushe osho tashi hafifa Jehova (w11 3/1 13 okat. 19)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Joh 7:8-10 — Mbela Jesus okwa li a fufya ovamwaina ovamati ovo va li vehe fi ovaitaveli? (w07 2/1 4 okat. 4)

  • Joh 8:58 — Onetomheno lashike oshitukulwa shaxuuninwa shovelishe oyo sha ti “Ame opo ndi li,” ponhele yokutya “Aame ou,” nomolwashike sha fimana? (“Ame opo ndi li” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Joh 8:58)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Joh 8:31-47

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Elishuneko etivali: (min. 3 ile dinini) Hovela noihopaenenwa yeenghundafana. Shiva omunhu kokwoongala.

 • Elishuneko etitatu: (min. 3 ile dinini) Hoolola omushangwa oo to ka longifa, ndele to mu pe oshishangomwa shokukonakona.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) lvs 9-10 okat. 10-11

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI