Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

4-10 Septemba

HESEKIEL 42-45

4-10 Septemba
 • Eimbilo 26 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Okutungululwa kwelongelokalunga la koshoka”: (min. 10)

  • Hes 43:10-12 — Emoniko lotembeli laHesekiel ola li le linyengifa Ovajuda ovo va li moukwatwa ve lidilulule noku va shilipaleka kutya elongelokalunga la koshoka ola li tali ka tungululwa opo la li la tungwa nale (w99 3/1 17 okat. 3; it-2-E 1082 okat. 2)

  • Hes 44:23 — Ovapristeri ova li va honga ovanhu opo va shiive okuyoolola “eshi sha nyata, naashi sha koshoka.”

  • Hes 45:16 — Ovanhu ova li va yambidida ovo va nangekwa po kuJehova va kwatele komesho (w99 3/1 19 okat. 10)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Hes 43:8, 9 — Ovaisrael ova li va nyateka ngahelipi edina laKalunga? (it-2-E 467 okat. 4)

  • Hes 45:9, 10 — Jehova okwa hala ovanhu ovo va hala okuhokiwa kuye va ninge shike? (it-2-E 140)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Oitwa imwe vali ilipi we lihonga melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Hes 44:1-9

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Lilongekida omatwalemo omwedi ou: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini da kanghamena koshitukulwa “Oihopaenenwa yomatwalemo.” Dana okavidio ketwalemo keshe, ndele tamu kundafana oitwa ya fimana.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI